Skót Végrehajtó Szervezet
Környezet és a vidék ügyeivel foglalkozó osztály
Mezőgazdasági csoport


Kedvezőtlen adottságú területek támogatási modellje
LFASS 2003
MAGYARÁZÓ JEGYZETEK

BEVEZETÉS


 • Ön feltehetően már folyamodott támogatásért az LFASS 2003 keretén belül, a területi segély kérelem (AAA) alapnyomtatványon. Ezen jegyzetek megmagyarázzák az Európai Bizottság által jóváhagyott modelljét e támogatásoknak. Kérjük, tartsa meg e jegyzeteket, hogy később is beletekinthessen! Gondosan olvassa el, együtt az Integrált nyilvántartási és ellenőrző rendszer 2002-es magyarázó füzetével (IACS 2002 Explanatory Booklet IACS (1) 2002). E kiadvány 49-es és 53-as paragrafusai foglalkoznak az LFASS 2003 modellel.
 • Nincs külön igénylő lap az LFASS 2003-hoz. Mindazonáltal írni fogunk Önnek, hogy további információt kérjünk azon igénylőktől: akiknek tenyész juhaik és/vagy szopós állatai vannak és nem jogosultak támogatást igényelni a bónusz modellek (éves juh bónusz modell - SAPS, vagy szopós borjú bónusz modell - SCPS) keretén belül; akiknek szarvasai, kecskéi és/vagy alpakái vannak; és akiknek Skócián kívüli vagy nem kedvezőtlen adottságú (LFA) területen található földje van (l. 5. pont).
 • További információkért a SEERAD helyi irodájához fordulhat. A helyi irodák címei és telefonszámai az E függelékben találhatók.
 • A kedvezőtlen adottságú területek támogatási modelljét (LFASS) részben az Európai Közösség finanszírozza.

FONTOS VÁLTOZÁSOK

A tavalyi modellhez képest a jogosult földterületek, jogosult tevékenységek és a jó mezőgazdasági gyakorlat útmutatásai nem változtak. Van azonban néhány alapvető és fontos változás. Ezek a változások 2003-tól érvényesek, és főbb vonásaikat alább felsoroljuk. További részletek találhatók a következő oldalakon.

 • A föld besorolási rendszer, a környezeti kiegészítések és kifizetési szintek, melyek az LFASS első két évét jellemezték, nem folytatódnak.
 • Juhok és marhák esetében a számosállat kalkuláció megváltozik (l. 7. pont).
 • Az LFASS 2003-ban a támogatásoknak nincsen felső határa.
 • Jogosult területeire egy új legeltetési kategória értéket fogunk kiszámolni egy referencia időszakban (2001) végzett mezőgazdasági tevékenysége alapján (l. 9.2 pont).
 • Új környezeti intézkedést vezetünk be azok számára, akiknél a számosállatok legalább 10%-a jogosult szarvasmarha számosállat. Azoknak, akik ebbe a kategóriába esnek, a legeltetési kategória értéken túl további ú.n. vállalkozási mix szorzófaktort alkalmazunk jogosult területére.
 • Három új kifizetési szintet vezetünk be. Hogy melyik szint vonatkozik Önre, azt az határozza meg, hogy a fő IACS területe/gazdasága hol helyezkedik el (l. 9.6. pont és D függelék).
 • A jószág-sűrűség minimum értékét 0,12 számosállat per hektár szinten rögzítjük, elhelyezkedéstől függetlenül minden gazdaságra (l. 9.4. pont).
 • A jószág-sűrűség maximum értékét 2,00 számosállat per hektárban szabjuk meg, elhelyezkedéstől függetlenül minden gazdaságra (l. 9.4. pont).
 • A biztonsági háló 50%-ra változik 2003-ban (l. 9.8. pont).
 • A kifizetés minimális összegeként bevezetjük a GBP 350 összegű alsó határt, melyet minden jogosult termelőnek garantálunk.

Tartalomjegyzék
 1. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási modelljéről
 2. Igénylés
 3. Az integrált nyilvántartási és ellenőrző rendszer (IACS) és/vagy Skócián kívül eső földek
 4. Meglévő információink alapján elbírálható igények
 5. További információ alapján elbírálható igények
   5.1 Az állatok száma
   5.2 A skót LFA-n kívül eső földekkel rendelkező vállalkozások
 6. Közös és osztott legeltetés; szezonális és rövid tartamú bérletek; és takarmány átruházási megállapodások
 7. Számosállat kalkuláció
 8. Jószág-sűrűség
 9. Hogyan állapítják meg a támogatásomat?
   9.1 Jogosult takarmány területek
   9.2 Jogosult tevékenységek 2001-ben: legeltetési kategória érték
   9.3 Az LFASS körbekerített tej kvóta területen kívül nem-jogosult föld használata tejtermelésre
   9.4 A túl-kompenzálás elkerülése: minimum és maximum jószág-sűrűség
   9.5 A környezet védelme: az állatállomány összetétele (vállalkozási mix)
   9.6 A támogatás mértékének szintjei
   9.7 Terület alapú támogatásának kiszámítása
   9.8 2003-as biztonsági háló intézkedések
   9.9 Minimum kifizetés
 10. Hogyan és mikor kapom meg a támogatásomat?
 11. Vizsgálatok
 12. Büntetések és a támogatás visszafizetése
   12.1 LFASS büntetések
   12.2 Az LFASS-re hatással bíró IACS büntetések
   12.3 Visszafizetés
 13. Föld besorolás; folyamodvány LFA besorolásért és fellebbezés a döntés ellen; és fellebbezés a legeltetési kategória megállapítással szemben
 14. Fellebbezések és panaszok szabályai
   14.1 Fellebbezés a döntésekkel szemben
   A szolgáltatás színvonalával kapcsolatos panaszok

