Ezen oldalakat 2004 évtől nem fejlesztjük tovább.
A továbbiakban a program folytatásaként a fenntartható építéshez kapcsolódó információkat a http://fenntarthato.hu címen gyűjtjük és rendszerezzük.


Szennyvízkezelés
- engedélyezés, szabályozás

Az alkalmazható szennyvíz- elhelyezést, kezelést a helyi önkormányzat szabályozza és engedélyezi.

A helyi előírások közül a rendezési terv az egyik legfontosabb, ugyanis ha előírja a teljes közművesítést, akkor kötelező a közcsatornára csatlakozás.

A házi szennyvízkezelésre javasolt technológiák feltételeit táblázatban foglaltuk össze, alkalmazási területeiket is megjelöltük, mint egyéni (családi ház, házcsoport), intézményi (üdülő, panzió). illetve kistelepülési.

A technológia megnevezése
Alkalmazási terület
Befogadó megnevezése
Védő-
távolság (m)
Környezet-
védelmi korlátozások
Építési övezeti korlátozások
Házi
Intéz-
ményi
Tele-
pülési
egyéni
ház
csoport
Szikkasztás (oldómedence vagy ülepítő + szikkasztó alagcsőhálózat)
+
+
+
+
talaj
10
I. vízminőség-
védelmi területek
I., II., V., VI. övezetek
Kisberendezés 75 m3/d alatt
+
+
+
+
talaj, felszíni víz, csatorna
-
alkalmazási minősítés
szerint
-
Gyökérteres (oldómedence vagy ülepítő + nádágy)
+
+
+
+
talaj, felszíni víz, csatorna
10
-
-

Az egyéb jellegű szennyvizek kezelésére szakhatósági - Környezetvédelmi Felügyelőség, ÁNTSZ - állásfoglalás szerint választható ki az alkalmazható megoldás, a keletkező szennyvíz jellegétől függően.

Telken belüli elhelyezésre vonatkozó jogszabályok: 72/ 1996, (V. 22,) a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról; 253/1997,(XII. 20) országos településrendezési és építési követelményekről; 38/1995. (IV.5.) közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló kormányrendelet.