Az Angol Agrár-környezetvédelmi Mintaprogram
Kezdeti szint
Programvezető, 2003.A Mintaprogramba való belépéshez kövesse az alábbi lépéseket:

Ellenőrizze, hogy gazdasága a mintaprogram határain belül található.
Ellenőrizze, hogy földje révén jogosult, és hogy Ön tartani tudja a megállapodást.

Április 15-ig küldjön a RPA-hoz "Alaptérkép igénylési formanyomtatványt"

Ha megkapta az alaptérképet, kövesse a pályázati vezérfonalat:
- Készítse el gazdasága Környezetvédelmi jelentését,
- Válassza ki, hogy mely programlehetőségeket kívánja alkalmazni pályázatában, és hogyan helyezi el azokat,
- Ellenőrizze, hogy elérte-e a pontszám küszöböt,
- Ellenőrizze, hogy igénye nem ütközik más támogatási programokkal,
- Konzultáljon nindazokkal, akiknek bármely érdeke fűződik az Ön földjéhez,
- Töltse ki a pályázati nyomtatványt és rajzolja meg az igénnyel kapcsolatos térképeket

Mindezeket küldje el a RPA(1)-nak május 30-ig

RPA visszaigazolja igényének a mintaprogramba vételét
Az Ön Megállapodása 2003. augusztus 1-én érvénybe lép

A könyvecske a Mintaprogramról alapvető információkat tartalmaz, leírja, hogyan kell az igénylést beadni, valamennyi fejezete hasznos információt tartalmaz. Az 1., 3., 5. és 6. fejezetek fontos információt tartalmaznak a mintaprogram feltételeit illetően, melyeket Önnek vállalnia kell, ha be akar lépni a Mintaprogramba.

Tartalomjegyzék

1. fejezet: Bevezetés és általános tudnivalók

Háttér
Mi is a Mintaprogram?
Melyek a program céljai?
Milyen kifizetést fogok kapni?
Mikor kell igényemet beadnom és mikor kapom a kifizetést?

Ki igényelhet?
Mi történik, ha a föld nincs az Ön tulajdonában?
Együttes igénylések
Jogosult-e a földem?
Mi történik, ha a földem átnyúlik a Mintaprogram területi határain?
Mi történik, ha földem egy része a Mintaprogram határán kívül terül el?
Közterületek
Mi történik, ha másoknak jogai fűződnek a földemhez?
Mi történik, ha birtokom más programban is részt vesz?
Mi történik, ha gazdaságom biztosítási programban vesz részt?

Hogyan igényeljek?
Mit kell tennem, hogy csatlakozzam a programhoz?
Befogadják-e igényemet a Mintaprogramba?
Mikor kell benyújtsam igényemet?
Mi történik ezután?
Meddig tart a megállapodás?
Igényelhetem-e a Mintaprogramba való felvételemet jövőre is?
Hogyan döntsem el, hogy melyik lehetőséget igényeljem?
Mi történik, ha többet is elérek az általam megcélozott pontszámnál?
Milyen segitséget kaphatok a Mintaprogram megértéséhez és az igénylés megírásához?
Kaphatok-e támogatást az igénylés megírásához?
Mit kell még tennem?

További, a Mintaprogrammal kapcsolatos információ
Mi történik, ha a Mintaprogram egész Angliára kiterjed?
Mi történik, ha módosítanom kell a Megállapodást?
Nyilvánosságra kerülnek-e Megállapodásom részletei?
Kivel kerülök kapcsolatba az ellenőrzés során? Lesznek-e látogatások?
Egyéb, az Ön számára szükséges rendelkezések

2. fejezet: Hogyan készítse el pályázatát?

Az igénylési folyamat összegezése
Az alaptérkép - készlet igénylése (ELS 2 formanyomtatvány)
Mielőtt hozzáfogna
Vezérfonal lépésről lépésre

3. fejezet: A lehetőségek listája, a gazdaság irányításával kapcsolatos kívánalmak és a pontok odaítélése

Összefoglalás, a rendelkezésre álló lehetőségek és az értük járó pontok
Részletes ügyvezetési kívánalmak a Mintaprogram lehetőségei mentén

4. fejezet: Mi a teendő, ha az Ön birtoka más programban is szerepel?

Szántóterület alapú kifizetések (AAPS)
Vidéktámogatási program (CSS)
Érzékeny természeti területek (ESAs)
Vegyszermentes gazdálkodási program (OFS)
Erdőgazdálkodás, premizált és Erdőgazdálkodás (FWPS és FWS)
Magashegyi gazdaságok támogatása
Nitrátérzékeny területek (NVZs)
Egyéb kötelezettségek

5. fejezet: További, az Ön által teljesítendő kívánalmak

Jó gazdálkodási gyakorlat
Az utakkal kapcsolatos szolgalom
Egyéb tevékenységek a megállapodásba vont földeken
Fémkeresés a megállapodásba vont földeken
A történelmi jelleg védelme
Az ellenőrzéshez való hozzájárulás
A szükséges feljegyzések elkészítése

6. fejezet: Ha módosítani kell az Ön megállapodását

Föld transzferek
Módosítások
Derogációk (halasztások)
A felmentéseket rögzítő nyomtatványok kölcsönös aláírása
A megállapodás megsértése
A megállapodás megsértésével járó büntetések
"Vis major"
Ha az Államtitkárság módosítja az Ön megállapodását
Mi történik, ha nem értek egyet a DEFRA döntésével vagy a javasolt tevékenységgel?

Mellékletek
1. melléklet: Vezérfonal az Üzemeltetési Tervek nyilvánosságra hozatalához
2. melléklet: Kapcsolattartás

***
1. fejezet: Bevezetés és általános tudnivalók

Háttér

Mi is a Mintaprogram?

A Mintaprogram egy új agrár-környezetvédelmi program, amelyet a Környezet-, Élelmiszer- és Vidékfejlesztési Ügyek Minisztériuma (DEFRA)(2) most négy kísérleti területen tesztel. A programban négy kísérleti célprogram keretein belül történnek kifizetések azon gazdák és gazdálkodók számára, akik megállapodást kötnek a földjükön jó hatású környezetkímélő gazdálkodás folytatásáról vagy megkezdéséről.

A négy kísérleti célprogram durván négy angol gazdálkodási típust fed le. A célpogramok a következők:

Tiverton (Devon) - rét- és legelőgazdálkodás
Market Deeping (Lincolnshire) - szántó/művelés
Barnard Castle (Durham) - fennsíki gazdálkodás
Mortimer (Readingnél, Berkshire) - vegyes gazdálkodás

A területek általánosságban ezeket a gazdálkodási típusokat képviselik, de nincsenek megkötések a Mintaprogramba belépni kívánó birtoktípussal kapcsolatosan. Ha az Ön birtoka részben vagy egészében a mintaterületen belül helyezkedik el, földje jogosult a programban való részvételre, tekintet nélkül az Ön gazdaságának típusára.

A Mintaprogram következő két évben tapasztalható sierkétől függően a programot remélhetőleg egész Angliára kiterjesztik 2005-ben. Szándékunk szerint ugyanakkor egy újabb "szűk és mély" agrár-környezetvédelmi programot indítunk, mint ugyazon program magasabb szintjét azon gazdák számára, akik további, még részletesebb agrár-környezetvédelmi gazdálkodást kívánnak bevezetni. Ez a magasabb szint a jelenlegi DEFRA Vidéktámogatási programot (CSS)(3) és az Érzékeny természeti területek (ESAs)(4) programját váltja fel és a Mintaprogram kiegészítésére tervezik meg.

A Mintaprogramot a DEFRA megbízásából a Vidékfejlesztési Kifizetések Ügynöksége (RPA) működteti Exeterben, címe a 2. Mellékletben található.

Minden mintaterületnek külön koordinátora van, aki a DEFRA Vidékfejlesztési Szolgálatának (RDS)(5) dolgozik, címe a 2. Mellékletben található. Az Ön mintaterületének koordinátora segítségére lesz Önnek az általános kérdésekben.

Melyek a program céljai?

A Mintaprogram célja, hogy nagy kiterjedésű területeket művelő nagyszámú gazdát bátorítson arra, hogy egyszerű, de hatékony környezetvédelmi gazdálkodást folytasson gazdaságában.

A DEFRA úgy tervezte a programot, hogy ügyvitele egyszerű legyen, minimális papírmunkát kívánjon. Bárki, aki megfelel a program kívánalmainak, jogosult a csatlakozásra. Reméljük, hogy a program jellege csatlakozók nagy számát fogja bátorítani.

Az egyszerű, de hatékony, nagy kiterjedésű területre vonatkozó program segítségével különleges, országos környezeti problémákat lehet kezelni. Ezek nem oldhatóak meg teljesen viszonylag kicsiny és elszigetelt vidéki területekre való összpontosítással, mivel a következőkről van szó.

 • Diffúz szennyeződés - olyan kérdéseket, mint a talajerózió vagy a tápanyag bemosódás hatékonyabban lehet megoldani, ha a környezetvédelmi gazdálkodásra vonatkozó rendelkezések a szennyezést kibocsátó területek magas arányára vonatkoznak.
 • A biodiverzitás csökkenése - olyan szétszórtan, vadon élő fajok esetében, mint pl. a mezőgazdasági területeken élő madarak, a mezei nyúl, a denevérek és sok közönséges gerinctelen (pl. pillangók, méhek) a hanyatlás megállítása nagy területen kívánja meg a megfelelő igazgatást. Az élőhely keskeny sávjai értéküket veszítik, ha más hasonló területektől elszigetelődnek. Fontos természeti élőhelyekre gyakorol közvetlen hatást az, ami a környező földterületeken történik.
 • A táj karakterének elvesztése - széleskörű megközelítésre van szükség ahhoz, hogy következetes hatást gyakoroljunk mindarra, amely a vidéki nagy tájegységeken történik a hagyományos tájtagolódás széttöredezésének elkerülése érdekében. Különösen fontos a hagyományos birtokhatárok megőrzése.
 • A történelmi környezet károsodása - a történelmi jelleg, mint a régészeti telepek, vagy a kímélő, mélylazításos módszerrel kezelt gyepterületek megőrzése, amelyek a felszántás kockázatának vannak kitéve - szintén következetes tevékenységet kíván meg nagykiterjedésű területeken. A történelmi környezet konzervációja nagyon fontos, mivel ezek a régi elemek, ha egyszer eltűnnek, visszahozhatatlanok.

Milyen kifizetést fogok kapni?

A hátrányos helyzetű területek (LFA)(6) programon kívüli földek után Ön évente hektáronként 30 font átalánydíj kifizetést kaphat gazdaságának egész jogosult területére.

Ha Önnek földje a hátrányos helyzetű területek (LFA) zónájában van, azon a földterületen a következő kifizetési ráták érvényesek:

 • 15 ha-nál kisebb LFA földterület - évente hektáronként 30 font.
 • 15 hektáros vagy annál nagyobb LFA terület - évente hektáronként 15 font.

Ha ÖN olyan LFA területtel lép be, amely egyetlen darabban 15 hektár vagy annál nagyobb, az alacsonyabb kifizetési ráta válik érvényessé, még akkor is, ha az a földterület, amelyet Ön be kíván jelenteni önmagában 15 hektárnál kisebb.

Mindkét esetben a földterületnek, amelyet Ön a pályázatba be kíván vonni, és amely a kifizetéseket kiváltja, az összes művelt területet tartalmaznia kell, az erdőket is beleértve. Nem kell tartalmaznia azonban az utakat, a tanyaudvart, a betonozott beállókat és egyéb fejlesztéseket.

Továbbá, nem kell bejelentenie olyan földterületeket, amelyek már más agrár-környezetvédelmi program alatt kapnak támogatást (ld. 4. Fejezet a további részletekért). A kifizetési ráta a Mintaprogramon belül a megállapodás 5 éve alatt nem változik.

Mikor kell igényemet beadnom és mikor kapom a kifizetést?

A Mintaprogramba való bejelentkezések 2003. május 30-ig kell beérkezzenek a RPA-hoz (Exeter). További tanácsokért ld. 2. fejezetet.

5 éven át a kifizetéseket februárra szándékozunk időzíteni, 2004. februárral indulva.

Ki igényelhet?

A Mintaprogram nyitott minden gazda és gazdálkodó számára, akik vagy

 • tulajdonosok,
 • bérlők vagy
 • szerződéssel engedélyezett földhasználók.

Önnek 5 éven át birtokolnia kell a földet. Ha Önnek nincs birtokában a föld 5 éven át, együttes igénylést nyújthat be azzal a személlyel, aki ennek a feltételnek megfelel.

Mi történik, ha a föld nincs az Ön tulajdonában?

Ha Ön bérlő, a Mintaprogramba való belépési szándáékát meg kell vitassa a föld tulajdonosával, hogy biztosítsa a bérleti feltételek zavartalanságát. Ha Önnek nincs megfelelő kontrollja a föld igazgatása fölött, avagy a bérleti szerződés 5 évnél frissebb, Ön és a tulajdonos együttes igényt jelenthet be, avagy a tulajdonos egyedül is bejelentheti igényét és megtárgyalhatja Önnel a lehetőségek érvényre juttatását és a szükséges menedzsmentet.

Együttes igénylések

Ha Ön olyan bérlő, vagy engedélyes, akinek a bérlete vagy engedélye 5 évnél rövidebb ideje érvényes 2003. augusztus 1-től számítva, akkor együttes igénylést adhat be azzal a személlyel, aki birtokolja a földet, akinek a földjét Ön megműveli, aki, ha szükséges, a megállapodás fennmaradó részére átveszi az irányítást. Ha Ön együttes igénylést óhajt beadni, az Ön Igénybejelentő nyomtatványának 7. fejezetét a jogosult személynek kell kitöltenie és aláírnia, igazolva, hogy az Ön megállapodása akkor is megvalósul, ha az Ön kontrollja megszünne a földet illetőleg.

Jogosult-e a földem?

Ha az Ön földje részben vagy egészben a minteterületen fekszik, az bejelenthető a Mintaprogramba. Mindazonáltal, igénybejelentéséből Önnek ki kell zárnia bármely közterületet, vagy olyan földterületet, amely más agrár-környezetvédelmi programn mentén jut támogatáshoz. További részleteket ld. alább.

Mi történik, ha a földem átnyúlik a Mintaprogram területi határain?

Ha az Ön földje átnyúlik a mintaterület határán túlra, azért még bejelentheti igényét a Mintaprogramba az egész gazdaságra vonatkozóan abban az esetben, ha az egy tömbben van. Egy tömbnek számít birtoka akkor is, ha azt út, vasút, folyó vagy hasonló osztja ketté.

Mi történik, ha földjeim egy része a Mintaprogram határán kívül terül el?

Ha az Ön birtoka nincsen egy tömbben, és annak egy része a mintaterületen kívülre esik, csupán azt a területet jelentheti be a Mintaprogramba, amely a mintaterületen belül fekszik (beleértve a mintaterület határán túlnyúló darabot). A mintaterületen kívül eső különálló földterületek nem jogosultak.

Közterületek

A közterületek nem jogosultak a Mintaprogramba való bevonásra. Önnek a jogosult területekre vonatkozó számításaiból ki kell zárnia minden közterületet. Ön nem használhatja ki a Mintaprogram egyetlen lehetőségét sem közterületen.

A jövőben, ha a Mintaprogramot valamennyi angol gazdára kiterjesztik, ez változhat.

Mi történik, ha másoknak jogai fűződnek a földemhez?

Ha másoknak is fűződnek jogai az Ön földterületéhez, pl. átengedett sportolási jogokat, Önnek meg kell tárgyalnia igénybejelentését e kedvezményezettekkel. Igénylőként az Ön felelőssége, hogy a lehetőségeket az Ön pályázatában foglaltak szerint használják fel.

Mi történik, ha birtokom más programban is részt vesz?

Akkor is bejelentheti igényét a Mintaprogramba, ha Ön már részesül egyéb agrár-környezetvédelmi programból kifizetésekben, pl. Vidéktámogatási program (CSS), Érzékeny természeti területek (ESAs) program, Vegyszermentes termelés (OFS), az Angol természet vagy az Angol örökség vagy más programok. Igaz, azokat a területeket, amelyek támogatásban részesülnek, nem jelentheti be. A kérdésre vonatkozó további információt ld. a 4. fejezetben.

Mi történik, ha gazdaságom biztosítási programban vesz részt?

Ha Ön már részt vesz gazdaság biztosítási programban, ez nem zavarja igényének bejelentését a Mintaprogramba. Valójában Ön még könnyebbnek is találhatja a célprogramban vállalt pontok összeszedését a már eddig is követett menedzsment mentén. Ez különösen olyan biztosítási programokra vonatkozik, amelyek a környezeti standardok javítását tűzték ki célul, mint amilyen a LEAF Margue.

Hogyan igényeljek?

Mit kell tennem, hogy csatlakozzam a programhoz?

Ahhoz, hogy Ön bejelentkezzen a Mintaprogramba, Önnek a gazdaság környezeti vonásairól és a területről egyszerű jelentést kell írnia. Továbbá kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy olyan környezetgazdálkodási tevékenységi formákat fog folytatni, amelyeket a lehetőségek széleskörű listájáról választhat ki.