A FÜGGELÉK
Számosállat és jószág-sűrűség számítás
B FÜGGELÉK
Kifizetési mintapéldák
C FÜGGELÉK
Jó mezőgazdasági gyakorlat útmutatásai- Skócia
KÖRNYEZETVÉDELMI TÖRVÉNYI HÁTTÉR: MINIMUM BETARTANDÓ KÖRNYEZETI SZABVÁNYOK (SKÓCIA)


1. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási modelljéről

A modell jogi alapjai

1.1. Az EC 1257/1999 vidékfejlesztési rendelet, amely az Agenda 2000 közös agrár politika reformjaiból nőtt ki, lehetővé tette a tagállamok számára, hogy a hegyvidéki állattartási kiegyenlítő támogatást (HLCA) felváltva a kedvezőtlen adottságú területeken (LFA) egy új támogatási rendszert vezessenek be. A módosított rendelet nem engedélyezi az LFA támogatást fejpénz alapon 2000 után, előírja a területi alapon való kifizetéseket.

A támogatás intézkedései

1.2. Az új modell öt eleme (az 1.3 - 1.7 bekezdésekben összefoglalva):

  - legeltetési kategória: jogosult mezőgazdasági tevékenységek 2001-ben;
  - környezeti tényezők - az állatállomány összetétele;
  - kifizetési szintek;
  - biztonsági háló; és
  - minimum kifizetés.

Legeltetési kategória: jogosult mezőgazdasági tevékenységek 2001-ben

1.3. Jószág-sűrűségi mutatóját az Ön 2001-es referencia évben megadott jogosult területei és mezőgazdasági tevékenységei alapján fogjuk kiszámítani. Ezen mutató alapján fogjuk meghatározni az LFASS 2003 keretén belül kifizetésre jogosító hektárjait.

Környezeti tényezők - az állatállomány összetétele

1.4. A modell két fontos környezetvédelmi intézkedést tartalmaz. Mint korábban is, az LFASS-re való jogosultság feltétele a SEERAD jó mezőgazdasági gyakorlatai útmutatóban foglaltak betartása (l. B függelék). Ezen kívül megnöveljük azon termelők jogosult hektárjainak számát, akiknél világosan látható a szarvasmarhatartás iránti elkötelezettség. Az LFASS 2003 keretén belül e szerint ha az LFASS-re jogosult számosállatok 10 vagy több %-a jogosult szarvasmarha, élvezi ezt az előnyt.

Kifizetési szintek

1.5. A modell minden skót községhez hozzárendel egy törékenységi mutatót, aminek három lehetséges értéke van (l. D függelék). Ezt fogjuk használni kifizetési szintje megállapításához. Fő gazdaságának elhelyezkedése fogja meghatározni, a három közül melyik kifizetési szintnek megfelelő összeget fogja kapni (a szabályok szerint kiszámított) jogosult takarmány hektáronként.

Biztonsági háló

1.6. A mezőgazdasági miniszterek belátták, hogy a gazdáknak és kisgazdáknak időre van szükségük, hogy az LFASS 2001-el bevezetett terület alapú rendszerhez alkalmazkodjanak. Elérték az EU-nál, hogy egy fokozatosan csökkenő biztonsági hálót alkalmazhassanak a modell első 3 évében. Az LFASS 2003 - amely az utolsó éve a biztonsági hálónak - keretén belül ez a következőképpen fog működni: amennyiben a HLCA 2000 alapú támogatás felénél kevesebb a terület alapú kifizetés (feltéve, hogy takarmányterületei nem csökkentek jelentősen, illetve nincs más lényeges változás), a kifizetést megtoldjuk annyival, hogy az elérje a HLCA 2000 alapú támogatása 50%-át.

Az LFASS 2004-től kezdve nem lesz biztonsági háló.

Minimum kifizetés

1.7. Az LFASS 2003 keretén belül minden jogosult termelő legalább GBP 350 összeget fog kapni. E szerint, amennyiben a terület alapú támogatás, a biztonsági háló szerinti esetleges megtoldással együtt nem éri el a GBP 350, akkor kiegészítjük az összeget GBP 350-re.


2. Igénylés

2.1. Nincs külön igénylő lap az LFASS 2003-hoz. Az Ön igénylése a 2002-es területi segély kérelem (AAA) 9. pontjában benne foglaltatott. Az alap formanyomtatvány V szekciója magában foglalta a szükséges nyilatkozatokat és vállalásokat, amelyek az LFASS 2003-ra vonatkoztak. Ahhoz, hogy jogosult legyen az LFASS 2003-ra, bizonyos feltételeknek meg kell felelnie. Így:

 • legalább 16 éves;
 • legalább 3 hektár jogosult* takarmány területet művel skót kedvezőtlen adottságú területen (LFA-n), és benyújtotta a 2002-es AAA nyomtatványt, kitöltve és aláírva;

   * jogosult takarmány terület az, amely:
   - osztályunk által elfogadott az adott skót LFA-n belül hátrányosként, vagy súlyosan hátrányosként. A skót LFA határait megtekintheti a SEERAD irodákban található térképeken; és
   - megfelel az IACS 2002 területi segély kérelem (AAA) takarmány terület definíciójának (a 2419/2001 és a 3508/1992 rendeletek által szabályozva).

2.2. Fentieken túl szükséges, hogy egy jogosító tevékenységet végezzen, azaz:

 • tartson szopós borjút a rendes tenyész-csorda részeként, hústermelés céljából;
 • tartson jogosult állatokból álló juhnyájat az éves juh bónusz modell (SAPS) szabályai szerint (2529/2001);
 • tartson szarvas tenyész-csordát és/vagy;
 • tartson kecske vagy alpaka nyájat textilipari célokra;
 • tartson tejelő csordát a körbekerített tej kvóta területen**;

   ** amelyet az LFASS rendeletek definiálnak, azaz:
   - a Shetland szigetek;
   - az Orkney szigetek;
   - az Isla, Arran, Bute, Great Cumbrae, Little Cumbrae szigetek és a Kintyre félsziget Tarberttől délre; vagy
   - a Külső Hebridák vagy Belső Hebridák szigetei, még fel nem soroltan.

2.3. Elvárjuk, hogy a jószág-sűrűséget olyan szinten tartsa, amely megfelel a földje természetes adottságainak, a túl- vagy alullegeltetés elkerülésére. A 9.4.1. és 9.4.2. bekezdések további magyarázattal szolgálnak a minimum és maximum jószág-sűrűségi határokról a jogosult termelők számára az LFASS 2003-tól kezdve. Amennyiben megszegné ezen határértékeket bármely évben, korlátozzuk jogosult hektárjai számát.

2.4. Az 1257/1999 rendelet 14(2) paragrafusa értelmében vállalnia kell, hogy 5 évig gazdálkodni fog a kedvezőtlen adottságú területen, az első kiegyenlítő támogatás kifizetésétől számítva, beleértve a 950/1997 rendelet szerinti hegyvidéki állattartási kiegyenlítő támogatást (HLCA) is.

2.5. Szükséges, hogy betartsa a jó mezőgazdasági gyakorlat követelményeit (l. C függelék).

2.6. Szükséges, hogy betartsa a 1257/1999 rendelet 14(3) paragrafusa szerinti követelményeket, mely tiltja bizonyos szerek (hormonális vagy tireosztatikus hatású anyagok) és béta-agonisták használatát.

2.7. Lehetővé kell tegye, hogy a SEERAD vagy az EC, azok munkatársai vagy megbízottai megvizsgálhassák földjét, állatait és nyilvántartásait, bármely ésszerű időpontban, a célból, hogy a modell előírásainak megfelelést ellenőrizzék. Elvárjuk, hogy ilyen vizsgálatokban együttműködjék.

Ezen kötelezettségek bármely megszegése az LFASS-re való jogosultságának részleges vagy teljes elvesztését eredményezheti.


3. Az integrált nyilvántartási és ellenőrző rendszer (IACS) és/vagy Skócián kívül eső földek

3.1. Az Angol Királyság minden mezőgazdasági hivatala (Agricultural Department) kialakította a maga külön támogatási rendszerét a kedvezőtlen adottságú területekre. Így a SEERAD csak Skóciában található jogosult földekre tud LFASS támogatást adni. Ez azt jelenti, hogy:

 • amennyiben a 2002-es területi segély kérelmét (AAA) Skóciában nyújtotta be összes az Angol Királyságban található gazdaságára, LFASS 2003 jogosultsága csak a Skóciában található földjei után keletkezik. Továbbá jószág-sűrűség kalkulációja csak a skót LFA-n tartott állatai figyelembevételével történik. Amennyiben ebbe a kategóriába esik, az AAA alapnyomtatvány 9-es kérdésére adott válaszában kellett jelezze, hogy egy vagy több más mezőgazdasági hivatal hatálya alá tartozó LFA támogatást is igényel. Ha ezt megtette, az 5.2. szerinti megállapodások érvényesek Önre.
 • amennyiben a 2002-es területi segély kérelmét (AAA) Skócián kívül nyújtotta be és van jogosult területe Skóciában, lehet, hogy még nem tudta LFASS 2003 támogatási igényét jelezni. Ez esetben a SEERAD kész LFASS 2003 szerinti támogatásának lehetőségét megfontolni. Mindent megteszünk azért, hogy az ily módon érintetteket beazonosítsuk, és írjunk nekik. Ez esetben is az 5.2. szerinti megállapodások érvényesek Önre.

3.2. Fenti bármelyik esetben nem-skót LFA támogatási lehetőségei felől azon ország mezőgazdasági hivatalánál érdeklődjön, ahol nem-skót földje fekszik.


4. Meglévő információink alapján elbírálható igények

4.1. Amennyiben:

 • igényelt és kapott támogatást az LFASS 2002 keretén belül;
 • igényelt támogatást az LFASS 2003 keretében a 2002-es AAA nyomtatványon;
 • benyújtott támogatási kérelmet az éves juh bónusz modell (SAPS) 2002 és/vagy a szopós borjú bónusz modell (SCPS) 2002 keretén belül;
a SEERAD felbecsüli LFASS 2003 jogosultágát a bejelentett jogosult földterületek alapján; a bónusz programok hatálya alá tartozó állatai száma alapján; és amennyiben vonatkozik Önre, a tej kvóta számosállatai alapján. A tej kvóta figyelembe vételének módját a 4.2. pontban magyarázzuk el, az állatok számának kiszámítási módját pedig a 7. pontban. Hacsak nem esik az 5. pont hatálya alá, nem szükséges további lépéseket tennie.

Tej kvóta

4.2. Amennyiben a fenti feltételeknek megfelel, és tejtermelő vállalkozást folytat skót LFA-n, az Ön tej kvótáját a 2002 március 31-i állapot szerint fogjuk használni,

 • hogy LFASS 2003 jogosultságát megállapítsuk és jószág-sűrűség értékét kiszámoljuk, ha a gazdasága az LFASS körbekerített tej kvóta területen fekszik (a 2.2. pont szerint);
  vagy
 • hogy felbecsüljük a tejtermelő vállalkozáshoz tartozó nem jogosult földjeit, ha az LFA-n belül, de a LFASS körbekerített tej kvóta területen kívül fekszik és egyébként jogosító tevékenységet végez (a 2.2. pont szerint). Amennyiben csak tejtermeléssel foglalkozó vállalkozást üzemeltet, amely az LFASS körbekerített tej kvóta területen kívül fekszik (a 2.2. pont szerint), és nem folytat más jogosító tevékenységet, nem jogosult LFASS támogatásra.