Önnek meg kell állapítania a gazdaságában megszerzendő pontok számát. E célkitűzés közvetlenül a birtoknagysággal függ össze. Minden egyes tevékenység bizonyos pontszámot ér az adott területegységre (pl.a föld pufferzónaként való kezelése) vagy hosszra vetítve (pl. a birtokhatár jellegének fenntartása, mint pl. a sövények fenntartása).

A 2. fejezet részletesen elmagyarázza, hogyan kell a Mintaprogramba bejelentkezni.

Befogadják-e igényemet a Mintaprogramba?

Az Ön igényét elfogadják a Mintaprogramba, ha:

 • Ön teljesíti a jogosultsághoz fűződő feltételeket (pl. földje a négy mintaterület egyikén terül el),
 • kitölti a Pályázati Nyomtatványt és ha helyesen jelzi a szükséges térképeken a kívánt információkat, mindezeket pedig 2003. május 30-ig megküldi a RPA-nak. A 2. fejezet nyújt mindezekhez részletes vezérfonalat,
 • bizonyítja, hogy teljesítheti az igénybejelentéshez kialakított pontokat (további részletek a 2. Fejezetben),
 • hozzájárul ahhoz, a Mintaprogram további kívánalmait is teljesíti, ahogy azt az 5. és 6. Fejezetben megtalálja.

A Mintaprogramba való belépéshez nincs minimális birtokméret, és nincs korlát a programba belépő gazdák számát illetőleg sem. Az egyetlen kívánalom az, hogy az Ön földje valóban a mintaterületen legyen.

Így öt éven át évente kap kifizetéseket, amennyiben teljesíti a program keretében tett kötelezettségvállalásait.

Mikor kell benyújtsam igényemet?

A Mintaprogramba való belépéshez először alaptérkép igénylő formanyomtatványt kell kérnie a RPA-tól Exeterből. Ezután Ön megkapja a birtokáról szóló térképeket, amelyekre az igénybejelentéshez van szüksége.

Az alaptérkép igénylő formanyomtatvány (ELS 2) a könyvecske hátsó zsebében található. Az alaptérkép igénylési kérelem benyuújtásának végső határideje 2003. április 15.

Ha már megérkeztek térképei, Önnek ki kell töltenie a Pályázati Nyomtatványt (ELS 3), amelyet szintén mellékelünk. Ehhez a 2. Fejezetben található útmutatót kell felhasználnia. A pályázat határideje 2003. május 30.

Mi történik ezután?

Ha az Ön pályázata megérkezett, az RPA erről bizonylatot küld Önnek. Az RPA egy későbbi időpontban visszaigazolja, hogy Önt elfogadták a Mintaprogramba és kap egy hivatkozási számot a további levelezések számára. Abban az esetben, ha Ön bejelenti az igényét és a Mintaprogramba befogadják, Ön elkötelezi magát amellett, hogy:

 • megvalósítja a pályázati nyomtatványban elvállalt opciókat, összhangban a vonatkozó gazdálkodási kívánalmakkal. A menedzsment kívánalmak részletei valamennyi lehetőségre a 3. fejezetben olvashatóak részletesen, továbbá
 • követi a Jó Gazdálkodási Gyakorlatot és egyéb programfeltételeket, amint azt az 5. és 6. fejezetben kifejtettük.

Minden év januárjában felkérést fog kapni, hogy aláírásával lásson el egy egyszerű nyilatkozatot, mely szerint az Ön által kezelt, ELS jogosultságra igényt tartó területen nincsen változás. A nyilatkozatot a RPA-nak kell visszaküldeni, a kifizetések csak ezután történhetnek meg.

Meddig tart a megállapodás?

Az Önnel kötött megállapodás jogilag kötelez. Öt év időtartamra szól, és 2003. augusztus 1-től érvényes. A megállapodás feltételezi, hogy Ön valamennyi kötelezettségét teljesíti a Megállapodás teljes időtartamán belül. Ha Ön korábban visszavonul a Mintaprogramból, Ön megszegi e Megállapodást.

Igényelhetem-e a Mintaprogramba való felvételemet jövőre is?

Az előfeltevés szerint a Mintaprogram csak azon személyek számára nyílik meg, akiknek az igénybejelentése 2003. május 30-ig beérkezik.

Hogyan döntsem el, hogy melyik lehetőséget igényeljem?

A könyvecske 3. fejezete a " A lehetőségek listája, a gazdaság irányításával kapcsolatos kívánalmak és a pontok odaítélése" cím alatt közli az opciók teljes listáját. Leírja a követendő gazdálkodás módozatait az egyes munkálatokra és az elérendő szabványokat. Ha Ön felveszi valamelyik opciót pályázatába, egyszersmind beleegyezett a megadott menedzsment követésébe. Gondosan el kell olvasnia az egyes lehetőségekre vonatkozó vezérfonalakat, mivel ez segíti Önt abban, hogy kiválassza, melyeket vonja be vállalásai közé.

A Mintaprogram az ország négy területén működik, mindegyik térséget úgy választották, hogy durván egy bizonyos gazdálkodási típust képviseljen. Minden egyes esetben a területnek fontos jellemzői és jellegzetes vonásai adottak. Ezeket a vonásokat a könyvecske hátsó zsebében található vezérfonal írja le. E leírás segítséget nyújt Önnek az igénybejelentésébe felsorolandó opciók kiválasztásakor. Továbbá, az Ön információs térképén található információ (amelyet a RPA azután küld meg Önnek, ha megérkezett hozzá az Ön alaptérkép igénylő formanyomtatványa) szintén fényt vet az Ön birtoka bizonyos jellegzetességeire, s ez is hatással lehet arra, hogy Ön mely opciókat választja és milyen döntést hoz azok helyének megválasztásáról.

Túl azon, hogy elkészíti gazdaságának környezeti jelentését (ez kötelező), választhat a listán szereplő lehetőségekből, hogy a szükséges pontszámot megszerezze.

Mi történik, ha többet is elérek a tőlem megkívánt pontszámnál?

Az elérendő pontok és a Mintaprogramban azokhoz társuló kifizetések rögzítettek. Ez azt jelenti, hogy nem származik magasabb kifizetés abból, ha Ön további lehetőségeket is megvalósít az Öntől megkívánt célokon túl. Ha Ön úgy érzi, hogy az elkötelezettségnek a Mintaprogramban foglaltakénál magasabb szintjére kíván lépni, érdemes megfontolnia, hogy pályázzon-e a Vidéki Támogatások programjára, amely sajátos lehetőségek szélesebb körével és más kifizetésekkel dolgozik, részletesebb és különleges gazdálkodási előírások mentén.

Milyen segitséget kaphatok a Mintaprogram megértéséhez és az igénylés megírásához?

Reméljük, hogy a programkönyvecske elegendő információt tartalmaz, hogy Önt képessé tegye előbb az alaptérképek megkérésére, majd pedig, amikor már ezeket megkapta, a pályázat kidolgozására. Mindazonáltal a DEFRA minden mintaterületen tart képzéseket, amelynek során elmagyarázza a programot és a belépésre vonatkozóan tanácsokat ad. Ráadásul minden minterületnek koordinátora van, aki segíteni fog Önnek az általános kérdésekben ( ld. a kapcsolattartásra vontkozó részleteket a 2. Mellékletben).

Kaphatok-e támogatást a pályázat megírásához?

A Mintaprogramot a lehető legegyszerűbbnek tervezték. Remélhető, hogy a gazdák képesek lesznek maguk is kidolgozni igénybejelentésüket. Ha Ön inkább tanácsokat szeretne kapni, segítséget a bejelentésének elkészítéséhez, erről Ön dönt. Mindazonáltal, erre vonatkozólag nincsen támogatás vagy kifizetés.

A Mintaprogram értékelésének részeként mérlegelni fogjuk, hogy a jövőben lesz-e igény tanácsadásra, vagy a gazdák többsége sikeresen, segítség nélkül készítette el igénybejelentését.

Mit kell még tennem?

A fentieken túl megkívánjuk Öntől, hogy a Jó Gazdálkodási Gyakorlatot és egyéb előírások standardjait megtartsa. (ld. 5. fejezet: "További, az Ön által teljesítendő kívánalmak ").

További, a Mintaprogrammal kapcsolatos információ

Mi történik, ha a Mintaprogram egész Angliára kiterjed?

A Mintaprogramnak a négy mintaterületen, a következő két év során tapasztalható sikerétől függően reméljük, hogy azt 2005-ben egész Angliára kiterjesztik. Ha ez történik, Önnek lehetősége lesz eldönteni, hogy befejezi-e a Mintaprogramban való részvételét és belép az országos programba. Ennek részleteit időben rendelkezésre fogjuk bocsátani.

A köztes időben Önnek azt kell feltételeznie, hogy elkötelezettsége 5 éven át tart.

Mi történik, ha módosítanom kell a Megállapodást?

Az egyes lehetőségek megvalósításához megkívánt gazdálkodás részeletes leírása a könyvecske 3. Fejezetében található. Ha Ön nem tartja be e kívánalmakat, megszegi a megállapodást. Mégis, ha a teljesítéssel szemben komoly nehézségek merülnek föl, van olyan rendszer, amely lehetővé teszi Önnek, hogy a hitelesen előre nem látható helyzetekkel megbirkózzon (ld. 6. Fejezet). Értesítenie kell a RPA-t a javasolt változtatásokról vagy derogációkról mielőtt a járulékos változtatásokat meghozza a gazdálkodás terén, továbbá a javasolt változtatások csupán az RPA jóváhagyásával lépnek érvénybe.

Nyilvánosságra kerülnek-e Megállapodásom részletei?

Mivel a Mintaprogram közpénzek kifizetését jelenti, nagy érdeklődés kíséri, hogy hogyan költik el ezt a pénzt. Különösen így van ez olyan kísérleti program esetében, mint amilyen ez is, amikor új tervezeteket próbálnak ki. A DEFRA ennélfogva hozzáférhetővé teheti az Önnel kötött megállapodást olyan szervezetek számára, mint pl. az Angol Természet, vagy a Vidéki Ügynökség, vagy az Angol Örökség, továbbá kérésre a nyilvánosság számára is. A nyilvánosságra hozható részletek a következők: a megállapodást aláíró neve, a birtok neve, a térképhálózaton való megtalálhatósága és a megállapodás alá vont teljes terület nagysága.

Az Önnel kötött megállapodásról szóló információt egyben a program népszerűsítésére is felhasználhatják. Felhasználható arra is például, hogy olyan térképek készüljenek, amelyek bemutatják, hogy az Ön körzetében hány gazda lépett be agrár-környezetvédelmi programokba.

Továbbá kérésre szintén meg kell adnunk azokat az adatokat (személyeseket is), amelyekre a Környezetvédelmi Információ Szabályozása, a Kormányzati Információhoz való Hozzáférés Gyakorlatának Kódexe és az Információ Szabadságára Vontkozó Törvény 2000 alapján van jogosultság.

Kivel kerülök kapcsolatba az ellenőrzés során? Lesznek-e látogatások?

A DEFRA fontos, részletes tanulmányt készít az ELS kísérleti program gyors értékeléséről, ezen belül kulcsfontosságú lesz a gazdáktól kapott visszacsatolás. A Mintaprogramba bevont valamennyi gazdát ennélfogva arra kérjük, hogy a programmal kapcsolatos nézeteit és észrevételeit bocsássa rendelkezésre, értékelje, hogyan működött az a gazdaság szintjén, beleértve olyan kérdéseket is, mint hogy mennyire vont könnyű a pályázatot kidolgozni, a program lehetőségei gyakorlatiasak és hatékonyak voltak-e, végül, hogy hogyan lehetne a program szerkezetét tovább javítani.

Ezeket az információkat kérheti a DEFRA vagy más szervezetek, amelyek a program értékelésében részt vesznek. Megkíséreljük biztosítani, hogy a gazdáknak az értékelésbe való bevonása józan mértékű legyen, nem pedig túlságosan követelő.

A gazdáktól kapott visszacsatolás segít majd bennünket a program áttekintésében és javításában, mielőtt azt remélhetőleg minden angliai gazdára kiterjesztik 2005-ben. Reméljük, hogy a mintaterületen gazdálkodók megértik, mennyire fontos ez az input a gyakorlatias, minden gazda számára nyitott, jól működő agrár-környezetvédelmi program fejlesztéséhez, és kihasználják a lehetőséget, hogy a terület további fejlődéséhez hozzájáruljanak.

Egyéb, az Ön számára szükséges rendelkezések

A Környezeti Hatástanulmány (Parlagon maradó és természetközeli területek) (Anglia) Rendelkezések, 2001 azok, amelyek védik a környezet szempontjából értékes földterületeket az intenzív mezőgazdaságtól. A földet művelőktől megkívánják, hogy mielőtt parlagon maradt földeket vagy természetközeli területeket intenzív művelésbe vonnának, a DEFRA engedélyét kérjék.

Mielőtt Ön a Mintaprogramba belépne, meg kell fontolnia, hogy ezek a rendelkezések milyen mértékben vonatkoznak bármely, a programban az öt év során bevont földterületre. A rendelkezésre vonatkozó igénylésekkel az EIA(7) -hoz kell fordulni a 0800 028 2140-es zöldszámon.

2. fejezet: Hogyan készítse el pályázatát?

A Mintaprogramba való bejelentkezéshez Önnek pályázati nyomtatványt kell benyújtania. A nyomtatványhoz két bejelölt térképet is mellékelnie kell gazdaságáról, amelyet a RPA-tól kap meg. Alább megadjuk a részletes instrukciókat és vezérfonalat a nyomtatvány kitöltéséhez és a térképek bejelöléséhez. Az alábbi folyamatábra összegezi a műveleteket.

A pályázati folyamat összegezése

Töltse ki és küldje el a RPA-nak a bázistérkép igénylő nyomtatványt április 15-ig

Vegye kézhez az Ön birtoka körüli területet feltüntető
3 alaptérképet

Töltse ki a pályázati nyomtatvány 2. pontját (Jelentés a Környezeti Jellemzőkről) és jelölje be ezeket a jellemzőket az 1. Pályázati Térképen

Számítsa ki az Ön gazdaságától kívánt pontokat

Válasszon a lehetőségek listájáról és töltse ki a nyomtatvány 5. pontját (Célpontszám és programlehetőségek). Jelölje be a választott lehetőségeket a 2. Pályázati Térképen. Ellenőrizze, hogy mindezekkel Ön elérte-e a gazdaságától megkívánt pontokat

Küldje be a kitöltött pályázati nyomtatványt és az 1.és 2. Térképet az RPA-nak május 30-ig.

Vegye kézhez a bejelentkezés nyugtázását. A megállapodás augusztus 1-től lép érvénybe.

Az alaptérkép - készlet igénylése (ELS 2 formanyomtatvány)

Lényegbevágó, hogy Ön rendelkezzen az alaptérkép készlettel, mint pályázatának részével. Ahhoz, hogy eme alaptérképekhez hozzájusson, ki kell töltenie egy "Alaptérkép igénylő formanyomtatványt" (ELS 2), amelyet a könyvecske hátsó zsebében mellékelünk, és április 15-ig megküldeni azt a RPA-nak, hogy a bejelentkezés elkészítésére elegendő ideje maradjon.

Három, a területről szóló térképet küldünk Önnek, amelyek az Ön birtokát is feltüntetik. Egy az Ön informálására szolgál, a másik kettőt be kell jelölnie és bejelentkezésének részeként vissza kell küldenie, a pályázathoz csatoltan.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az alaptérképek megkérésével még nincsen kötelezettsége a programba való bejelentkezésre. Elkötelezettsége azáltal keletkezik, ha a pályázati nyomtatványt elküldte és annak visszaigazolását, a programba való befogadását kézhez vette. A megállapodás 2003. augusztus 1-én lép életbe.

Mielőtt hozzáfogna

Ahhoz, hogy a Mintaprogramba bejelentkezzen, a következőkre lesz szüksége:

 • Pályázati nyomtatvány (ELS 3, a kötet zsebecskéjében mellékelve)
 • Az Ön alaptérképei (az RPA küldi meg) a következőképpen:
  • információs térkép amely az Ön gazdaságának kijelölt pontjait tünteti föl, pl. Különleges Tudományos Érdeklődésre Számot Tartó Terület (SSSIs)(8), vagy Jegyzett Műemlék (SAMs)(9) vagy Kedvezőtlen Adottságú Terület (LFA). Ezek a bejegyzések lehetővé teszik az Ön számára, hogy azonosítsa a gazdaságán lévő, elsőbbséget élvező elemek hollétét. Ezekre kedvező hatást gyakorolhat, ha a programlehetőségek valamelyikébe bevezetik.
  • 1. Pályázati térkép - Ezt az Ön gazdaságáról készült Környezeti Jelentés elkészítéséhez kell használnia (ld. 3. lépés, példatérkép) és vissza kell küldenie a pályázati nyomtatvánnyal együtt.
  • 2. Pályázati térkép - Ezen kell bemutatni, hogyan helyezi el Ön a választott lehetőségeket (ld. 5. lépés, példatérkép) Ezt a térképet is vissza kell küldenie a pályázati nyomtatvánnyal.
 • Többféle szines tollra is szüksége lesz.

Vezérfonal lépésről lépésre a nyomtatvány kitöltéséhez

1. lépés: Általános információ

Kérjük, nyomtatványán töltse ki az 1. pontot: A bejelentkező adatai. Ha Ön nem rendelkezik a DEFRA birtokszámával (megye, egyházközség, birtok), kérjük, hívja föl a RPA-t a 01292 166508-as telefonon.

Ha Ön bérlő, meg kell beszélnie beadványát a birtokossal, hogy biztosítsa őt, nem szegi meg a bérlet feltételeit. Ha Ön nem rendelkezik teljesen a föld művelését illető kérdésekben, vagy bérlete 5 évnél rövidebb idő óta áll fenn, a birtokos is bejelentkezhet a programba, úgy, hogy Önnel megbeszéli a szükséges gazdálkodás megvalósítását. Az ELS mintaprogramba belépés jogosultságára vontakozó további részletekért ld. a könyvecske 5. oldalát.

2. lépés: A birtokhatárok feltüntetése

Használja az 1. és 2. Pályázati térképet. Jelezze világosan mindkét térképen teljes birtokának határait, fekete tollal megjelölve.

3. lépés: A Jelentés a Környezeti Jellegről elkészítése

Használja a nyomtatvány 2. pontját és az 1. Pályázati térképet. A program feltételeként Önnek meg kell állapítania, a térképen be kell jelölnie és meg kell őriznie a gazdaság fontos környezeti vonásait és területeit.

Kérjük, töltse ki a 2. pontot: Jelentés a Környezeti Jellegről. Ugyanakkor Önnek fel kell tüntetnie az 1. Pályázati térképen azokat a listáról vett vonásokat és területeket, amelyek megtalálhatóak az Ön birtokán. Használja a nyomtatványban megadott színeket az egyes vonások feltüntetésére. A könyvecske zsebében megadott példatérkép segít bemutatni, hogyan jelölje be Ön a térképét és hogyan töltse ki a táblázatot.

Hektáronként 5 pontot kap, ha a jelentést és a térképet elkészíti (ld. a nyomtatvány 5. pontját).

4. lépés: A nagy eróziós kockázatnak kitett táblák azonosítása

Használja a nyomtatvány 3. pontját és az 1. Pályázati térképet.

Kövesse a 3. pontban megadott utasításokat és jelezze a nagy eróziós kockázatnak kitett táblákat narancssárga vonásokkal az 1. pályázati térképen.

5. lépés: Az Ön szükséges pontszámának és évi kifizetéseinek kiszámítása

Használja a nyomtatvány 4. és 5. pontját valamint a 2. pályázati térképet.

A Mintaprogramba való belépéshez Önnek el kell fogadnia a lehetőségek listájáról választott környezetgazdálkodási tevékenységekből álló programot ( az opciókról szóló további információ a könyvecske 3. fejezetében találhatók). A választható lehetőségek mindegyikéért bizonyos számú pont jár. Annak érdekében, hogy az Ön gazdasága megfeleljen a Mintaprogramba való bejelentkezésnek, az opciók kiválasztásával és összesítésével el kell érnie a szükséges pontszám teljes összegét.

A számításokra megadott példáért - hogyan kell a lehetőségek között válogatni, hogy a szükséges pontszámot elérhessük - ld. a pályázati nyomtatvány 4. pontját.

Kérjük, töltse ki a nyomtatvány 5. pontját ("Az Ön szükséges pontszáma és az Ön által kiválasztott lehetőségek") az alábbiak szerint:

Ahhoz, hogy ki tudja számítani a gazdasága szerint elérendő szükséges pontszámot, ki kell fejeznie birtokát hektárokban. Valamennyi földjét számításba kell vennie (az erdőterületeket is). Ne számítsa bele azonban az utakat és a nem mezőgazdasági használatban lévő területeket (pl. a tanyaudvar, betonozott beálló és lekövezett /alapozott földutak).

Hagyjon ki minden közterületet a pályázatából.

Hogy elkerüljük a kettős támogatást, Önnek ki kell zárnia minden olyan területet, amely jelenleg más programban jut támogatáshoz (pl. Vidéki Támogatások Programja, Érzékeny természeti Területek, Vegyszermentes Gazdálkodási Program). A könyvecske 4. fejezetében talál útmutatót e programok és lehetőségeik részleteire.

 1. Az első Mérési táblázatban (Box T1) a nyomtatvány az Ön megszerzendő pontszáma c. részében vezesse be birtokának alapterületét, kivéve belőle bármely 15 hektáros vagy annál nagyobb LFA területet, bárminő közterületet és bármilyen jelenleg egyéb agrár-környezetvédelmi programból támogatást élvező területet. Szorozza be a fennmaradó területet 30-cal.
 2. A második Mérési táblázatban (Box T2) vezesse be a 15 hetáros vagy annál nagyobb LFA területet, kivéve belőle bárminő közterületet és bármilyen jelenleg egyéb agrár-környezetvédelmi programból támogatást élvező területet. Szorozza be ezt a területet 15-tel.
 3. Az erdő és bárminő fekete ugarnak hagyott terület beszámítandó, de ne vonja be az utakat és a nem mezőgazdasági célú beépített területet.
 4. Számítsa ki a teljes területet és a szükséges teljes pontszámot (Box T3). Felhívjuk figyelmét, hogy ez a számjegy egyszersmind az évente járó, fontban kifejezett kifizetéseket is megadja.
 5. Szorozza be 5-tel a birtokának a Mintaprogramra jogosult teljes területét (Box T3) ahhoz, hogy kiszámítsa a gazdaságról szóló Kötelező Környezeti Jelentésnek megfelelő pontszámot és a kapott számot vezesse be a gazdaságról szóló kötelező Környezeti Jelentés táblázatba (Box Q1).

1. lépés: A pályázatban feltüntetendő lehetőségek eldöntése

Használja a pályázati nyomtatvány 5. pontját és a 2. Pályázati térképet.

Ha Önnek van internet kapcsolattal rendelkező számítógépe, az 5. pont interaktív változatát - amely elvégzi a számításokat - megtalálhatja a www.rpa.gov.uk címen.

A könyvecske 3. fejezetében, A lehetőségek listája, a gazdaság irányításával kapcsolatos kívánalmak és a pontok odaítélése cím alatt található meg, mely tevékenységeket lehet az Ön pályázatába vonni. Meg fogja látni, hogy változatos gazdálkodási rendszerekre tervezett lehetőségek széles köréből választhat. Kérjük, olvassa végig valamennyi lehetőséget, és csak azután döntse el, melyeket veszi föl pályázatába.

Kérjük, vizsgálja meg alaposan a RPA által küldött információs térképét is. Ez a gazdaság fontos környezeti vonásait tünteti föl. Ez az információ segít Önnek a lehetőségek megválasztásában és elhelyezésében.

Az Ön által bevonni kívánt minden egyes lehetőségnél a következőket kell tenni:

 1. Döntse el, hogy a birtokán hol kíván a lehetőséggel élni.
 2. Az elhelyezést rajzolja be a 2. Pályázati térképen - minden opciónál használjon eltérő színt (kivéve a rotálódó lehetőségeket és a gazdálkodási terveket, ld. alább).
 3. Mérje föl az adott lehetőség teljes területét vagy hosszát az Ön birtokára vonatkozólag. Kerekítse le a területszámításokat a legközelebbi 0.01 hektárra (100m2), a hosszúság mérésénél kerekítsen a legközelebbi 100 m-re.
 4. Vezzesse a kapott számokat a nyomtatvány 5. pontjának egy sorába.
 5. Számítsa ki, hogy ennek a lehetőségnek a bevonása hány ponttal járul hozzá az Ön birtokán elérendő összes pontszámhoz.
 6. A pályázati nyomtatványon jelezze azt a színt vagy árnyalást, amelyet Ön a térképen használt, hogy a kiválasztott opciókat a megadott színkulcs táblázatnak megfelelően azonosíthassuk.

Kérjük, jegyezze meg:

A következő rotálódó lehetőségeket nem szükséges a térképen bejelölnie, mivel ezek évről évre változhatnak. Mégis, Önnek szavatolnia kell, hogy a bejelentett területen a megkívánt menedzsment - a megállapodásnak megfelelően - évről évre megvalósul.

  E4 Átteleltetett tarló
  E6 Pacsirta fészkelő helye
  E7 Természetvédelmi zárványok gabonaföldeken
  E8 Természetvédelmi zárványok műtrágyázás nélkül
  F1 Silózott gabonát követő átteleltetett tarló
  F2 Keresztes takarmányt követő átteleltetett tarló
  F3 Eróziót csökkentő kukorica ültetvény kezelése
  H1 Alávetett tavaszi gabona

A gazdálkodási tervre vonatkozó lehetőségeknél (M1, M2, M3, M4) Önnek nem kell a térképen bejelölnie semmit, de ha Ön e terveket pályázatába be kívánja vonni, a nyomtatvány 5. pontjában tegye ezt meg, és szavatolja, hogy a tervek elkészülnek.

A talajerózió csökkentésére (G1) vonatkozó lehetőséget csupán a magas eróziós kockázattal rendelkező tábláknál lehetséges bevonni és narancssárga vonalkákkal kell jelezni az 1. Pályázati térképen.

1. lépés: Ellenőrizze, hogy elérte-e a megkívánt pontszámot

Ha már kiválasztotta a lehetőségeket és kitöltötte az 5. pontot, ki kell számítania a választott opciók által elérhető pontszámot. Ennek legalább meg kell egyeznie, vagy meg kell haladnia az Ön gazdaságára kiszámított teljes elérendő pontszámot ahhoz, hogy pályázata jogosult legyen a programba való belépésre.

Emlékezzen arra, hogy Ön a felelős azért, hogy az Ön pályázata 5. pontjában felsorolt valamennyi lehetőség szavatoltan megvalósuljon.

2. lépés: Nyilatkozatok és vállalások

Kérjük, olvassa el, töltse ki és írja alá a 6. pontban található Nyilatkozatot.

Ha Ön Együttes pályázatot nyújt be (ld. a könyvecske 5. fejezetét), Önnek a megfelelő személlyel (földtulajdonos, földesúr, akinek Ön a földjét műveli) ki kell töltetnie a nyomtatvány 7. pontját és a Nyilatkozatot is alá kell vele iratnia.

Ha szükséges, töltse ki a "Meghatalmazás partner vagy ügynök számára" c. nyomtatványt, hogy a meghatalmazott elkészítse az Agrár-környezetvédelmi Mintaprogram pályázatát.

Kérjük, küldje vissza a következőket 2003. május 30-ig a RPA-hoz Exeterbe:

 • Az Ön által kitöltött és aláírt pályázati nyomtatvány,
 • Az 1. Pályázati térkép, amely feltünteti az Ön birtokának környezeti vonásait,
 • A 2. Pályázati térkép, amely feltünteti az Ön által választott lehetőségeket.

Ha az Ön pályázata a Mintaprogramba való belépéshez sikeres, az RPA nyugtázza az Ön belépését. Az Ön pályázati nyomtatványának és pályázati térképeinek lepecsételt másolatait megküldik Önnek. Meg kell őriznie ezeket a példányokat, mivel a DEFRA kérheti bemutatásukat az ellenőrzés során. Tanácsos az is, ha a RPA-hoz való beküldés előtt Ön is készít másolatokat, saját céljaira, a nyomtatványról és a térképekről.

3. fejezet: A lehetőségek listája, a gazdálkodással kapcsolatos kívánalmak és a pontok odaítélése

A Mintaprogramba való belépéshez Önnek el kell köteleznie magát arra, hogy birtokán környezetgazdálkodási tevékenységet folytat.

Meg kell állapítania a birtokára vonatkozó teljesítendő pontszámot. Ez a szám közvetlenül összefügg a birtoknagysággal. A környezetgazdálkodási tevékenységek mindegyike egy bizonyos pontot ér területre (pl. a föld pufferzónaként való menedzsmentje), vagy hosszúságra (határmezsgyék fenntartása, mint például a sövények gondozása) vagy egyéb egységre vetítve. Ha Ön megállapodik bizonyos lehetőségek megvalósítására vonatkozóan, s az ezek után járó pontok összege találkozik a birtoka révén teljesítendő pontszámmal, Ön garantáltan beléphet a programba.

A könyvecske 2. fejezete részletesen elmagyarázza, hogyan kell a programba pályázni.

A következő két oldal táblázatban foglalja össze a rendelkezésre álló választható lehetőségeket és a velejáró pontokat. A táblázatot követően az egyes opciók menedzsment követelményeinek részletesebb kifejtése található.

Összefoglalás: a rendelkezésre álló lehetőségek és az értük járó pontok

Választási lehetőség Kód Egységre jutó pontok
Határjelekkel, fákkal, erdővel kapcsolatos opciók
Sövény fenntartása (mindkét oldalon) B1 30/100m
Sövény fenntartása (a sövény egyik oldalán) B2 15/100m
Sövény fokozott fenntartása (mindkét oldalon) B3 50/100m
Árok ápolása B4 30/100m
Kőfal védelme, fenntartása B5 20/100m
Hagyásfák védelme művelt területen B6 15/fa
Hagyásfák védelme füves területen B7 10/fa
Erdőkerítés fenntartása B8 4/100 m
Erdőszegély fenntartása B9 13/100
Erdei lovaglóösvény fenntartása, kezelése B10 400/ha
Történelmi és táji jelleget védő opciók
Hagyományos tanyaépületek fenntartása C1 2/alapterület m2-e
Régészeti elemek kivonása a művelésből C2 50 pont+500 pont/ha
Csökkentett művelési mélység C3 40/ha
Cserje fenntartása régészeti telepeken C4 100/ha
Régészeti elemek füves területen C5 10/ha
Puffer zónák opciói
Művelt terület kétméteres puffer csíkja D1 10/100m
Művelt terület négyméteres puffer csíkja D2 20/100m
Művelt terület hatméteres puffer csíkja D3 30/100m
Megművelt betakarítatlan szegély, kétméteres D4 10/100m
Megművelt betakarítatlan szegély, négyméteres D5 20/100m
Megművelt betakarítatlan szegély, hatméteres D6 30/100m
Intenzív füves terület kétméteres puffer csíkja D7 10/100m
Intenzív füves terület négyméteres puffer csíkja D8 20/100m
Intenzív füves terület hatméteres füves csíkja D9 30/100m
Szántóföldi opciók
A tábla szegletének használata E1 500/ha
Magkeverék vadmadarak számára E2 500/ha
Pollen és nektár termő virágok keveréke E3 500/ha
Átteleltetett tarló E4 70/ha
Bogár partok E5 12/100m
Pacsirta fészkelő helyei E6 4/lelőhely
Természetvédelmi zárvány gabonaföldön E7 80/ha
Természetvédelmi zárvány trágyázás nélkül E8 220/ha
Opciók a takarmánytermesztés mentén
Teljes betakarítású gabonát követő átteleltetett tarló F1 225/ha
Keresztes takarmányt követő átteleltetett tarló F2 70/ha
Eróziót csökkentő kukoricaültetvény kezelése F3 15/ha
A talajerózió csökkentésének opciója
Magas eróziókockázattal járó művelt terület kezelése G1 15/ha
A terménytípusok diverzitása növelésének opciói
Alávetett tavaszi gabona H1 190/ha
Vadmadaraknak magkeverék füves területen H2 500/ha
Pollen és nektár termő virágok keveréke füves területen H3 500/ha
Az LFA-n kívüli síkvidéki füves területek opciói
Állandó gyepes terület fenntartása J1 11/ha
A tábla szegletének kivétele a gazdálkodásból J2 500/ha
Állandó füves terület alacsony inputtal J3 80/ha
Állandó füves terület nagyon alacsony inputtal J4 125/ha
Vizes legelő menedzsmenje J5 10/ha
Vegyes állatállomány J6 8/ha
15 ha-nál kisebb LFA-ra jutó földek opciói
Állandó füves terület alacsony inputtal K1 55/ha
Állandó füves terület nagyon alacsony inputtal K2 90/ha
A tábla szegletének kivétele a gazdálkodásból K3 100/ha
Körülzárt foltok korlátozott legeltetése K4 25/ha
Gazdálkodás szittyós legelőn K5 8/ha
15 ha-os vagy annál nagyobb LFA-ra jutó földek opciói
Körül nem zárt mocsárvidék legeltetése K6 8/ha
Gazdálkodási tervek
Talajvédelmi gazdálkodási terv M1 2/ha
Tápanyag gazdálkodási terv M2 2/ha
Trágya gazdálkodási terv M3 2/ha
Terményvédelmi gazdálkodási terv M4 2/ha

Részletes gazdálkodási kívánalmak a Mintaprogram lehetőségei mentén

A választható lehetőségek részletezése során olykor utalunk az Információs térképre. Ezt Ön akkor kapja meg a RPA-tól, ha elküldte alaptérkép igénylési formanyomtatványát (ELS 2, ld. a könyvecske hátsó zsebét).