5. További információ alapján elbírálható igények

Az állatok száma

5.1. Amennyiben a skót LFA területén tart:

 • szopós borjút vágómarhának és jogosult volt támogatásra az SCPS 2002 keretén belül;
 • jogosult juhot és kost (az éves juh bónusz szabályok szerint - 2529/2001) és nem nyújtott be igényt az SAPS 2002 keretén belül;
 • szarvast vágóállatnak; és/vagy
 • kecskét vagy alpakát textilipari célokra,
hamarosan kap egy levelet tőlünk, amelyben kérjük, nyilatkozzon állatállományáról a következő három kulcs időpontban:
2002 január 1, 2002 június 30, 2003 január 1.

Szükségünk lesz a szopós borjak és/vagy anyajuhok és kosok pontos számára, vagy amennyiben szarvast tart, vagy kecskét vagy alpakát textilipai célokra, a tenyész nőstény állatok számára gazdaságában, az adott időpontokban. Ezen adatok alapján tudjuk jószág-sűrűség értékét kiszámolni.

Amint ezen adatokat eljuttatja a helyi SEERAD irodába, meg tudjuk állapítani LFASS 2003 jogosultságát. Amennyiben valamelyik fent felsorolt eset Önre is vonatkozik, és március végéig a SEERAD nem veszi fel Önnel a kapcsolatot, kérjük, keresse meg a helyi SEERAD irodát (l. E függelék). Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a 2002-es AAA alapnyomtatvány 9-es kérdésére válaszolva jelezte, hogy további szopós borjai vannak és igényelt támogatást az SCPS 2002 keretén belül, nem küldünk Önnek levelet. Ezen további állatokat nem vesszük figyelembe jószág-sűrűség értéke kiszámításakor. Kérjük, olvassa el a 7. bekezdésben foglaltakat.

A skót LFA-n kívül eső földekkel rendelkező vállalkozások

5.2.1 Ha az AAA szempontjából vállalkozásának van földje:

 • mind LFA, mind LFA-n kívüli területen; és/vagy
 • Skóciában és az Angol Királyság legalább még egy országában;

tudnunk kell, hol tartotta az SAPS és SCPS 2002 alá tartozó állatait a három kulcs időpontban, vagy a legeltetési szezon túlnyomó részében. Ennek alapján tudjuk kiszámítani az LFASS szerinti jószág-sűrűség értékét. Ha valamelyik fenti csoportba tartozik, és az LFASS 2003 jogosultsága az SAPS és/vagy SCPS 2002 igénye alapján kell megállapításra kerüljön, kap tőlünk egy levelet, melyben kérjük, rendelje hozzá állatállományát az egyes földtípusokhoz. A levél mellékletében előre nyomtatott listát fog találni az SAPS és SCPS igénylésében foglalt élőállat adatokkal. Noha nincs végső határidő, ameddig ezen adatokat el kell juttassa hozzánk, tudnia kell, hogy amíg nem kapjuk meg ezeket, addig nem leszünk képesek megállapítani és kifizetni LFASS támogatását. Ha szükséges, hogy állatállományát hozzárendelje különböző földtípusaihoz, és nem kap tőlünk levelet március végéig, késedelem nélkül vegye fel a kapcsolatot a helyi SEERAD irodával.

5.2.2 Az LFASS keretén belül támogatásra jogosult gazdaságok nagy többsége teljesen a skót LFA-n belül fekszik, és a jelen bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak rájuk. Amennyiben bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy az Ön földje LFA-n belül fekszik-e, vegye fel a kapcsolatot a helyi SEERAD irodával, melyek listáját megtalálja az E függelékben.


6. Közös és osztott legeltetés; szezonális és rövid tartamú bérletek; és takarmány átruházási megállapodások

6.1. Az Ön számára kifizetendő LFASS 2003 támogatást a 2002-es AAA bevallásában bejelentett skót LFA-n elterülő jogosult takarmány földjei alapján határozzuk meg. Ebben benne foglaltatnak rövid tartamú vagy szezonális bérletek, közös és osztott legeltetések is. Az integrált nyilvántartási és ellenőrző rendszer (IACS) általános szabályai érvényesek. A föld egész évben (vagy rövidebb, a feltételeknek megfelelő ideig) használható kell legyen, és bármely szezonálisan használt terület elég közel kell legyen a fő gazdasághoz, hogy használata gazdaságilag ésszerű legyen.

6.2. Amennyiben bármely földet bérleti viszonyban (pl. szezonális bérlet) használ, Önnek igazolnia kell, hogy joga van használni azt a földet. A bérleti viszonyt igazoló dokumentumokat bármely vizsgálat során, vagy kérésre be kell mutassa.

6.3. Amennyiben átvette valamely IACS vállalkozás egészét, melyet másik gazdálkodó jelentett be 2002-ben, lehetőség van arra, hogy az AAA-n bejelentett takarmány terület a vonatkozó LFASS 2003 jogosultsággal együtt átszálljon Önre. Az LFASS 2003-ra vonatkozóan a SEERAD elfogadta az IACS takarmány átruházási szabályait, melyek részleteit a helyi SEERAD irodától kaphatja meg.


7. Számosállat kalkuláció

A számosállat értékek nem térnek el a 2002-ben használtaktól (pl. 1 tenyész anyajuh = 0,15 számosállat) és melyek megtalálhatók az A függelékben. Azonban az állatok száma, amit alapul veszünk számosállatainak kalkulációjánál, változott a következőképp:

 • SAPS igénylők esetében: az SAPS igénylésben a nyáj összetételében bejelentett juhok és kosok (ürük nélkül) száma, vagy a kvótán belül bejelentett összes állat (kvótán belül bejelentett állatok között lehetnek ürük is) száma közül a nagyobbik;
 • SCPS igénylők esetében: az SCPS igénylésben a csorda összetételében bejelentett marhák (üszők nélkül) száma, vagy a kvótán belül bejelentett összes állat (kvótán belül bejelentett állatok között lehetnek üszők is) száma közül a nagyobbik;
 • juh és/vagy szopós borjú tartók esetében, ha nem jogosultak a bónusz modellek keretében támogatásra: a támogatási év folyamán tartott, és a három kulcs időpontban bejelentett tenyész nőstény állatok számát vesszük (ürük és üszők nélkül);
 • szarvas, kecske és alpaka tenyésztők esetében: a támogatási év folyamán tartott, és a három kulcs időpontban bejelentett tenyész nőstény állatok számát vesszük; és
 • tejtermelők esetében a 2002 március 31-i tej kvóta literei alapján számított számosállat értéket vesszük.
A fenti meghatározások érvényesek:
 • a jószág-sűrűség meghatározására, amit a legeltetési kategória megállapítására használunk (a 2001- es referencia év jogosult területei és tevékenységei alapján - l. 9.2.1. pont);
 • a jószág-sűrűség meghatározására, amit annak megállapítására használunk, hogy minimum és maximum jószág-sűrűség korlátozás hatálya alá esik-e (2002 jogosult területei és tevékenységei alapján - l. 9.4. pont);
 • és a számosállat érték meghatározására, amit a vállalkozási mix megállapítására használunk, amikor ez szükséges (l. 9.5. pont).


8. Jószág-sűrűség

8.1. Mint a korábbi években is, a jószág-sűrűség számot a SEERAD arra fogja használni, hogy a túlkompenzálást az EU szabályok szerint elkerülje, és biztosítsa, hogy a támogatottak fenntartható módon gazdálkodnak. Az LFASS 2003 szerinti jószág-sűrűség értékét a következők alapján számítjuk ki: jogosult takarmány területei (ahogy a 2.1. pontban meg van határozva) a 2002-es AAA nyomtatványon tett nyilatkozata szerint; 2002-es állatállomány adatai; és, ahol helyénvaló, a tej kvóta adatai (a 7. pont szerint). Egy számítási példa és a különböző állatokra vonatkozó szorzófaktorok listája az A függelékben található. A maximum és minimum jószág-sűrűség értékek részletesebben a 9.4. pontban vannak kifejtve.

8.2. A 7. pont írja le részletesen, állatállományának mely adatait használjuk a jószág-sűrűség megállapításához szükséges számosállat kalkulációban. Az LFASS 2003 szerinti jószág-sűrűség értéke megállapításában - attól függően, melyik kategóriába tartozik - a következő állatait vesszük figyelembe:

  nem tejtermelők
  - szopós borjak, és ahol helyénvaló, üszők
  - juhok
  - kecskék
  - alpaka
  - szarvas
  tejtermelők az LFASS körbekerített tej kvóta területén belül
  - szopós borjak, és ahol helyénvaló, üszők
  - tej kvóta
  - juhok
  - kecskék
  - alpaka
  - szarvas
  tejtermelők az LFASS körbekerített tej kvóta területén kívül
  - szopós borjak, és ahol helyénvaló, üszők
  - juhok
  - kecskék
  - alpaka
  - szarvas

8.3. A figyelembe vett állatállomány és a jószág-sűrűség kalkuláció csak az LFASS 2003 céljait szolgálja, azok nincsenek hatással semelyik bónusz modellre. Jelezzük, hogy különböző számítási módot használnak az extenzív művelés (Extensification), a szopós borjú bónusz (SCPS) és speciális szarvasmarha bónusz modellek.


9. Hogyan állapítják meg a támogatásomat?

Jogosult takarmány területek

9.1. Jogosultsága esetén a 2.1. pont szerinti jogosult takarmány hektáronként fizetünk, a következők szerint módosítva:

 • legeltetési kategóriája;
 • esetleg meglévő nem-jogosult hektárjai, ha tejtermelő vállalkozása van az LFA-n de az LFASS körbekerített tej kvóta területen kívül;
 • igényének esetleges minimum vagy maximum jószág-sűrűség korlátozása;
 • esetleges vállalkozási mix szorzófaktor, ami vonatkozik Önre.

Jogosult tevékenységek 2001-ben: legeltetési kategória érték

9.2.1. A földek minőségét tükrözendő a SEERAD minden egyes vállalkozáshoz hozzárendel egy legeltetési kategória mutatót. Hogy ezt megtehessük, a vállalkozások üzleti tevékenységéről jó képet kell alkotnunk, és úgy döntöttünk, hogy a 2001-es jogosult földek és tevékenységek alapján számított jószág-sűrűség elfogadható alap erre (amint az az LFASS 2002-ben is volt). Ez azt jeleni, hogy az alapul szolgáló jószág-sűrűség értékét az Ön 2001-es földje és állatállománya alapján számítjuk. A legeltetési kategória megállapításához a számosállatok kiszámításánál figyelembe vett állatai azok, melyeket a 7. pontban részletezünk. Amennyiben ön kért és kapott támogatást az LFASS 2002 keretén belül, a jelen dokumentummal (Magyarázó jegyzetek) együtt küldött levél tartalmazza, az alábbi legeltetési kategóriák közül melyik vonatkozik Önre:

legeltetési kategória jószág-sűrűség * hektár érték
A 0,19 lu/ha-ig 0,167
B 0,2 és ,039 lu/ha között 0,333
C 0,4 és 0,59 ly/ha között 0,667
D 0,6 lu/ha fölött 0,800

* Felhívjuk figyelmét, hogy a jószág-sűrűség értékeket 2 tizedes jegyre kerekítjük, azaz pl. 0,195 lu/ha (számosállat hektáronként) 0,2 lu/ha lesz, míg 0,194 lu/ha 0,19 lu/ha.