Határjelekkel, fákkal, erdővel kapcsolatos opciók

B1 és B2 - Sövény fenntartása

A sövények és sövénypartok fontos részei a vidéknek, mint történelmi és táji jellegzetesség, mint a vadon élő állatok élőhelye, és végül mint a csordák legeltetésére és oltalmazására szolgáló eszköz. Önnek a következőket kell tennie:

B1 100 méterenként 30 pont, ha a fenntartás a sövény mindkét oldalára megvalósul.
B2 100 méterenként 15 pont, ha a fenntartás a sövénynek csupán egyik oldalán valósul meg.

  Illusztrációk a sövény fenntartására
  B1: Sövény fenntartása annak mindkét oldalán
  Ábra, a fenti kritériumok rajzával

  B2: Sövény fenntartása annak egyik oldalán
  Ábra, a fenti kritériumok rajzával

B3 - A sövény fokozott fenntartása

Ezt a lehetőséget csak ott lehet igénybe venni, ahol Ön a sövényt annak mindkét oldalán fenn tudja tartani.

A fenti feltételekehez járulnak még a következők:

 • A sövényt a helyi környezetre jellemző magasságban tartsa fenn, de legalább 1,5 m magasan. A magasság és a szélesség jó összekapcsolása biztosítja a legjobb élőhelyet. (Ezt a lehetőséget használhatja olyan sövények fenntartása esetében is, amelyek a megállapodás megkötésekor még nem 1,5 m magasak, de ebben az esetben a sövény tetejét addig nem szabad nyírni, amíg el nem éri az 1,5 m-es magasságot.)
 • A sövény egyharmadánál ne nyírjon le többet évente, a legjobb idő erre január és február (hogy a bogyókat is megtartsuk a madaraknak), de szeptember 1-e előtt és február 28-a után semmi esetre sem.
 • Bizonyos szakaszonként hagyhat maghozót sövényfává nőni, pl. minden 50 méteren, ahol ez illik a helyi táj jellegébe.
 • Ahol az utak biztonsága érdekében szükséges, a sövény egyik oldalát gyakrabban is megnyírhatja.

B3 100 m-enként 50 pont

  Illusztrációk a sövény fokozott fenntartására
  B3: Sövény igényesebb fenntartása annak mindkét oldalán
  Ábra, a fenti kritériumok rajzával.

B4 - Árok karbantartása

  Ábra: Ha az árok egyik oldalát kaszálatlanul hagyja, az
  életfontosságú menedéket nyújt a vizipatkánynak.

Ez a lehetőség olyan árkok esetében nyitott (a mocsári levezető árkok kivételével), ahol az árokban rendszeresen van álló vagy folyóvíz. Önnek az árok mindkét oldalának fenntartására jogosultnak kell lennie. A cél az, hogy változatos martot és vizi vegetációt tartsunk fenn.

 • Felezze el az Ön által fenntartott árokpart hosszát évente, szeptember 1-e és február 28-a között. Évente csupán az árok egyik martját kaszálja.
 • Hagyjon 1 m széles kaszálatlan fűcsíkot az árok és az ahhoz kapcsolódó tábla között.
 • Az ötéves megállapodás során kettőnél ne többször, és ekkor is évente csupán az árok felét tisztítsa ki. Az ároktisztítást végezze július 31-e és január 31-e között.
 • Az árok kitisztításához vagy a mart lekaszálásához csak mechanikus eszközöket használjon.
 • A kihányt földet vagy kikotort iszapot ki kell egyenlíteni a mart mentén és a marton lévő vegetációt újra kell létesíteni a természetes regeneráció eszközével.

B4 100m-enként 30 pont

B5 - Kőfalak védelme és fenntartása

Ez a lehetőség akkor elérhető, ha Önnek a fal mindkét oldala karbantartására jogosultsága van.

A kőfalak valamennyi típusa (a rézsűket is beleértve) fontos az állatállomány terelése miatt, valamint történelmi és táji jellegénél fogva. A kőfalak potenciálisan a zuzmók, mohák és páfrányok, gerinctelenek, hüllők, madarak és kisebb gerinces állatok élőhelyei is.

 • Védje a kőfalakat és a kőből készült rézsüket a pusztulástól, pl. javítsa meg a lyukakat, ha ezek előfordulnak a megállapodás időtartama során.
 • Ne mozdítson ki a helyzetéből kődarabot a falból.
 • A mérés teljes falakra vagy teljes falszakaszokra kell vonatkozzon.

B5 100m-enként 20 pont

B6 és B7 - Hagyásfák védelme

Az érett fák történelmi és táji jellegzetességgel bírnak akár, ha szántóban, akár füves területen fordulnak elő, azonkívül sok gerninctelennek és madárnak nyújtanak élőhelyet. Védelmükre:

 • A fa lombkoronája alatt ne végezze az állatok kiegészítő etetését, ne tároljon anyagokat vagy gépeket, ne végezzen művelési munkálatokat és ne gyomláljon (kivéve a pontszerű kezelést).
 • A védett területen belül hagyja ott a kidőlt fákat.
 • Ezt a lehetőséget maximum 3 fából álló csoportokra lehet alkalmazni.

B6 Művelt területen védett fánként 15 pont

B7 Füves területen védett fánként 10 pont

  Illusztráció a fenti kritériumok ábrázolásával.

B8 - Erdei kerítések fenntartása

  Illusztráció a fenti kritériumok ábrázolásával: tartsuk fenn a
  kerítéseket, hogy a túllegeltetéssel vagy talajerózióval járó
  veszélyeket elkerüljük.
Ez a lehetőség az erdei növényzetet védi és annak regenerációjához járul hozzá.
 • Ahol Önnek felelőssége van az erdei határjelekkel kapcsolatban, tartsa fenn ezeket a kerítéseket "csordabiztos" állapotban, hogy biztosítsa a szarvasmarhák kívül tartását, vagy hogy segítse a kontrollált legeltetést. Kerülje el az erdei határjelek rongálását.

B8 100m-enként 4 pont

B9 - Erdőszegélyek fenntartása

Az erdőt szegélyező sövények és bozótok kisebb gerincesek és madarak élőhelyéül szolgálnak, ezért ápolandók. Ez a lehetőség arra szolgál, hogy serkentse az erdőszegélyek fejlesztését, ehhez 2 méteres megműveletlen sávra van szükség. További javadalmazás érhető el, ha Ön ezt a lehetőséget 6 m-es puffer zónával egészíti ki (D3-D6) az erdő szegélye mentén.

 • A megművelt táblák mellett, az erdő szegélyén 2 méteres sávot hagyjon megműveletlenül és hagyja, hogy az erdőszegély 2 méteres sávban terjeszkedjen,
 • Füves térségek esetében ne tépje föl vagy legeltesse túl az erdőszegély sávot, ne alkalmazzon műtrágyát, trágyát vagy növényvédőszereket és hagyja, hogy az erdőszegély 2 méteres sávban terjeszkedjen,
 • Évente a bozót növekményének egyharmadánál többet ne nyírjon meg.

B8 100 m-enként 13 pont

B10 - Erdei lovaglóösvények fenntartása és kezelése

  Illusztráció: A kezelt lovaglóösvény, kaszált középső sávval és
  füves szélekkel kíváló élőhely erdei növények és rovarok számára.

A lovaglóösvények strukturális változatosságot nyújtanak az erdőnek, segítik az erdő kezelését. Az ösvénynek elég szélesnek kell lennie ahhoz, hogy a fa koronákat megtörje és a napfény elérhesse a talajt. Ez a lehetőség a már meglévő, erdőn átvezető lovaglóösvények fenntartására és kezelésére vonatkozik, és nem jelenti fák kidöntését vagy elmozdítását (ha Ön az erdőben új lovaglóösvényt kíván létesíteni, terveit meg kell vitassa az Erdőfelügyelőséggel. Szüksége lesz kidöntési engedélyre az Erdőfelügyelőségtől, ha negyedévenként 4 tonna fánál többet kell kidöntenie).

 • Kaszálja az ösvény központi sávját, hagyja a füvet és a bozótot megnőni és fejlődni az ösvény szegélyein.

B10 a kaszált terület hektárjára 400 pont

Történelmi és táji jelleget védő opciók

A vidéknek helyi jellegét, érdekességét régészeti telepek, hagyományos épületek és megkülönböztetett tájegységek, mint pl. a parkok adják. Egyszersmint többszáz éves emberi tevékenységről adnak számot. A mezőgazdaságban beállott változások sok ilyen jellemzőt megrongáltak vagy leromboltak, avagy gazdátlanná tettek. A jótékony kezelés megvédheti ezeket a fontos telepeket, helyeket és hozzájárulhatnak a vidék megkülönböztető és változatos jellegének megőrzéséhez, gazdagításához.

Mielőtt fontolóra venné ezeket a lehetőségeket, vizsgálja meg gondosan az RPA-tól kapott információs térképét. Ez feltünteti az Ön birtokán lévő történelmi emlékhelyeket, elemeket. Ha Önnek további ilyen értékekről van tudomása, kérjük, jelölje be ezeket az 1. Pályázati térképen és számozza meg azokat, legyenek azok nyilvántartott vagy nyilván nem tartott épületek. Ha Ön további munkát is el kíván végezni az alább megjelölteken túl (ezek a már feltérképezett értékekre vonatkoznak), Önnek konzultálnia kell az Angol Örökséggel.

Ha az Ön birtokán történelmi értékek találhatóak, a következő programfeltételeket kell teljesítenie:

 • A már ismert de még fel nem tárt régészeti telepeken (az RPA-tól kapott információs térkép szerint) ne forgassa fel a talajt,
 • Szándékosan ne szántson mélyebbre, ne forgassa ki a köveket, forgassa meg a földet vagy építsen további vízlevezető árkokat a régészeti telepeket rejtő (az RPA-tól kapott információs térkép szerint) már eddig is művelés alatt álló területeken.
 • Ne tartson szabadon járó sertéseket a (RPA-tól kapott információs térkép szerint) régészeti leleteket rejtő területeken.
 • Ne távolítson el egyetlen használható építőkövet, kőfaldarabot vagy hagyományos tetőfedő anyagot a birtokról, kivéve azokat, amelyek már kialakított kőfejtőkből származnak.
 • A lényegében még egyben lévő, de megrongált hagyományos tanyaépületeket vagy határjeleket ne rongálja meg, ne bontsa le vagy bontson ki köveket belőlük.

C1 - Hagyományos tanyaépület fenntartása

  Illusztráció

A hagyományos tanyaépületek rendszerint 1940 előttiek, és főképp helyben elérhető építőanyagból készültek. Eme épületek a rurális gazdaságból és a múltbéli gazdálkodási gyakorlatból adnak számunkra leckéket. Noha sok ezek közül nem illik a modern mezőgazdaságba, gyakran a táj értékes vonásait jelenítik meg, és lényegesen hozzájárulnak a hely szelleméhez. Az időjárásnak ellenállóvá tett épületek évenkénti, aktív kezelése megállítja a komoly strukturális gondok fellépését, amelyek azután költséges reastaurálást kívánnának meg a jövőben.

 • Folytassa az Ön tulajdonában lévő vagy felelősségébe tartozó, időjárásnak ellenálló hagyományos tanyasi épület védelmét és kezelését (beleértve az épületszerelvényeket, tartozékokat, és az ahhoz kapcsolódó jelleget, mint pl. a felszállókő, vagy a kepék talpazata).
 • A fenntartási munkálatok és a kisebb javítások a "hasonlót a hasonlóért" alapon végzendőek (hagyományos anyagok és módszerek használatára vonatkozik) annak érdekében, hogy az épület jellegét megőrizzük.
 • Készítsen fényképet az épületről, ez bizonyítékul szolgál majd az épület állapotáról abból az időből, amikor Ön belépett a programba.
 • Jegyezze föl az épület munkálatait, évente végezzen szemlét rajta, és erről is készüljenek jegyzetek.

C1 a padló alapterületének m2-enként 2 pont

C2 - Régészeti elemek kivonása a művelésből

  Illusztráció: A művelés lerontja a régészet esélyeit. Az itt látható
  régészeti telepet fedő kiterjedt füves terület a C2-es opcióban
  támogatva segít annak megőrzésében.

A régészeti telepek - legyen az sírhalom, egykori település vagy erődítmény, avagy extenzív táji vonások, mint pl. a kímélő mélylazításos módszerrel fenntartott gyep vagy régi tábla-rendszerek - gyakran az egyetlen forrásunk a hajdanvolt emberi tevékenységről. Ezeket nem lehet újratelepíteni és ha egyszer elpusztulnak, többé nem lehet helyreállítani azokat. A művelés különösen pusztító lehet a régészeti telepek esetében. Ha ezeket az értékeket kivesszük a művelésből, az a jelen és a jövőbeni nemzedék számára való megőrzésük irányába tett életbevágó lépés. Így ezeket az értékeket ők is láthatják majd és megérthetik. Az Ön teendői:

 • Vegye ki a régészeti telepet a művelésből.
 • Válassza meg a telket körbezáró határokat, és ha szükséges, alkalmazzon ésszerű és kézenfekvő földmegosztást.
 • A területet be lehet vetni, vagy hagyni regenerálódni, ezután a következő a teendő:
 • Kezelje a területet mint állandó füvet, legeltesse és kaszálja.
 • Folyamatos gyepet tartson fenn, ne engedje, hogy csupasz talajsávok alakuljanak ki (pl. gondosan megvizsgálva a csordák mozgásának rendszeres útvonalait és annak változásait valamint a víz összegyűlését, a vízlevezető árkokat számba véve).
 • Ne adjon kiegészítő tápot a telepen vagy annak közelében,
 • Akadályozza meg a bozótosodást.
 • Szorítsa a lehető legkisebbre a nehéz járművek használatát a telepen, különösen nedves időben, hogy a keréknyomok miatti tömörödést, károsodást elkerülje.
 • A telepen ne ásson el vagy rakjon le semmiféle anyagot.
 • Kerüljön minden láncboronával, vagy hengerrel végzett nyilvánvaló földmunkát.
 • Kövesse a fű kezelési kívánalmait, amint azt a J3 "Állandó füves terület alacsony inputtal" cím alatt találja. Figyelem: Ön nem veheti igénybe a J3-as opciót ugyanarra a földterületre, ha már ezt az opciót választotta.

C2 ha-ként 50 + 500 pont

C3 - Csökkentett művelési mélység régészeti értékek közelében

Ott, ahol a régészeti telepet a művelésből kivonni nem lehet az Ön gazdálkodási keretein belül, a a "második legjobb" megoldás a művelés minimalizálása. A csökkentett művelés megakadályozza a régészeti értékek károsodását az altalajban.

 • Kerülje el a talaj mélyebb rétegeinek felforgatását, használjon minimális megmunkálást (10 cm-nél kevesebbet), vagy semmilyen szántást ne végezzen.
 • Ez megvalósítható a régészeti értéket rejtő tábla egészén avagy egy részén, attól függően, hogy az Ön gazdaságában melyik változat a kézenfekvő.

C3 ha-ként 40 pont, ha minimális megmunkálás a gyakorlat

C4 - régészeti telep kezelése, ha az bebozótosodott

  Illusztráció: A C4-es opció célja, hogy a régészeti értéket a
  bebozótosodással járó károsodástól megmentse.

A fák és a bozót nagy veszélyt jelentenek a régészeti telephelyek számára, a kárt az áthatoló gyökerek, a széllökések, a magukat földbe ásó állatok vagy oltalmat kereső csorda odavonzása okozza.

 • Ha a telepen bozót található, a további természetes növekedést legeltetéssel és/vagy kaszálással kell kivédeni.
 • A bozótot ne irtsa április 1 és június 30 között, hogy védje a a fészkelő madarakat.
 • Akadályozza meg a gyomok, bozót, magoncok és cserje terjedését, nehogy gyökereikkel kárt okozzanak.
 • Kerülje el a nehéz gépek használatát. Biztosítsa, hogy a munkálatok nem hatolnak be a talajba. A tuskókat és a gyökereket nem szabad kiásni, de a tuskók lefűrészelhetőek a föld szintjével egyenlően.
 • Távolítsa el a levágott rőzsét vagy omladékot a telephelyről.
 • Ne ásson el, temessen be vagy égessen bármilyen anyagot a telephelyen.
 • Idős fákat ne távolítson el az Erdőfelügyelőség engedélye nélkül.

C3 ha-ként 100 pont

C5 - Füves területen lévő régészeti értékek

  Illusztráció: A föld állandó füves területként való fenntartása
  megőrzi a régészeti értékeket

Ez a lehetőség a füves területekre kialakított opció kiegészítője. Az Ön földjét a következő opciók egyikébe is be lehet jelenteni: J1, J3 és J4 az síkvidéki füves területekre és K1 és K2 a felföldi füves területekre. A jelen lehetőség csupán kiegészítésképpen alkalmazható, ha régészeti értékek vannak jelen az adott táblákon ( ld. a RPA által küldött információs térképet).

A jól kezelt állandó füves területek a régészeti telepek és a táj legjobb mezőgazdasági igazgatását jelentik, hogy megőrizzük azokat a jelen és a jövő nemzedékei számára.