A 2001-es jószág-sűrűség alapján az egyes földterületekhez hozzárendelt legeltetési kategória megmarad a területekhez. Amennyiben gazdaságának földterület összetétele nem változott a 2001- és AAA és a 2002-es AAA között, egyszerűen beszorozzuk a 2002-es AAA nyomtatványon bejelentett jogosult hektárjait a legeltetési kategóriának megfelelő hektár értékkel, és ez a szám fogja képezni az LFASS 2003 szerinti támogatás kiszámításának alapját.

Mi történik, ha 2001. májusa óta szereztem egy új földterületet, amely más legeltetési kategóriába tartozik, és melyet bejelentettem a 2002-es AAA-n?

9.2.2. A legeltetési kategória földterületenként értendő. E szerint amennyiben gazdaságának földterület összetétele magváltozott a 2001-es és 2002-es AAA nyilatkozata között, minden egyes 2002-ben bejelentett földterülete 2001-es legeltetési kategóriáját megkeressük, és ezen földterületekre azt fogjuk használni az LFASS 2003 támogatása kiszámításakor. Például ha egy termelő, akinek (2001-es AAA-n bejelentett) 300 ha területe 2001-es adatai alapján A legeltetési kategóriába esik, megszerez további 40 ha földet amely a B kategóriába esik, az LFASS 2003 számításnál a 2002-es AAA-an jelentett összesítve 340 ha takarmány területére a következő számítás adja meg a mindkét legeltetési kategóriát figyelembe vevő értéket:

 legeltetési kategória jogosult ha   hektár érték   módosított ha
eredeti föld A300 x 0,167 = 50,10
új föld B 40 x0,333 = 13,32
összesen   340       63,42

E példaszámítás sok egyéb példával együtt a B függelékben megtalálható. Amennyiben kérdése van gazdaságának legeltetési kategóriájával kapcsolatban, keresse meg a helyi SEERAD irodát.

Mi történik, ha a 2001-es AAA-n közös legelőt jelentettem - hogyan fogja a SEERAD meghatározni a legeltetési kategóriát erre a földre?

9.2.3. A 2001-es AAA-n bejelentett jogosult takarmány területei meghatározásához a közös legelő részét hozzáadjuk a saját földjeihez. Ezután az összes LFASS szerint jogosult számosállat értékét (a 7. pontban leírtak szerint a 2001-s állatállomány alapján számítva) elosztjuk összes jogosult takarmány területével. Az így számolt jószág-sűrűség alapján kapott legeltetési kategóriát fogjuk mind a közös, mind a saját legelőihez rendelni.

Mi történik, ha a 2001-es AAA-n osztott legelőt jelentettem - hogyan fogja a SEERAD meghatározni a legeltetési kategóriát erre a földre?

9.2.4. Az osztottan használt legelő egészére egy legeltetési kategória lesz érvényes, melyet a legelőt osztottan használó egyes gazdák jószág-sűrűségeinek átlagaként határozunk meg. A területet az érintett termelők között arányosan felosztjuk, a területen tartott összes állatállományból való részüknek megfelelően. E közelítés alapján előfordulhat, hogy az Ön által használt osztott legelőhöz egyéb jogosult területeitől eltérő legeltetési kategória fog tartozni.

Fellebbezhetek a legeltetési kategóriám meghatározása ellen?

9.2.5. Igen. A fellebbezési eljárást a 13. pontban ismertetjük.

Az LFASS körbekerített tej kvóta területen kívül nem-jogosult föld használata tejtermelésre

9.3. Amennyiben tejtermelő vállalkozása van az LFASS körbekerített tej kvóta területen kívül (melynek meghatározását a 2.2. pont tartalmazza) de valamely a 2.2 pontban leírt jogosító tevékenységet is folytat, az LFA takarmány területét csökkenteni fogjuk, hogy a tejtermelésre használt területet figyelembe vegyük. A nem-jogosult tevékenységre használt területet a 2002. március 31-i tej kvóta literek segítségével a következőképp határozzuk meg:

tej kvóta literek összesen
5730
X 0,8 = nem-jogosult, tejtermelésre használt föld

Az ilyen jellegű kifizetésekre egy számítási példa a B függelékben található.

A túl-kompenzálás elkerülése: minimum és maximum jószág-sűrűség

9.4.1. Az Európai Bizottság 1257/1999 rendelete tiltja a túl-kompenzálást. Azon földekre, melyek nem érik el az új 0,12 lu/ha minimum jószág-sűrűség szintet, típusuktól függetlenül, a kifizetéseket csökkentjük. Amennyiben az Ön LFASS 2003 szerinti jószág-sűrűsége kevesebb 0,12 lu/ha-nál, a kifizetést azon hektárjai számára alapozzuk, amely az Ön által 2002-ben az LFASS szabályai szerint ténylegesen tartott állatállomány fenntartásához szükséges a minimum 0,12 lu/ha jószág-sűrűséggel számolva. A következő képlet alapján számolunk:

számosállatok összesen*
0,12
= korlátozott jogosult hektárok

* a 7. pont szerint számolva

9.4.2. Egy új 2,0 lu/ha maximum jószág-sűrűség határt is bevezettünk.

Amennyiben az LFASS 2003 szerinti jószág-sűrűsége meghaladja a 2,0 lu/ha értéket, a következő képlet szerint korlátozzuk jogosult hektárjai számát:

2002-es AAA szerinti takarmány hektárok X
2,0 lu/ha (Max SD) tényleges SD
= jogosult hektárok korlátozott száma

A minimum és maximum jószág-sűrűség által korlátozott kifizetések kiszámítására példák találhatók a B függelékben.