A szóban forgó füves területre megkívánt menedzsmenten túl Önnek a következőket kell tennie:

 • Folyamatos gyepet tartson fenn, ne engedje, hogy puszta talajfoltok kiütközzenek (pl. ha gondosan megvizsgálja a csordák mozgásának rendszeres útvonalait és annak változásait, és számba veszi a vízlevezető árkokat).
 • Ne adjon kiegészítő tápot a telepen vagy annak közelében.
 • Akadályozza meg a bozótosodást.
 • Szorítsa a lehető legritkábbra a nehéz járművek használatát a telepen, különösen nedves időben, hogy a keréknyomok miatti tömörödést, károsodást elkerülje.
 • A telepen ne ásson el semmiféle anyagot.
 • Kerüljön minden láncboronálás és hengerezés típusú földmunkát.

C5 ha-ként 10 pont (kiegészítés)

Puffer zónák opciója

A puffer zónáknak elvileg széles körű jótékony hatásuk van: kisemlősöknek, gerincteleneknek és madaraknak új élőhelyet teremtenek, az élőhelyeket megvédik a permezetésektől, műtrágyától és műveléstől, védik a történeti vagy régészeti értékeket a mechanikus műveletek általi károsodástól, rögzítik a martokat, védik a vízfolyásokat és csökkentik a pontszerű szennyezést.

Válassza ki az Önnek és gépeinek legjobban megfelelő szélességet és használja ki eme opciók lehetőségét az Ön pályázati nyomtatványán feltüntetett listán szereplő értékek mentén vagy azokhoz kapcsolódva (pl. tavacskák, árkok, folyómartok, sövények, kőfalak, stb). Általánosságban véve mennél szélesebb a puffer zóna, annál nagyobb mértékű védelmet tud biztosítani a vadon élő állatok élőhelyének. Az itt vállalt puffer zónák nem fedhetik át más opciók alatt vállalt puffer zónák területét, mint pl. a "Határjelek, fák és erdő" c. opcióban.

  Illusztráció: Használjon puffer zónákat (a lehető legszélesebbet),
  hogy a nedves területekhez hasonló érzékeny értékeket megvédje a műtrágyától és a növényvédő szerektől.

D1 és D2 - Puffer zónák művelt területen

 • Létesítsen füves sávot természetes regenerálódás vagy vetés segítségével. Az első évben szükség lehet a rendszeres vágásra, hogy a durva vegetációt szabályozza és serkentse a sarjadást, bokrosodást.
 • E csíkok ne kapjanak műtrágyát vagy természetes trágyát.
 • Növényvédőszert csupán foltszerűen alkalmazzon a füvekre káros gyomok visszaszorításához (pl. a mezei acat, a "pödrött" vagy széleslevelű lórom és a közönséges aggófű) avagy a behurcolt idegen fajok ellenőrzés alatt tartásához (pl. himalájai balzsam, rododendron vagy japán csomósnád).
 • Az első évet követően a sávokat csupán a fásszárúak növekedésének megakadályozására kaszálja, ezt is csupán egy ízben az öt év során (ha a sáv erdőt határol, csak minden tíz évben egyszer).
 • Az alkalmi járműhasználat megengedett, de a puffer zónákat ne használja rendszeres átjáróként, fordulóként vagy tárolásra.

D1 2 m puffer zóna művelt terület mentén: ha-ként 10 pont

D2 4 m puffer zóna művelt terület mentén: ha-ként 20 pont

D3 Puffer zóna művelt területen

  Illusztráció: A vetemény melletti 3 m-es zónát évente kaszáljuk, a
  külső 3 m-es csíkot rendszertelenebbül, a füves élőhely kialakítása
  céljából.

Kövesse a D1/D2 opció menedzsmentjére vonatkozókat valamint:

 • Az első évet követően a vetemény mellett húzódó sávot évente kaszálja július közepe után. A külső 3 m-es sávot csupán a fásszárúak növekedésének megakadályozására vágja és az öt év során csak egy ízben (ha erdőt szegélyez, csak tízévenként).

D3 6 m-es puffer zóna művelt területen: 100m-enként 30 pont

D4, D5 és D6 Megművelt, betakarítatlan szegély

  Illusztráció: A megművelt, betakarítatlan szegélyek segítenek
  megőrizni a nem közismert szántóföldi évelő növényeket.

Ezek a szegélyek jótékony kezelést nyújtanak a nem közismert szántóföldi évelő növényeket.

 • Szabad lefolyású, homokos vagy köves talajokon, műveljen betakarítatlan szántót.
 • Művelje a területet tavasszal vagy ősszel 15 cm-es mélységig (ha a mélységet és az évszakot váltogatjuk, megakadályozhatja a nemkívánatos gyomok megerősödését).
 • E csíkok ne kapjanak sem mű- sem természetes trágyát.
 • Növényvédőszert csupán foltszerűen alkalmazzon a füvekre káros gyomok visszaszorításához (pl. a mezei acat, a "pödrött" vagy széles levelű lórom és a közönséges aggófű) avagy a behurcolt idegen fajok ellenőrzés alatt tartásához (pl. himalájai balzsam, rododendron vagy japán csomósnád).
 • Ha a gyomterhelés kezelhetetlenné válik, e szegélyekből füves puffer zónák alakíthatóak (ld. a D1, D2 és D3 opciókat) és alkalmazza azok megkívánt kezelését. Ezeket az opciókat Ön ugyanazon pontszámért veheti igénybe.

D4: 2m megművelt, betakarítatlan szegély: 10 pont

D5: 4 m megművelt, betakarítatlan szegély: 20 pont

D6: 6 m megművelt, betakarítatlan szegély: 30 pont

D7, D8 és D9 Puffer zónák intenzív füves területeken

Ezeket az opciókat gondozott félintenzív füves területeken lehet igénybe venni, ahol ha-ként 100 kg N-nél többet kapnak a földek évente.

A kaszálandó földeken:

 • Hagyjon levágatlanul 2m/4m/6m széles puffer zónát a kaszált területek mentén, legeltetni sarjúkaszálást követően vagy végül, az utolsó kaszálás után kezdjen.

VAGY

Legeltetendő földeken:

 • Ne szaggassa föl vagy legeltesse túl a puffer zónát.

Továbbá

 • E sávok ne kapjanak se mű- se természetes trágyát.
 • Növényvédőszert csupán foltszerűen alkalmazzon a füvekre káros gyomok visszaszorításához (pl. a mezei acat, a "pödrött" vagy széles levelű lórom és a közönséges aggófű) avagy a behurcolt idegen fajok ellenőrzés alatt tartásához (pl. himalájai balzsam, rododendron vagy japán csomósnád).
 • Az első évet követően a sávokat csak a fásszárúak visszaszorítása érdekében kaszálja, és az öt év során is csak egy ízben (ahol a sáv erdő mellett húzódik, tíz év során egy ízben).
 • Alkalmi járműhasználat megengedett, de ne használja áthaladásra, fodulásra vagy művelésre a sávot.
 • A puffer zónák mentén kerítések építése nem kívánalom.

D7 2 m puffer zóna intenzív füves terület mentén: 100 m-enként 10 pont

D8 4 m puffer zóna intenzív füves terület mentén: 100 m-enként 20 pont

D9 6 m puffer zóna intenzív füves terület mentén: 100 m-enként 30 pont

Szántóföldi opciók

E1 A tábla szeglet használata

  Illusztráció: A táblák szegleteinek kivétele a művelésből segít a
  rovarok és madarak számának növelésében.

Ezeket a területeket gyakran kényelmetlen a gépekkel elérni, és amúgyis alacsonyabb a termelékenységük. Mégis, ha füvesnek meghagyjuk a szegletet, az nagymértékben növeli majd a tábla vadon élő növényeinek és állatainak érdekét.

 • Vegye ki a művelésből a nem termelékeny vagy kényelmetlen tábla szegletet.
 • A foltok nagysága nem kell 0.5 ha-nál nagyobb legyen és 10 ha szántón maximum egy ilyen folt legyen.
 • A helyet hagyja természetesen regenerálódni.
 • Az első évben lehetséges, hogy a durva vegetáció visszaszorítására rendszeresen kell kaszálni és serkenteni a sarjadást, bokrosodást.
 • A kialakítás után többé ne kaszálja, csak ötévenként egyízben hogy kialakulhasson a fű és az alacsony bozótos, kivéve a régészeti telepeken, ahol a bozótot az előírások szerint kell kaszálni.
 • Ezeka területek se mű- se természetes trágyát ne kapjanak.
 • Növényvédőszert csupán foltszerűen alkalmazzon a füvekre káros gyomok visszaszorításához (pl. a mezei acat, a "pödrött" vagy széles levelű lórom és a közönséges aggófű) avagy a behurcolt idegen fajok ellenőrzés alatt tartásához (pl. himalájai balzsam, rododendron vagy japán csomósnád).
 • A területre nem szabad járművel behatolni, azon megfordulni vagy járművet tárolni.

E 1 ha-ként 500 pont

E2 Magkeverék vadmadarak számára

  Illusztráció: Takarmánykáposzta virág vadmadarak számára kialakított vegyes virágokból álló táblán, amely a megművelt területeken csökkenő számban élő
  madár számára nyújt táplálékot.

Ez a fajta vetemény olyan szántókkal gazdag tájakon táplálja a magon élő madarakat, ahol kevés az egyéb táplálékforrás. A célkitűzés az, hogy egész esztendőn át táplálékot biztosítsunk.

 • Vessen keveréket (vagy vegyesen a sorokat) legalább háromféle magtermő veteménynek (pl. gabona, takarmánykáposzta, quinoa).
 • Vesse a keveréket legalább hatméteres sávon a tábla szegélyén és/vagy tömbökben. A tömböknek nem kell 0.5 ha-nál nagyobbnak lenniök és 20 -ha-onként egynél nem kell több tömbnek lennie.
 • A magtermeléshez vesse újra azokat legalább minden második évben.
 • Csak akkor alkalmazzon mű- vagy természetes trágyát, ha az a terület kialakításához szükséges.
 • Növényvédőszert csupán foltszerűen alkalmazzon a füvekre káros gyomok visszaszorításához (pl. a mezei acat, a "pödrött" vagy széles levelű lórom és a közönséges aggófű) avagy a behurcolt idegen fajok ellenőrzés alatt tartásához (pl. himalájai balzsam, rododendron vagy japán csomósnád). Mindazonáltal Glyphosate-ot lehet használni a tavaszi vetést megelőzően, a kialakulás elősegítésére.
 • Más növényvédőszert ne alkalmazzon.
 • A területet ne használja átjáróként, fordulásra vagy tárolásra. Itt ne legeltessen.

E2 ha-ként 500 pont

E3 Pollen és nektár termő virágok vegyesen

  Illusztráció: A pollennel és nektárral rendelkező virágok a
  dongóhoz hasonló rovarokat nagy számban vonzzák.

Ha valahová virágos növényeket tudunk telepíteni, azok a pollennel és nektárral táplálkozó rovarok nagy számát fogják vonzani, pillangókat és dongókat is.

 • Vessen legalább háromféle pollenben és nektárban gazdag növényt (pl. vörösherét, korcsherét és macskaherét).
 • Legalább 6 méter szélessávokon vesse ezeket a táblák mentén és/vagy tömbökben július és augusztus között vagy március közepétől április közepéig.
 • A tömböknek nem kell 0.5 ha-nál nagyobbnak lenniök és 20 -ha-onként egynél nem kell több tömbnek lennie.
 • Ha majd egyszer a pollen és nektár forrás csökkenni fog, rendszerint 2-4 év elteltével, Önnek újra kell vetnie a keveréket.
 • Glyphosate-ot esetleg lehet alkalmazni a kialakítást megelőzően, egyébként növényvédőszert csupán foltszerűen alkalmazzon a füvekre káros gyomok visszaszorításához (pl. a mezei acat, a "pödrött" vagy széles levelű lórom és a közönséges aggófű) avagy a behurcolt idegen fajok ellenőrzés alatt tartásához (pl. himalájai balzsam, rododendron vagy japán csomósnád).
 • Más növényvédőszert, mű- vagy természetes trágyát vagy meszet ne alkalmazzon.
 • Hogy a késői virágzást ösztönözze, kaszálja le a terület felét júliusban 20 cm-re és az egész területet 10 cm-re szeptember 15 és október 31 között.
 • A területet ne használja átjárásra, fordulásra vagy tárolásra.
 • A téli/őszi legeltetés kedvező a hüvelyeseknek és megengedett, de tavasszal vagy nyáron ne legeltessen.
 • Kerülje a gyep feltépését.

E3 ha-ként 500 pont

E4 Átteleltetett tarló

Az átteleltetett tartó fontos táplálékforrás a magevő madaraknak, a kipergett gabonaszemektől a széles levelű gyomok magvaiig. Jótékony élőhelyet biztosít az ilyen terület a mezei nyúlnak is. A tarlót követően (pl. olajos repce, lenmag, gabonafélék vagy lóbab a kukoricát kivéve):

 • Bálázza vagy szecskázza a szalmát aratás után.
 • Ne művelje földjét február 14-ig.
 • Ne alkalmazzon sem aratás előtt sem után glyphosate-ot.
 • Ne alkalmazzon semmilyen növényvédőszert, mű- vagy természetes trágyát vagy meszet a tarlóra.
 • Ne zúzza a szárat, ne legeltessen.
 • Az aratást követően könnyű művelést alkalmazhat, hogy a gyomok csírázását serkentse.
 • A tarlót tavaszi vetésű veteménynek kell követnie.
 • Ez a lehetőség "rotációs opció". Ez azt jelenti, hogy körüljárhatja a tanyát a rendes szántóföldi rotációnak megfelelően.

  Illusztráció: A téli tarló sok tanyasi madár számára életbevágó táplálékforrás.

E 4 ha-ként 70 pont

E5 Bogárpartok

A bogárpartok állandó füves halmok, általában 2 m szélesek, amelyek a tábla egész hosszábban futnak annak közepén át, így az még mindíg művelhető. Élőhelyet biztosítanak a földön fészkelő madaraknak, kisemlősöknek és rovaroknak (ideértve a levéltetű fogyasztó ragadozókat).

 • Szántson két barázdát egymás felé, hogy emeltebb, legalább 0.4 m magas part keletkezzen a barázdák mentén.
 • Kövesse a korábbi határjeleket, ahol lehetséges.
 • A part szélessége legalább 2 m legyen.
 • Hagyhat működő átjárót a part mindkét végén, nem hosszabbat 25 m-nél.
 • Vessen évelő fűkeveréket, amely füves élőhely kialakításához szolgáló változatokból áll.
 • Az első nyáron több alkalommal is kaszálnia kell, hogy a kialakulást segítse, ezután már ne kaszáljon.
 • Ne alkalmazzon növényvédőszereket, mű- vagy természetes trágyát.
 • Növényvédőszert csupán foltszerűen alkalmazzon a füvekre káros gyomok visszaszorításához (pl. a mezei acat, a "pödrött" vagy széles levelű lórom és a közönséges aggófű) avagy a behurcolt idegen fajok ellenőrzés alatt tartásához (pl. himalájai balzsam, rododendron vagy japán csomósnád).
 • Ha a bogárpart már kialakult, csak akkor zúzza a szárat, ha szükséges, hogy megakadályozza a gyomok behatolását, de nem gyakrabban, mint háromévenként.

E5 100 m-enként 12 pont

E 6 Pacsirta fészkelőhelyek

  Illusztráció: A pacsirták fészekrakását bátorítja, ha a gabonaföldeken betakarítatlan "pacsirta fészkelőhelyet" hagyunk.

Az Egyesült Királyság pacsirta populációja súlyosan megfogyatkozott. Ez főleg a tavaszi vetések megfogyatkozása miatt van az ősziek javára, valamint a füves területekkel való intenzív gazdálkodásnak tulajdonítható. A pacsirták nyitott táblákon szeretnek fészkelni, hogy elkerüljék a ragadozókat. Április és augusztus között a talajon fészkelnek (két-három kísérletet tesznek a fészekrakásra) 50 cm-esnél nem magasabb nyitott vegetációban. Eme opciónak az a célja, hogy megfelelő élőhelyet biztosítsunk a szántóföldeken.

 • Évente válasszon ki egy nyitott kitettségű, 5 ha-nál nagyobb kiterjedésű táblát, amelyet ősszel kell bevetni. Jó vezérfonal a választáshoz a szántóföld fölött tavaly énekelő pacsirták jelenléte.
 • A fészkelőhely kialakításához fordítsa ki a sorvetőt a vetésnél, hogy bevetetlen helyet hagyjon. Ennek a területnek nem szabad 3 m hosszúságúnál és szélességűnél kisebbnek és 12 m-nél nagyobbnak lennie. A pontos nagyság és forma - e korlátok között - attól függ, hogy a gyakorlatban mit lehet tenni a sorvetővel.
 • Fasorok által szegélyezett vagy - hacsak 10 ha-nál nem nagyobb - erdő közelében lévő táblákra ne tervezzen pacsirtafészkelőt.
 • A fészkelőhelyet ne úgy alkossa meg, hogy azok kapcsolódjanak az átjáró ösvényekhez, és bizonyosodjon meg arról, hogy a táblahatároktól jó messzire vannak.
 • Helyezze a fészkelőhelyeket szélesen a szántón, ha-onként ne készítsen két fészkelőnél többet.
 • Vetés után már úgy bánhat a fészkelőhelyekkel, mintha termő részei volnának a táblának (permetezhetőek, trágyázhatóak, stb).
 • Ez az opció rotációs lehetőség. Ez azt jelenti, hogy az így fenntartott fészkelő hely együtt haladhat a gazdaság területén a szántók rendes rotációjával, de az összes helyet fenn kell tartani.

E 6 Fészkelő helyenként 4 pont

E7 Természetvédelmi zárványterületek gabonaföldeken

  Illusztráció: Citromsármány. Egyike a megművelt területek
  nagyszámmal fogyatkozó madárfajainak, amelyekre jótékony
  hatást gyakorolnak a természetvédelmi zárványterületek.

A természetvédelmi zárványok voltaképpen a gabonaföldek mentén húzódó nyúlványok, amelyeket bizonyos szabályok szerint permeteznek, hogy a széles levelű gyomok populációi és a hozzájuk társuló rovarok fejlődhessenek. Az ilyen zárvány számos mezőgazdasági területen élő madár számára ad táplálkozó- és élőhelyet (pl. mezei veréb, szürke fogoly, citromsármány és sordély). Kevésbé ismert szántóföldi növény közösségek szintén nyernek e zárványokkal. Ha váratlan gyomfertőzés következik be, a rákövetkező években alkalmasabb helyet válasszon a zárvány számára.

 • A gabonaföld mentén tartson fenn egy 6-24 m széles nyúlványt.
 • Március 15. és az aratás között ne használjon rovarölő szereket.
 • Csak olyan növényvédőszert használjon, amely a széles levelű gyomokat, a fedélrozsnokot és a hélazabot a következőképpen szabályozza: A széles levelű gyomokhoz csak amidosulfuront használjon, március 31-ig. A fedélrozsnokhoz és a hélazabhoz csak a következő aktív összetevőket használja: tri-allate, dicloflopmetil, difenzoquat, flamprop-M-isopropil, fenoxaprop-etil, fenoxaprop-P-etil, tralkoxidim vagy clodinafop-propagil.
 • Ez az opció "rotációs lehetőség". Ez azt jelenti, hogy az így gondozott nyúlvány együtt haladhat a gazdaság területén a szántók rendes rotációjával, de a teljes területet fenn kell tartani.

E7 ha-ként 80 pont

E8 Természetvédelmi zárványterületek gabonaföldeken mű- vagy természetes trágyázás nélkül

  Illusztráció: A műtrágyázatlan zárványok évente
  megsokszorozzák a növények, rovarok és madarak számát.

Ha a zárványokon nem alkalmazunk se mű- se szerves trágyát, nyílt terménystruktúrát kapunk, amely a kevésbé ismert szántóföldi növények megjelenésére nagyobb lehetőséget nyújt, a rovaroknak és madaraknak pedig jótékonyabb élőhelyet teremt. Nem alkalmazhatja ezt az opciót olyan táblán, ahol az E7-et már választotta.

Az E7 feltételeihez járulnak még a következők:

 • A zárványon ne alkalmazzon mű- vagy szerves trágyát az előző aratás és a nyúlványon termelt termény aratása között.
 • Ez az opació "rotációs lehetőség". Ez azt jelenti, hogy az így gondozott nyúlvány együtt haladhat a gazdaság területén a szántók rendes rotációjával, de a teljes területet fenn kell tartani.

E8 ha-ként 220 pont

Opciók a takarmánytermesztés mentén

F1 Teljes betakarítású gabonát követő átteleltetett tarló

E lehetőség haszna a téli tarlón és a be nem érett gabonából adódó magforrás nyújtása.

 • Akár ősszel akár tavasszal vesse el a gabonát.
 • Az egész terményt takarítsa be silóként.
 • Március 15. és a betakarítás között ne alkalmazzon rovarölő szereket.
  Csak olyan növényvédőszert használjon, amely a széles levelű gyomokat, a fedélrozsnokot és a hélazabot a következőképpen szabályozza: A széles levelű gyomokhoz csak amidosulfuront használjon, március 31-ig. A fedélrozsnokhoz és a hélazabhoz csak a következő aktív összetevőket használja: tri-allate, dicloflopmetil, difenzoquat, flamprop-M-isopropil, fenoxaprop-etil, fenoxaprop-P-etil, tralkoxidim vagy clodinafop-propagil.
 • A gombaölőszerekre vagy a növekedésserkentőkre nincsen korlátozás.
 • Tartsa meg a tarlót a következő év február 15-éig.
 • E lehetőség alapján 5 ha-nál nagyobb területet Ön nem jelenthet be pályázatában.
 • Ez az opció "rotációs lehetőség". Ez azt jelenti, hogy az így gondozott nyúlvány együtt haladhat a gazdaság területén a szántók rendes rotációjával, de a teljes területet fenn kell tartani.

F1 ha-ként 225 pont

F2 Keresztes takarmányt követő átteleltetett tarló

A helyben való legeltetésre termesztett keresztes takarmány (pl. repce, takarmánykáposzta és stubble turnips?), amelyek esetében megengedett a gyomok felbukkanása a terményben, és azok magot is hozhatnak az aprómag evő madarak fontos élőhelyét teremtik meg. Ezeket a terményeket ne vesse olyan táblákra, amelyeket Ön pályázatának 3. pontjában magas talajeróziós kockázattal rendelkezőként jelölt meg.

 • Legeltessen gondosan, hogy minimalizálja a talaj feltépését és erózióját.
 • A művelés előtt glyphosate-ot lehet használni a gyomok visszaszorítására. Ha takarmánykáposztát vagy karórépát vet, még a talaj reziduális növényvédőszer, a Propachlor (Ramrod) is megengedett.
 • A területet a következő év február 15-ig hagyja meg tarlónak.
 • A tarlóra ne alkalmazzon mű- vagy szervestrágyát vagy meszet.
 • Ez az opció "rotációs lehetőség". Ez azt jelenti, hogy az így gondozott terület együtt haladhat a gazdaság területén a szántók rendes rotációjával, de a teljes területet fenn kell tartani.

F2 ha-ként 70 pont

F3 Eróziót csökkentő kukoricaültetvény menedzsmentje

A kukoricatermesztéssel együtt jár a talajerózió kockázata. Ne termesszen kukoricát olyan táblán, amelyet Ön az 1. Pályázati térképen magas eróziós kockázatú táblaként jelölt meg.

Ön választhat a következő műveletek között. Vagy

 1. Előveteményként füvet alkalmaz
  Október 15-e után végzi a betakarítást és a következő tavaszig a táblát nem műveli.

  Vagy

  Október 15-e után elvégzi a betakarítást és november 15-e után őszi vetést alkalmaz.

  Vagy

 2. Sekélyszántást/tarlóhántást alkalmaz és rögtön a betakarítás után megműveli a táblát.
 • Ez az opció "rotációs lehetőség". Ez azt jelenti, hogy az így gondozott nyúlvány együtt haladhat a gazdaság területén a szántók rendes rotációjával, de a teljes területet fenn kell tartani.

F3 ha-ként 15 pont

A talajerózió csökkentésének opciója

A talaj eróziója a talaj felső részének elmozdulásához vezet, amelynek valószínű velejárója a talaj termékenységének csökkenése, a vízlevezető árkok elzáródása valamint a vízminőségre és a vizi életre tett hátrányos kihatás Az erózió problémát jelent a homokos és a vályogtalajokon, de különösen a lejtőkön.

Ez az opció csak olyan megművelt táblák esetében használható ki, amelyeknél fennáll a talajerózió kockázata, s Ön eszerint jelentette be a pályázati nyomtatvány 3. pontjában, jelölte meg az 1. Pályázati térképen.

Ha Önnek eróziós kockázattal rendelkező földjei vannak, fontolóra veheti a talajgazdálkodási terv készítésének lehetőségét (ld. M1 opció), továbbá a puffer zónák helyének gondos meghatározása, a különféle művelési módozatok használata a táblaszélek mentén valamint a bogárpartok létesítése hozzájáruljat a talajerózió kockázatának mérsékléséhez.

Önnek lehetősége van fontolóra venni a következő gazdálkodási módokat:

 • Kerülje el bizonyos termények termesztését (ld. G1 opció alább)
 • Készítsen talajgazdálkodási tervet (ld. M1 opció).
 • Gondosan határozza meg a puffer zónák helyét (ld. D1-D3 opciókat).
 • Létesítsen bogárpartokat a lejtős terephez alkalmazkodva (ld. E5 opció).
 • A lejtős terephez alkalmazkodóan, a rétegvonalaknak megfelelően művelje földjét.
 • Ahol lehetséges, közvetlen sorvetéssel vesse el terményeit.
  Illusztráció: A tábla lejtésének megfelelően létesített bogárpartok segítenek a talajeróziót csökkenteni és odavonzzák a mezőgazdasági járványokat szabályozó rovarokat.

G1 Gazdálkodás nagy eróziós kockázattal járó megművelt táblákon

 • Ne termeljen bizonyos terményeket (burgonya, takarmánykáposzta vagy kukorica) eróziós kockázatnak kitett táblákon.
 • Ez az opció csak olyan táblákon elérhető, amelyeket Ön bejelentett a pályázati nyomtatvány 3. pontjában és bejelölt a 1. Pályázati térképen.

G1 ha-ként 15 pont

A terménytípusok diverzitása növelésének opciói

A vegyes gazdálkodás hanyatlása a megművelt területeken élő madárfajok száma csökkenésének egyik oka.

H1 Alávetett tavaszi gabona

A gabonatermény alá adott fű vagy hüvelyesek keveréke csökkenti a mezőgazdasági kemikáliák bevitele iránti igényt, növeli a tábla által nyújtott élőhelyek változatosságát és jótékony hatással van a természet életére a gazdaságban.

 • A tavaszi gabona termesztésénél alkalmazzon a súly 10 %-át hüvelyesekből kitevő fűfélékből álló alávetést.
 • A terményt vesse el február 14. és április 20. között.
 • A gabonát nem szabad július 1-e előtt learatni (és meg kell várni annak teljes érését).
 • Hagyja a füves rétegeket műveletlenül a következő év július 15-ig.
 • Ez az opció "rotációs lehetőség". Ez azt jelenti, hogy az így gondozott terület együtt haladhat a gazdaság területén a szántók rendes rotációjával, de a teljes területet fenn kell tartani.

H1 ha-ként 190 pont

H2 Vadmadaraknak magkeverék füves területen

Az ilyen terményösszetétel a füves tájakon élő magevő madaraknak biztosít táplálékot. A cél az, hogy egész éven át folyamatosan legyen táplálékuk.

 • Ezt a lehetőséget nem lehet állandó füves területre igénybe venni.
 • Vessen (magkeverék vagy vegyes sorok formájában) legalább három magbaszökő terményt (pl. takarmánykáposzta, gabona, quinoa).
 • Vessen legalább 6 m széles, a tábla mentén húzódó sávon és/vagy tömbökben. A tömbök ne haladják meg a 0.5 ha-t, és 20 ha-onként ne legyen több egy tömbnél.
 • A magteresztés fenntartására vesse újra a keveréket minden második évben.
 • Csak akkor alkalmazzon mű- vagy szervestrágyát, ha az a létesítéshez szükséges.
 • Növényvédőszert csupán foltszerűen alkalmazzon a füvekre káros gyomok visszaszorításához (pl. a mezei acat, a "pödrött" vagy széleslevelű lórom és a közönséges aggófű) avagy a behurcolt idegen fajok ellenőrzés alatt tartásához (pl. himalájai balzsam, rododendron vagy japán csomósnád).
 • Más növényvédőszert ne alkalmazzon.
 • A területet nem szabad átjárásra, fordulásra vagy tárolásra használni, Itt ne legeltessen.

H2 ha-ként 500 pont

H3 Pollen és nektár termő virágok keveréke füves területen

  Illusztráció: A pollen és nektárhozó virágok keveréke növeli a
  méhek és hasonló jótékony rovarok számát.
Ha egy helyre virágzó növényeket is vetünk, a pollen és nektárfogyasztó rovarok nagy számát fogja odavonzani, a pillangókat és a dongókat is ideértve.
 • Ezt a lehetőséget állandó füves területen nem lehet igénybe venni.
 • Vessen legalább három pollenben és nektárban gazdag növényt (pl. vöröshere, korcshere és macskahere)
 • Vessen legalább 6 méter széles sávon a tábla mentén, és/vagy tömbökben július és augusztus között vagy március közepétől április közepéig
 • A tömbök ne haladják meg a 0.5 ha-t, és 20 ha-onként ne legyen több egy tömbnél.
 • Ha a pollen- és nektárforrás csökkenőben van, ez tipikusan 2-4 után következik be, Önnek újra kell telepítenie a keveréket.
 • Csak olyan növényvédőszert használjon, amely a széles levelű gyomokat, a fedélrozsnokot és a hélazabot a következőképpen szabályozza: A széles levelű gyomokhoz csak amidosulfuront használjon, március 31-ig. A fedélrozsnokhoz és a hélazabhoz csak a következő aktív összetevőket használja: tri-allate, dicloflopmetil, difenzoquat, flamprop-M-isopropil, fenoxaprop-etil, fenoxaprop-P-etil, tralkoxidim vagy clodinafop-propagil.
 • Ne alkalmazzon más növényvédőszert, mű- vagy szervestrágyát vagy meszet.
 • A kései virágzás ösztönzéséhez júliusban kaszálja 20 cm-esre a terület felét, és az egész területet 10 cm-esre szeptember 15-e és október 31-a között.
 • A területet nem szabad átjárásra, fordulásra vagy tárolásra használni.
 • A téli és őszi legeltetés kedvez a hüvelyeseknek és megengedett, de ne legeltessen tavasszal vagy nyáron.
 • Kerülje a terület fölszaggatását.

H3 ha-ként 500 pont

Az LFA-n kívüli síkvidéki füves területek opciói

Ha Önnek egyes táblái LFA programban már kapnak támogatást, az alábbi opciókat nem veheti igénybe ezeken a területeken. Kérjük, mérlegelje az LFA területekre szóló lehetőségeket (K1-K6).

J1 Állandó füves területek fenntartása

Eme opció célja a legelő jellegű táj karakterének fenntartása és annak a történelmi jellegnek a védelme, amely leginkább füves területeken marad fenn. Ha nem szántjuk fel ezeket a területeket, a pontszerű szennyezést is csökkenteni lehet.

 • Ne csökkentse az állandó füves területet a birtokán. Az állandó füves terület magában foglalja a legelőket, a kaszálókat és minden öt évnél hosszabb ideig füves jellegű területet.
 • A J2, J3, J4 és J5 opciókba bejelentett táblákat ennél a lehetőségnél nem lehet számításba venni.

J1 ha-ként 11 pont

J2 A tábla szeglet kivétele a gazdálkodásból

A magára hagyott területek növelik a gazdaság biodiverzitásának szintjét.

 • Vegye ki a művelésből kevésbé termékeny vagy rossz hozzáférésű, jól kezelt füves területeit. A jó kezelés azt jelenti, hogy a föld ha-ként 50 kg N-ot kapott.
 • A kivett folt ne legyen 0.5 ha-nál nagyobb és 10 ha-ként csak egy foltot számítson.
 • Ne alkalmazzon mű- vagy szerves trágyát.
 • Növényvédőszert csupán foltszerűen alkalmazzon a füvekre káros gyomok visszaszorításához (pl. a mezei acat, a "pödrött" vagy széleslevelű lórom és a közönséges aggófű) avagy a behurcolt idegen fajok ellenőrzés alatt tartásához (pl. himalájai balzsam, rododendron vagy japán csomósnád).
 • Ötévenként csak egyszer kaszáljon, hogy a füves élőhelyek és az alacsony bozót kialakulását lehetővé tegye. Ez nem vonatkozik a régészeti telepekre, ahol a bozótot az ott megkívánt módon kell kaszálni.
 • Ne engedje, hogy lábasjószág átvonuljon a területen.

J2 ha-ként 500 pont

J3 Állandó füves terület alacsony inputtal

A műtrágyából és növényvédőszerekből alacsony bevitelre szorított állandó füves terület magasabb számú növényt, pillangót és rovarokat fog eltartani, mint az intenzívebb módon tartott terület. Ehhez járul még az az előny is, hogy mennél extenzívebben gazdálkodnak egy területen, annál kisebb a valószínűsége a tápanyagok vízfolyásokba kerülésének.