A környezet védelme: az állatállomány összetétele (vállalkozási mix)

9.5. A modell támogatja a szarvasmarha tenyésztést és jutalmazza az LFA-n történő marhatartás környezeti és társadalmi-gazdasági előnyeit. Az LFASS 2003- ban az előző két évben használatos marhatartási extra kiegészítés helyett két szintű, a bruttó jogosult területet módosító szorzófaktort vezetünk be, a legeltetési kategórián túlmenően. Amennyiben a 2002-ben Ön által tartott állatállomány legalább 10%-a szarvasmarha, a következő két szorzófaktor valamelyike érvényes lesz Önre:

Vállalkozási Mix hektár szorzó
számosállatai* legalább 50%-a szarvasmarha** 1,70
számosállatai* legalább 10%-a de kevesebb, mint 50%-a szarvasmarha** 1,35

* a 7. pont szerint számolva. Emlékeztetőül: bizonyos esetekben ezt a számot az SCPS igénylés csorda összetétel részéből vesszük.
** jogosultszarvas marha állomány:

  - nem tejtermelő és az LFASS körbekerített tej kvóta területen kívüli tejtermelő vállalkozásoknál (a 2.2. pont szerint meghatározva): vagy az SCPS 2002 igénylés szerinti szopós borjak és ahol helyénvaló, üszők , vagy külön bejelentett szopós borjak.
  - az LFASS körbekerített tej kvóta területen belüli tejtermelő vállalkozásoknál (a 2.2. pont szerint meghatározva): tejelő számosállat (1 tejelő számosállat = 5730 2002 március 31-i tej kvóta liter) és/vagy: vagy az SCPS 2002 igénylés szerinti szopós borjak és ahol helyénvaló, üszők , vagy külön bejelentett szopós borjak.

A támogatás mértékének szintjei

9.6. Az LFASS 2003-tól a jogosult hektáronkénti támogatás mértékét fő gazdaságának az IACS szempontjai szerinti elhelyezkedése határozza meg. Fő gazdaságának kódja egy 7 jegyű község/érdekeltség szám, és ennek alapján a D függelékben található község lista határozza meg, melyik támogatási szint érvényes Önre (fő gazdasága kódjának első 3 jegye a község azonosító):

Kategória jogosult hektáronkénti kifizetés
nagyon érzékeny GBP 44,50
érzékeny GBP 42,50
szokásos GBP 36,50

Amennyiben fő gazdasága LFA-n kívülre, vagy Skócián kívülre esik, a szokásos mértékű kifizetést adjuk az Ön által művelt skót LFA-n belüli jogosult földjeire; vagy, amennyiben fő gazdaságának kódja egy szárazföldi községre alapul, de az egy szigeten van, a nagyon törékeny kategória szerint fizetünk Önnek.

Terület alapú támogatásának kiszámítása

9.7. Az LFASS 2003 szerinti támogatását a következők szerint számoljuk ki:

  - a 2002-es AAA-n bejelentett jogosult takarmány területeit megszorozzuk a megfelelő legeltetési kategória érték(ek)kel;
  - ha vonatkozik Önre, a 2002-es AAA-n bejelentett jogosult területét módosítjuk az esetleges nem-jogosult tejtermelő tevékenység és/vagy a minimum és maximum jószág-sűrűség korlátozásokat figyelembe véve;
  - ha vonatkozik Önre, jogosult területét (legeltetési értékével módosítva) megszorozzuk a vállalkozási mix faktorral;
  - megszorozzuk a módosított jogosult hektárak számát a megfelelő kifizetési szinttel.

Ez lesz az összeg, amelyet Önnek kifizetünk, kivéve, ha vonatkoznak Önre a 9.8 pontban leírt biztonsági háló, és/vagy a 9.9 pont szerinti minimum kifizetés rendelkezései.

Annak illusztrálására, hogy hogyan történik a gyakorlatban ez a számítás, több elképzelt számítási példát mutatunk a B függelékben.

2003-as biztonsági háló intézkedések

9.8. A biztonsági hálót azért alakítottuk ki, hogy időt adjunk azon gazdálkodóknak, akiknél az LFASS első három évében a támogatási jogosultság kevesebb a HLCA 2000 szerinti kifizetésüknél arra, hogy hozzászokjanak a terület alapú támogatási rendszerhez. Az LFASS 2003 a biztonsági háló utolsó éve. Amennyiben a biztonsági háló hatálya alá esik, a 9.7. pont szerint kiszámított támogatást fizetjük Önnek, kiegészítve annyival, hogy a HLCA 2000-ből kapott támogatási összegének 50%-át elérje (de a 9.8.1. és a 9.8.2. pontokban leírt esetek kivételt képeznek ez alól).

Biztonsági háló: a takarmányterület 1999 májusa óta történt csökkenése

9.8.1. A SEERAD megengedi, hogy a biztonsági háló három éve alatt takarmányterülete 25%-kal csökkenjen, mielőtt elkezdené csökkenteni a biztonsági háló szerinti kifizetéseket. Amennyiben takarmány termőterülete a 2000, 2001, 2002 évek bármelyikében 25%-nál nagyobb mértékben csökkent az 1999-es AAA szerinti területhez képest, a HLCA 2000 biztonsági háló alapjául szolgáló értéket a következő képlet szerint csökkentjük:

csökkentett HLCA 2000 biztonsági háló alapérték

= c x 4b
3a

ahol:

  a = skót LFA-n lévő takarmányterület,
  b = skót LFA-n lévő takarmányterület 2000, 2001 vagy 2002 évben, amelyik a legalacsonyabb,
  c = HLCA biztonsági háló alapérték

Felhívjuk figyelmét, hogy:

  - bármely takarmányterülettel kapcsolatos, ellenőrzés vagy vizsgálat során megállapított büntetés kihat biztonsági háló jogosultságára.

Biztonsági háló: a takarmányterület 1999 májusa óta történt növekedése

9.8.2. Amennyiben vállalkozásának növekedése takarmányterület növekedéssel járt 1999. május 15. (az 1999-es AAA benyújtási határideje) óta, készen állunk megfontolni a HLCA biztonsági háló alapértékének újra-megállapítását, ha megfelel bizonyos feltételeknek. Ez esetben a takarmányterület növekmény:

  - vásárolt; vagy
  - teljes időtartamra bérelt;
  és:
  - jogosult állatállomány tartására volt használva.