 • Füvesként kezelje a területet, ne szórjon magot, ne alkalmazzon sorvetést.
 • Bizonyos mértékű szervestrágya alkalmazható, ha ha-ként évi 100 kg N-nél többet nem visz a talajba. Ahol nem használnak szervestrágyát, nitrogéntartalmú műtrágyát lehet alkalmazni, ha-ként 50 kg N bevitelig. Ne trágyázzon április 1. és május 31. között. Ha az Ön által jelenleg alkalmazott trágya mennyisége ennél kevesebb, nem kell a mennyiséget növelnie.
 • Április 1. és május 31. között ne használjon láncboronát vagy hengert.
 • Az állatok kiegészítő takarmányozása megengedett, de az etetőket költöztesse olyan gyakran, hogy a talaj felszaggatását elkerülje. Ne etessen régészeti telepeken vagy azok közelében, lejtőkön, ösvényeken és vízfolyások közelében.
 • Legeltessen és/vagy kaszáljon, de ne tegye április 1. és május 31. között.
 • Növényvédőszert csupán foltszerűen alkalmazzon a füvekre káros gyomok visszaszorításához (pl. a mezei acat, a "pödrött" vagy széleslevelű lórom és a közönséges aggófű) avagy a behurcolt idegen fajok ellenőrzés alatt tartásához (pl. himalájai balzsam, rododendron vagy japán csomósnád).
J3 ha-ként 80 pont

J4 Állandó füves terület nagyon alacsony inputtal

  Illusztráció: A nagyon alacsony műtrágya és növényvédőszer
  mennyiséget kapó állandó kaszálók a vadon élőknek jobb élőhelyet
  kínálnak.

A műtrágyázatlan füves területnek magasabb a természeti értéke. A hagyományosan kezelt füves területek több mint 90 %-át feláldozták az intenzív mezőgazdaság kedvéért. Fontos, hogy a megmaradókat fenntartsuk, és ha lehetséges, még növeljük a területüket.

 • Ez a lehetőség a savas, meszes vagy mészköves talajokon létező füves területekre vonatkozik, de hangafüves sztyeppe területet nem lehet bejelenteni.
 • Ön ha-ként 12.5 tonna istállótrágyát forgathat be egy alkalommal, de csak ott, ahol a füves területet rendszeresen kaszálja. Istállótrágyát nem szabad április 1.- és június 30. között alkalmaznia, hogy a talajon fészkelő madarak élőhelyét ne veszélyeztessék. Más mű- vagy szervestrágyát nem lehet alkalmazni.
 • Földjét ne művelje.
 • Ne adjon itt az állatoknak kiegészítő takarmányt.
 • Legeltessen és/vagy kaszáljon, hpogy az évi fűnövedéket kinyerje, de április 1. és június 30. között ne kaszáljon vagy zúzzon szárat.
 • Április 1. és június 30. között ne használjon láncboronát vagy hengert.
 • Növényvédőszert csupán foltszerűen alkalmazzon a füvekre káros gyomok visszaszorításához (pl. a mezei acat, a "pödrött" vagy széleslevelű lórom és a közönséges aggófű) avagy a behurcolt idegen fajok ellenőrzés alatt tartásához (pl. himalájai balzsam, rododendron vagy japán csomósnád).

J4 ha-ként 125 pont

J5 Gazdálkodás vizes legelőkön

  Illusztráció: vizes terület: a fészkelő madarak értékes élőhelye.

Ez az opció olyan táblákra vonatkozik, ahol a területnek legalább egyharmadát szittyó borítja. A nedves rétek a gazdaságon belül a bíbic, a póling, a kis sárszalonka, a szalonka és a nádi sármány nagyon fontos élőhelye. A gázlómadarak különféle típusai eltérő magasságú vegetációt kedvelnek, úgíhogy nagyon jótékony a gyep változatos struktúrájának biztosítása.

 • A szittyó által uralt táblákat évente kaszálja, de április 1. és augusztus 1. között ne tegye. Ha nem lehet a területet szarvasmarhával legeltetni, az elsőt 4-8 héttel követő második kaszálásra is szükség lehet.
 • Az egyes táblákon egyszerre ne kaszálon le a szittyó területének egyharmadánál többet, vagy, ha a táblák kicsik (vagyis 3 ha-nál kisebbek), akkor a táblák egyharmadát egy alkalommal.
 • Ha lehetséges, legeltesse szarvasmarhával a sarjút.
 • Növényvédőszert csupán foltszerűen alkalmazzon a füvekre káros gyomok visszaszorításához (pl. a mezei acat, a "pödrött" vagy széleslevelű lórom és a közönséges aggófű) avagy a behurcolt idegen fajok ellenőrzés alatt tartásához (pl. himalájai balzsam, rododendron vagy japán csomósnád).
 • Nehézkes lehet a szittyót a leginkább nedves helyeken kaszálni, ezek a foltok meghagyhatóak. A marhataposás segíthet a terület szabályozásában.

J5 h-ként 10 pont a teljes táblán

J6 Vegyes állattartás

A vegyes állatartás visszaesése az egyik oka számos fontos mezőgazdasági területen élő madárfaj nagy számú csökkenésének. A vegyes állattartás ugyanis serkenti a gyepek és a fajok változatosságát.

 • Az állatállomány legalább 15 %-a szarvasmarha kell legyen.
 • Az állatállomány legalább 15 %-a birka kell legyen.

Az állatok számát a következőképpen lehet Élőállat Egységekbe (Lus) konvertálni:

Tejmarha 1.0
Húsmarha 1.0
2 évesnél öregebb szarvasmarha 1.0
6 hónapos - 2 éves szarvasmarha 0.6
Síkvidéki anyajuh és bárány 0.15
Hegyi anyajuh 0.10
Kos és 6 hónaposnál idősebb ürü 0.15
1.0
Póni 0.6

J6 ha-ként 8 pont a teljes füves területen

Opciók LFA területekre

Az ebben a részben leírt opciók (K1-K5) csak 15 ha-nál kisebb, LFA táblákra vehetőek igénybe.

Az LFA vagyis a Kedvezőtlen Adottságú Területek azok, ahol a természetes jellemzők (földtani, magassághoz, éghajlathoz, stb kapcsolódóak) nehézzé teszik a gazdálkodást. Az LFA területeket Ön megtalálja az RPA által megküldött Információs térképen.

K1 Gazdálkodás alacsony inputot kapó állandó inbye? füves területeken

A műtrágyából és növényvédőszerekből alacsony bevitelre szorított rétek és legelők magasabb számú növényt, pillangót és rovarokat fognak eltartani, mint az intenzívebb módon tartott terület. A füves terület adja a legjobb védelmet a régészeti értékeknek, és fontos alkotórésze a táj karakterének. Ehhez járul még az az előny is, hogy mennél extenzívebben gazdálkodnak egy területen, annál kisebb a valószínűsége a tápanyagok vízfolyásokba kerülésének.

 • Bizonyos mértékű szervestrágya alkalmazható, ha az ha-ként évi 100 kg N-nél többet nem visz a talajba. Ahol nem használnak szervestrágyát, nitrogéntartalmú műtrágyát lehet alkalmazni, ha-ként 50 kg N bevitelig. Ne trágyázzon április 1. és május 31. között. Ha az Ön által jelenleg alkalmazott trágya mennyisége ennél kevesebb, nem kell a mennyiséget növelnie.
 • Ne végezzen művelési tevékenységet.
 • Az állatok kiegészítő takarmányozása megengedett, de az etetőket költöztesse olyan gyakran, hogy a talaj felszaggatását elkerülje. Ne etessen régészeti telepeken vagy azok közelében, lejtőkön, ösvényeken és vízfolyások közelében.
 • Április 1. és május 31. között ne használjon láncboronát vagy hengert.
 • Legeltessen és/vagy kaszáljon, de ne tegye április 1. és május 31. között.
 • Növényvédőszert csupán foltszerűen alkalmazzon a füvekre káros gyomok visszaszorításához (pl. a mezei acat, a "pödrött" vagy széles levelű lórom és a közönséges aggófű) avagy a behurcolt idegen fajok ellenőrzés alatt tartásához (pl. himalájai balzsam, rododendron vagy japán csomósnád).

K1 ha-ként 55 pont

K2 Gazdálkodás nagyon alacsony inputtal rendelkező ? réteken és legelőkön

A műtrágya nélkül fenntartott füves területek a vadon élőknek jobb élőhelyet kínálnak. Az intezív mezőgazdaság sok fajokban gazdag füves területet felszámolt, ennélfogva fontos fenntartani, és ha lehetséges, növelni ezt az erőforrást.

 • Ön ha-ként 12.5 tonna istállótrágyát forgathat be egy alkalommal, de csak ott, ahol a füves területet rendszeresen kaszálja. FYM-et nem szabad április 1.- és június 30. között alkalmazni, hogy a talajon fészkelő madarak élőhelyét ne veszélyeztessék. Más mű- vagy szervestrágyát nem lehet alkalmazni.
 • Földjét ne művelje meg.
 • Legeltessen és/vagy kaszáljon, hogy az évi fűnövekményt kinyerje.
 • Ne adjon itt az állatoknak kiegészítő takarmányt.
 • Április 1. és június 30. között ne kaszáljon vagy zúzzon szárat.
 • Április 1. és június 30. között ne használjon láncboronát vagy hengert.
 • Növényvédőszert csupán foltszerűen alkalmazzon a füvekre káros gyomok visszaszorításához (pl. a mezei acat, a "pödrött" vagy széles levelű lórom és a közönséges aggófű) avagy a behurcolt idegen fajok ellenőrzés alatt tartásához (pl. himalájai balzsam, rododendron vagy japán csomósnád).
K2 ha-ként 90 pont

K3 Gazdálkodás a tábla szegletén

A művelésből kivett területek növelik a gazdaság biodiverzitásának mértékét.

 • Vegye ki a művelésből kevésbé termékeny vagy rossz hozzáférésű füves területeit.
 • A kivett folt ne legyen 0.5 ha-nál nagyobb és 10 ha-ként csak egy foltot számítson.
 • Ne alkalmazzon mű- vagy szerves trágyát.
 • Növényvédőszert csupán foltszerűen alkalmazzon a füvekre káros gyomok visszaszorításához (pl. a mezei acat, a "pödrött" vagy széleslevelű lórom és a közönséges aggófű) avagy a behurcolt idegen fajok ellenőrzés alatt tartásához (pl. himalájai balzsam, rododendron vagy japán csomósnád).
 • Ötévenként csak egyszer kaszálja a területet, hogy a füves élőhelyek és az alacsony bozót kialakulását lehetővé tegye. Ez nem vonatkozik a régészeti telepekre, ahol a bozótot az ott megkívánt módon kell kaszálni.

K3 ha-ként 100 pont

K4 Körülzárt foltok korlátozott legeltetése

Általánosan parcellaként ismert, 15 ha-nál kisebb, körülzárt, kizárólag legeltetésre használt területek ezek, amelyek nagy részén nincsen vízelvezetés, újravetés és nincsen rendszeresen megművelve. Legfeljebb minimális mennyiségű műtrágyát, meszet, salakot vagy növényvédőszert kapnak. Zömében természetközeli vegetáció borítja ezeket a néha köves és nagyon vizes területeket. Olykor kisebb, mezőgazdaságilag fejlesztett területeket is tartalmazhatnak.

 • Ne használjon mű- vagy szervestrágyát, meszet vagy salakot.
 • Ne művelje földjét.
 • Ne végezzen kiegészítő takarmányozást.
 • Ne fejlessze a már meglévő állatállományát.
 • Védje az állandóan vízzel borított nedves területeket, beleértve a tőzeglápot és más ingoványokat, és a domboldali vízmosásokat. Ne telepítsen további vízelvezetést, vagy módosítsa a már meglévő vízlevezetőket, ne szedje ki a tőzeget vagy a réteges üledéket.
 • Ne mozdítsa el a sziklákat, az omladékot vagy az egyéb ásványokat.
 • Növényvédőszert csupán foltszerűen alkalmazzon a füvekre káros gyomok visszaszorításához (pl. a mezei acat, a "pödrött" vagy széleslevelű lórom és a közönséges aggófű) avagy a behurcolt idegen fajok ellenőrzés alatt tartásához (pl. himalájai balzsam, rododendron vagy japán csomósnád).

K4 ha-ként 25 pont

K5 Gazdálkodás szittyós legelőn

Ez az opció olyan táblákra vonatkozik, ahol a területnek legalább egyharmadát szittyó borítja. A nedves rétek a gazdaságon belül a bíbic, a póling, a kis sárszalonka, a szalonka és a nádi sármány nagyon fontos élőhelye. A gázlómadarak különféle típusai eltérő magasságú vegetációt kedvelnek, úgyhogy nagyon jótékony a gyep változatos struktúrájának biztosítása.

 • A szittyó által uralt táblákat évente kaszálja, de április 1. és augusztus 1. között ne tegye. Ha nem lehet a területet szarvasmarhával legeltetni, az elsőt 4-8 héttel követő második kaszálásra is szükség lehet.
 • Az egyes táblákon egyszerre ne kaszáljon le a szittyó területének egyharmadánál többet, vagy, ha a táblák kicsik (vagyis 3 ha-nál kisebbek), akkor a táblák egyharmadát egy alkalommal.
 • Ha lehetséges, legeltesse szarvasmarhával a sarjút.
 • Növényvédőszert csupán foltszerűen alkalmazzon a füvekre káros gyomok visszaszorításához (pl. a mezei acat, a "pödrött" vagy széleslevelű lórom és a közönséges aggófű) avagy a behurcolt idegen fajok ellenőrzés alatt tartásához (pl. himalájai balzsam, rododendron vagy japán csomósnád).
 • Nehézkes lehet a szittyót a leginkább nedves helyen kaszálni, ezek a foltok meghagyhatóak. A marhataposás segíthet a terület szabályozásában.

K5 ha-ként 8 pont a teljes táblán

K6 Körül nem zárt mocsárvidék legeltetése

  Illusztráció: Körül nem zárt mocsárvidék legeltetése.

 • Gazdálkodjon a földön mű- vagy szervestrágya, mész vagy salak alkalmazása nélkül.
 • Ne művelje meg a földeket.
 • Védje az állandóan vízzel borított nedves területeket, beleértve a tőzeglápot és más ingoványokat, és a domboldali vízmosásokat. Ne telepítsen további vízelvezetést, vagy módosítsa a már meglévő vízlevezetőket, ne szedje ki a tőzeget vagy a réteges üledéket.
 • Ne mozdítsa el a sziklákat, az omladékot vagy az egyéb ásványokat.
 • Növényvédőszert csupán foltszerűen alkalmazzon a füvekre káros gyomok visszaszorításához (pl. a mezei acat, a "pödrött" vagy széles levelű lórom és a közönséges aggófű) avagy a behurcolt idegen fajok ellenőrzés alatt tartásához (pl. himalájai balzsam, rododendron vagy japán csomósnád). A bracken-t mechanikus módszerekkel kell kordában tartani, ha lehetséges. Ha nem, Asulam az egyetlen engedélyezett növényvédőszer erre a célra.

Ha-ként 8 pont

Opciók gazdálkodási tervekre

M1 Talajgazdálkodási terv

Ez a lehetőség csak akkor vehető igénybe, ha az Ön földjeinek legalább 10 %-át talajeróziónak kitettként jelentette be a Pályázati nyomtatvány 3. pontjában.

A talaj létfontosságú erőforrás a gazdálkodók számára. A talajszerkezet károsodása, az erózóból származó talajvesztés csökkenti a gazdaság jövedelmezőségét és károsítja a környezetet. Mind a füves területeken, mind a szántókon a talaj lemosódással és erózióval szembeni ellenállóképessége számos tényezőtől függ, beleértve a talaj típusát, a csapadék mennyiségét, és a gazdálkodás eredményeképpen a talajszerkezetet.

Fontos, hogy Ön az eróziós és nagyobb mérvű lemosódások kockázatát felbecsülje, hogy a crop emergence and development-tel felmerülő problémákat az árvizek lokalizálásával, és a szennyező anyagok, mint a mű- és szervestrágya, növényvédőszerek valamint a szedimentumoknak a vízmosásokba kerülése minimalizálásával kerülje el. Ha a veszélyeket felbecsülte, megtervezheti hogyan módosítsa a gazdálkodás műveleteit az eróziós kockázat csökkentése céljából.

A Talajgazdálkodási Tervet dokumentálni kell, és a következő lépéseket kell megtenni:

 • Szerezze meg és olvassa el a DEFRA kiadványait a talajlemosódás és erózió megakadályozásáról (ld. 1. Mell. a részletekért). Ha Ön a Környezetvédelmi Ügynökség (EA) kiadványaira is hivatkozni óhajt tervében, ezek a kiadványok is szerepelnek a listán.
 • A kiadvány vagy egy konzultáns tanácsait felhasznűálva készítse el a lemosódások és erózió kockázatának becslését az Ön gazdaságára. Készítsen térképet, amely feltünteti az egye táblák vagy tábléarészek kockázati osztályát.
 • Jegyezze föl tábláról táblára azokat a lépéseket, amelyeket a következő évben kínán tenni a lemosódás és erózió veszélyének minimalizálására.
 • Ismételje meg évente tábláról táblára ezt a becslést, beledolgozva az elmúlt évek tapasztalatait.

A szakmai útmutató kiadványokért ld. 1. Melléklet.

Ha-ként 2 pont. A számítást úgy kell alkalmazni, hogy a földterületből a trágyázatlan területeket kiveszi (amint azt Ön az 1. Pályázati térképen feltüntette).

M2 Tápanyaggazdálkodási terv

A tápanyaggazdálkodási tervnek valamennyi tápanyagforrást számításba kell vennie, valamint a talaj tápanyag helyzetét továbbá a talaj típusának, a csapadék mennyiségének és az öntözésnek a hatását is. A Tervnek egy elfogadott tápanyag ajánlási rendszert (ld. 1. Mell. A javasolt szakmai vezérfonalhoz) kell követnie. A tervet egy FACTS (Tápanyag Tanácsadói Bizonyítvány és Oktatási Rendszer) képesítéssel rendelkező személy segítségével kell elkészíteni.

A Tápanyaggazdálkodási Tervet dokumentálni kell és a következő lépéseket kell követni:

 1. Készítessen naprakész talajelemzést. A talajokat 3-5 évenként elemezni kell a pH-ra, P-re, K-ra és Mg-ra a terménystruktúrától függően. Használja fel az eredményeket a mész, foszfát, kálium és magnézium tápanyagok bevitelének kiigazítására.
 2. Becsülje meg a termény tápanyagszükségletét. Vagy hagyatkozzon egy elfogadott ajánlási rendszerre, vagy az "organikus"-ként vagy "konzerzió alatti"-ként regisztrált földekre készítessen tápanyagmérleget, beleértve a 3. lépést és haladjon az 5. pontig.
 3. Becsülje meg a szervestrágyából származó tápanyagbevitelt (ld. 1. Mell. a szakmai útmutatóért).
 4. Számítsa ki a műtrágyából szükséges tápanyagokat a szervestrágyából származó tápanyagoknak a termény tápanyag kivánalmaiból (2. lépés) való levonásával (3. lépés).
 5. Terítse szét a szervestrágyát és a műtrágyát a lehető legpontosabban és egyenletesebben. A gépeknek jó állapotban kell lennie, frissen beállítva.
 6. Vezessen pontos feljegyzéseket a termésről, az alkalmazott mű- és szervestrágya mennyiségéről. Ez segíti Önt a tápanyag-gazdálkodás terén a jövőben hozandó döntései terén és a terv gyakorlati sikerét is bemutatja.
 7. Tegye naprakésszé tervét minden egyes termelési évben.

A szakmai útmutató kiadványkért ld. 1. Mell.

Ha-ként 2 pont. A tervet azokra a földterületekre kell kiszámolni, amelyek szerves- vagy műtrágyát kapnak.

M3 Trágyagazdálkodási Terv

Ezt a lehetőséget csak olyan gazdaságokban lehet igénybe venni, ahol terítenek szét trágyát. A Trágyagazdálkodási Tervnek tartalmaznia kell a táblákat fenyegető veszélyről készült térképet (a vízszennyezés kockázatáról), továbbá a többlet hígtrágya vagy szenyezett víz tárolási igényre vonatkozó becslést. Ön megrajzolhatja saját térképét vagy kérhet szakmai segítséget professzionális tanácsadótól (szakmai útmutató kiadványokért ld. 1. Mell.).

A Trágyagazdálkodási Tervet dokumentálni kell és a következő lépéseket kell megtenni:

 • Azonosítsa azokat a területeket, ahová állati eredetű trágyát sosem szabad teríteni. Ezeket a terítetlen területeket (vörössel) be kell jelölni a gazdaságról készült térképen.
 • Azonosítsa azokat a területeket, ahová bizonyos feltételek mellett trágyát nem szabad teríteni, vagy ahol az alkalmazási mennyiséget korlátozni kell. Ezeket a nagyon magas kockázatú területeket (narancssárgával) és a magas kockázatú területeket (sárgával) be kell jelölni a gazdaság térképén. A fennmaradó területeket (zölddel) kell bejelölni alacsony kockázatú területekként. Azonosítsa térképén a Nitrátérzékeny Területeket amelyekre a lezáródott (trágyázatlan) időszakok hatással vannak.
 • Számítsa ki azt a minimális területet, amely trágyaszórást kíván meg. A szórt trágyából származó teljes nitrogén földekre alkalmazott maximumát ha-ként 250 kg-ra kell korlátozni.
 • Azonosítsa azt a földterületet, amelyet szennyvíziszap vagy más organikus hulladék szétterítésére lehet használni. Ez a lépés elmaradhat, ha ilyen anyagokat nem szállítanak a gazdaságba.
 • Becsülje fel, hogy szükség van-e a hígtrágya és a szennyezett víz többlet tárolására. Használja a (szinezett) kockázati térképet és az Önnek a téli trágyaszórási időszakban szerzett tapasztalatát arra, hogy meghatározza, szükség van-e a többlet tárolása a vízszennyezés kockázatának minimalizálásához.
 • Tegye térképét naprakésszé, ha további táblákat fog művelésbe.
 • Tegye naprakésszé a tárolási becslést, ha a hígtrágya vagy szennyezett víz mennyisége növekszik.
 • Használja fel tervét a tényleges trágyaszórásnál, hogy minimalizálja a szennyezés kockázatát.

A szakmai útmutató kiadványkért ld. 1. Mellékletet

Ha-ként 2 pont. A területet úgy kell számítani, hogy a műveletlen területeket kizárja (amint azt a 1. Pályázati térképén Ön feltüntette).

M4 Terményvédelmi Gazdálkodási terv

Az "organikus"- ként vagy "konverzió alatt" regisztrált földek nem jogosultak a bejelentkezésre.

A Terményvédelmi Gazdálkodási Tervet dokumentálni kell, és a következő lépéseket kell megtenni:

 • Készítse el tervét BASIS bizonyítvánnyal rendelkező agronómussal közösen.
 • Bizonyosodjon meg arról, hogy az Ön terve táblaspecifikus és évente naprakésszé tett.
 • Vegye hasznát valamennyi biológiai, kulturális és kémiai módszernek, amelyet gazdaságilag és gyakorlatilag fel lehet használni az Ön gazdaságában.
 • Vegye fontolóra a gazdaság elhelyezkedését, a talaj típusát, a korábbi terményeket, a rotációkat és a növényvédőszerrel szembeni rezisztencia kérdéseit. Mindez segíti Önt, hogy előre lássa és megfogalmazza a lehetséges problémákat.
 • Alkalmazzon nem-kémiai ellenőrző módokat, ha erre gazdaságilag vagy gyakorlatban lehetősége van. Vegye igénybe a rotációk, különféle művelési módok és rezisztens változatok felhasználását. Serkentse a természetes ragadozókat bogárpartok és táblaszegélyek létesítésével.
 • Rendszeresen ellenőrizze meg a terményt és azonosítsa a gyomokat, járványokat és betegségeket. Adott technikai és/vagy kémiai eljárásokat kell igénybe venni, és minden egyes választási lehetőség környezeti kihatását fel kell mérni.
 • Válasszon olyan növényvédőszert, amely hatékonyan tart kordában gyomokat, járványokat és betegségeket. A kiválasztott növényvédőszernek minimalizálnia kell a ragadozókra és a nem célzott élőlényekre tett hatását. A szomszédos veteményeket, vadon élő állatok élőhelyeit és a vízfolyásokat is számításba kell venni, mielőtt véglegesítené a növényvédőszer kiválasztásával kapcsolatos döntését.
 • Minimalizálja a környezetterhelést azáltal, hogy csak optimális feltételek között permetez. Kerülje el a táblaszegélyeket és vízfolyásokat, minimalizálja a permetezőszer tovaterjedését a levegőben. A sövények tövét mindíg hagyja permetezetlenül. Ha szükség van rá, végezzen Helyi Növényvédőszer Kockázati Becslést (LERAPS)(11).
 • Vezessen pontos nyilvántartásokat. Ezekben az egyes akciófolyamatok indokolását is le kell írni.
 • Rendszeresen tartsa karban a permetező berendezéseit a gyári instrukcióknak megfelelően.
 • A növényvédőszereket tárolja a Zöld Kódexnek és a HSE Kívánalmaknak megfelelően.
 • Felelősségteli módon helyezzen el bármilyen felesleges növényvédőszer maradványt vagy annak konténereit, úgy, hogy ne szennyezze a környezet.

A javasolt szakmai útmutatókért ld. 1. Melléklet

Ha-ként 2 pont. A területre vonatkozó számítások során a füves területeket kivéve valamennyi éves veteményt kell alapul venni.

4. fejezet ( kb.3. oldal) Mit kell tennie, ha az Ön birtoka más támogatási programban is részt vesz?

5. fejezet További, az Ön által teljesítendő kívánalmak

Jó gazdálkodási gyakorlat

Minden, a DEFRA agrár-környezetvédelmi programjaiban - beleértve az ELS Mintaprogramot is - résztvevő gazdálkodónak teljesítenie kell a Jó Gazdálkodási Gyakorlat (GFP)(12) szabályait egész birtokán. Ezek a következők:

 • Túllegeltetés: el kell kerülnie a túllegeltetést, ami azt jelenti, hogy addig legelteti földjeit, amíg az jelentős mértékben akadályozza a vegetáció növekedését, minőségét vagy fajösszetételét azon a földdarabon. Természetesen ez nem vonatkozik arra a vegetációra, amelyet rendszerint azért legeltetünk, hogy kipusztuljon. Ha túllegeltetés esete gyanítható, ezeket meg kell vizsgálni, és ha az ezt követő szakmai tanácsadást nem sikerül megfogadni, ez felbontja az Ön megállapodását.
 • Alullegeltetés: Az állatállományt úgy kell elosztania az Ön birtokán, hogy biztosítsa, nem fordul elő alullegeltetés. Ezt úgy határozzuk meg, hogy az évi növekményt nem sikerül teljesen hasznosítani, vagy ahol a bozót vagy dudvás vegetáció szemmel láthatóvá válik és káros a tábla környezeti érdekeit tekintve. Ha az alullegeltetés esete gyanítható, ezt meg kell vizsgálni, és ha az ezt követő szakmai tanácsadást nem sikerül megfogadni, ez felbontja az Ön megállapodását.
 • Kiegészítő takarmányozás: ahol a kiegészítő takarmányozás megengedett az Ön megállapodásában, a tápot olyan módon kell adagolni, hogy az állatok a vegetációt ne tapossák le, a talajt ne tépjék föl, avagy a tápot szállító járművek ne törjék föl.
 • Táblahatárjelek: Ön nem távolíthatja el vagy rombolhatja le birtokán a sövényeket vagy kőfalakat, csak ha különleges derogációval, halasztással rendelkezik. Az ilyen károkat vizuális ellenőrzéssel vizsgálják a táblák ellenőrzésekor, így hoznak érvényt e szabálynak.
 • Különleges Tudományos érdeklődésre Számot tartó Területek (SSSIs): Ha Önnek van ilyen tábla a birtokán, minden olyan művelet megkezdése előtt, amely esetleg kárt okozhat, ki kell kérnie az Angol Örökség beleegyezését.
 • A siló és a hígtrágya tárolása: Ha Ön új siló vagy hígtrágya tárolót épít, mielőtt használatba veszi azt, be kell jelentenie a Környezetvédelmi Ügynökségnél (EA). A bejelentés megtörténtét ellenőrizni fogják.
 • Birkafürdető elhelyezése: Ha Ön birkafürdő berendezését veti föl birtokán, előzetes engedélyt kell kapnia a Környezetvédelmi Ügynökségtől. A bejelentés megtörténtét - illetve, ha annak valós okát, ha egyedi esetben arra nincsen szükség - ellenőrizni fogják.
 • Környezetvédelmi törvényhozás: Önnek gazdálkodása során a következő törvények rendelkezéseit kell betartania: Erdőtörvény (1967), Törvény az Ősi Emlékekről és Régészeti Területekről (1979), Törvény a Természetről és a Vidékről (1981), Élelmiszer- és Környezetvédelmi Törvény III. Rész (1985), Járványügyi Szabályozás (1986), a Bozót és Fű stb Égetéséről szóló Rendelkezés (1986), Törvény a Vízi Erőforrásokról (1991), a Szennyezés (siló, hígtrágya és mezőgazdasági fűtőolaj) Szabályozás (1991, az 1997. Évi módosítása), a Tiszta Levegő Törvény (1993), a Terménymaradványok Égetéséről Szóló Rendelkezés (1993), a Természetvédelmi (természetes élőhelyek) Szabályozás (1994), az Ősi Műemlékek Rendje (1994), a Növényvédő Termékek Szabályozása (1995), a Sövényvédelmi Szabályozás (1997), A Talajvízvédelmi Szabályozás (1998), A Nitrátérzékeny Területek (Anglia és Wales) Akcióprogram Szabályozásai (1998) valamint a Vidék és Szolgalom Törvény (2000).
 • Talaj, víz és levegő: Ösztönözzük Önt, hogy kövesse a Talaj-, Víz- és Levegővédelmi Jó Mezőgazdálkodási Gyakorlat Kódexét (kiadta a DEFRA, hivatkozási számok: PB0617, PB05087 és PB0618). A megállapodás időtartamára Önnek a Kódex másolatával rendelkeznie kell.

Utakkal kapcsolatos szolgalom

Az ELS Mintaprogramhoz való csatlakozás egyik feltétele, hogy Önnek be kell tartania az utakkal kapcsolatos fennálló jogokat és szolgalmi előírásokat, az erre vonatkozó törvényeknek megfelelően. Az 1980. évi Főút Törvény pl. megkívánja, hogy Ön a szolgalmi utakat nyitva és átjárható állapotban tartsa.

Egyéb tevékenységek a megállapodásba foglalt földeken

Olyan vidéki tevékenységek, amelyek más érvényes korlátozások alá tartoznak - mint a lövészet, vadászat és halászat - megengedettek. Ha Önnek szándéka pályázani, azt meg kell beszélnie a fenti sportok egyikét űző bérlőjével, vagy egyéb személlyel, akinek bárminő joga van az Ön földjével összefüggésben, pl. szolgalom valaminek a gyűjtésére, használati jog stb. Önnek meg kell bizonyosodnia, hogy bármilyen tevékenység és egyéb jogok gyakorlása a megállapodásba foglalt földterületen nem ütközik össze a programopciók gazdálkodási kívánalmainak megvalósításával.

Fémkeresés a megállapodásba foglalt földterületeken

A fémkeresés az Angol Örökség írásos hozzájárulása nélkül nem engedélyezett olyan régészeti érdekeltségű telepeken, amelyek a Mintaprogramba bejelentett földterületeken vannak, és annak valamelyik opciója által megkívánt módon gazdálkodnak rajta. Ez a szabályozás biztosítja, hogy azon régészeti értékek nem károsodnak, amelyek védelméért és megőrzéséért a gazdálkodót megfizetik.

A birtok fennmaradó részén is megkívánt Öntől, hogy a régészeti lelőhelyeket és a táji jelleget védje és tartsa fenn.

A történelmi jelleg védelme

Az Önnek az RPA által megküldött Információs térkép valamennyi ismert történelmi értéket feltünteti az Ön birtokán. Ha az Ön gazdaságában vammak ilyen értékek, a következő programfeltételeket kell teljesítenie:

 • Ne forgassa fel a talajt az ismert és jelenleg művelésből kivont régészeti telepek területén (amint azt a RPA által küldött Információs térkép feltünteti).
 • Szándékosan ne szántson a szükségesnél mélyebben, ne takarítsa ki a köveket, ne alkalmazzon mélyművelést vagy létesítsen további vízlevezető árkokat az ismert, művelés alól ki nem kivont régészeti telepek területén (amint azt a RPA által küldött Információs térkép feltünteti).
 • Ne legeltessen disznókondát az ismert régészeti telepek területén (amint azt a RPA által küldött Információs térkép feltünteti).
 • Ne távolítson el egyetlen felhasználható építőkövet, falnak való követ vagy hagyományos tetőfedő anyagot a birtokáról, kivéve ha azok működő kőfejtőből származnak.
 • Ne károsítsa, bontsa le vagy mozdítsa el a köveket a romos, de lényegében egyben maradt hagyományos tanyaépületekből vagy határjelekből.

Járuljon hozzá az ellenőrzéshez

A DEFRA arra jogosult munkatársai vagy megbízottjaik meglátogathatják Önt, hogy megvizsgálják a táblákat a megállapodás időtartama alatt. Önnek bármilyen ésszerű időpontban fogadnia kell őket. Szokásosan röviddel a látogatást megelőzően bejelentkeznek, és Öntől kérhetik, hogy kísérje el őket, segítsen munkáját azonosítani és megvitassák az Önnel kötött megállapodás kívánalmait.

Vezesse a szükséges feljegyzéseket

Ha az Ön pályázata az ELS Mintaprogramba való felvételre sikeres, az RPA visszaigazolja az Ön felvételét a programba. Az Ön által kitöltött Pályázati nyomtatvány és megrajzolt Pályázati térképek lepecsételt másolatait visszajuttatják Önhöz. Meg kell tartania ezeket a példányokat, mivel a DEFRE látni kívánhatja azokat az ellenőrzéskor. Tanácsos az Ön által kitöltött nyomtatványokat és megrajzolt térképeket lemásolni, mielőtt azokat a RPA-nak elküldi és megtartani azokat az Ön saját iratai között.

Önnek feljegyzéseket kell készítenie a "rotációs opciók" elhelyezkedéséről és időzítéséről, továbbá minden olyen speciális feljegyzést vezetnmie kell, amelyre a könyvecske 3. fejezete a gazdálkodási opciók között már utalt.

6. fejezet: Ha módosítani kell az Ön megállapodását (kb. 5 o., lefordítatlan)


<< vissza