Nem fontoljuk meg a HLCA biztonsági háló alapértékének újra-megállapítását, ha a takarmányterület növekmény:

  - szezonális/éves alapon volt használva; vagy
  - olyan föld, amelyet nem jelentett be az AAA nyomtatványon.

Amennyiben takarmányterülete növekedett 1999. májusa és 2002. között, és a növekmény terület megfelel a fenti feltételeknek, igényelheti a helyi SEERAD irodánál (a címek listája az E függelékben található), hogy a HLCA biztonsági háló alapértékét állapítsák meg újra.

Felhívjuk figyelmét: Amennyiben már kérte és magkapta HLCA biztonsági háló alapértékének növelését tavaly, mert takarmányterülete nőtt 2000 óta, nem kell semmit tennie ez ügyben: a tavaly ily módon megnövelt alapértéket vesszük a biztonsági háló LFASS 2003 szerinti figyelembe vételéhez is.

Minimum kifizetés

9.9. A SEERAD felismeri a kis gazdaságokat működtető vállalkozások elkerülhetetlen költségeit, és ezért az LFASS 2003 keretén belül a jogosult támogatás alsó határát (minimum kifizetést) GBP 350 értékben állapítja meg. Ez azt jelenti, hogy amennyiben terület alapú kifizetése, a biztonsági háló szerinti kiegészítéssel nem éri el a GBP 350-et, a kifizetést annyival megtoldjuk, hogy az összeg GBP 350 legyen.


10. Hogyan és mikor kapom meg a támogatásomat?

Hogyan?

10.1. Az LFASS szerinti támogatásokat a BACS elszámolási rendszeren keresztül fizetjük. Amennyiben korábban már kapott LFASS vagy valamely másik HLCA modell kifizetést, rendelkezünk bankszámlája adataival. Ha viszont még nem adta meg ezen adatait, kérjük, szerezze be a BACS (1) nyomtatványát, és kitöltve küldje el a helyi SEERAD irodába, amilyen hamar lehetséges. Ha korábban közölt adatait meg kívánja változtatni, ugyanezt kell tennie.

Mikor?

10.2. Célunk, hogy 2003 márciusában elkezdjük a kifizetéseket, úgy, hogy a támogatások többségét a hónap végéig ki is fizessük.


11. Vizsgálatok

Feltétele a modellben való részvételnek, hogy lehetővé tegye a SEERAD és az EC munkatársainak és képviselőinek, hogy földjéhez, állataihoz, nyilvántartásaihoz ésszerű időpontban hozzáférjenek, a modell feltételeinek való megfelelés megvizsgálása céljából. Elvárjuk továbbá, hogy ilyen vizsgálatokban együttműködjön.


12. Büntetések és a támogatás visszafizetése

LFASS büntetések

12.1. Az LFASS modellt szigorúan az EC szabályai szerint kell megvalósítanunk. Bizonyosodjon meg róla, hogy érti kötelezettségeit, ha szükséges, fontolja meg szakértő segítség igénybevételét. Amennyiben nem tartja be az LFASS 2. pontban körülírt feltételrendszerét, részben vagy egészben elveszti támogatási jogosultságát. Ha súlyos gondatlanságból eredően téves nyilatkozatot tesz, az adott évben ki lesz zárva az LFASS modellből. Ha szándékosan tesz hibás nyilatkozatot, a következő évre is kizárjuk az LFASS modellből. Ha tudatosan és vakmerően tesz hibás nyilatkozatot, hogy saját maga vagy valaki más számára támogatást szerezzen, Ön is és a másik személy is büntethető. Felhívjuk figyelmét, hogy nem áll módunkban egyedi nehézségek miatt a szabályokat módosítani.

Az LFASS-re hatással bíró IACS büntetések

12.2. Ahol helyénvaló, az IACS (1) 2002 magyarázó füzet 2-es mellékeltében vázolt AAA büntetések érvényesek.

Visszafizetés

12.3. Amennyiben észrevesszük, hogy Ön az LFASS 2003 keretén belül olyan kifizetést kapott, amelyre nem jogosult, azon összeget teljes körűen vissza kell fizetnie. Amennyiben a túlfizetés a modell feltételeinek megsértéséből adódott, a SEERAD kamatot számít fel, mindaddig, míg a teljes összeg kamataival együtt vissza nem folyt.


13. Föld besorolás; folyamodvány LFA besorolásért és fellebbezés a döntés ellen; és fellebbezés a legeltetési kategória megállapítással szemben

Folyamodvány LFA besorolásért

13.1. Amennyiben nem elégedett gazdaságának jelenlegi besorolásával, először is írjon a helyi SEERAD irodának. Ott megszervezik földjének megfelelő időben történő szemléjét és megfontolják, hogy a feltételek indokolják-e a meglévő besorolás újra-gondolását. Amint ügyének minden aspektusát megfontolták, értesítést kap a SEERAD döntéséről. Amennyiben folyamodványának kimenetelével elégedetlen, fellebbezhet, melynek folyamata a 13.2. pontban van vázolva.

Fellebbezés az LFA besorolás ellen

13.2. Amennyiben elégedetlen a SEERAD bármely, LFA besorolási folyamodvánnyal kapcsolatos döntésével, joga van fellebbezni a skót HFAC-hoz (Hill Farming Advisory Committee – hegyvidéki gazdálkodási tanácsadó bizottság), a helyi SEERAD irodán keresztül. Ez egy, az 1946-os hegyvidéki gazdálkodásról szóló törvény (Hill Farming Act) 32. bekezdése alapján létrehozott törvényes testület. A HFAC tagjai Skócia különböző tájairól való független gazdálkodók, akik rendelkeznek a szükséges tapasztalattal és tudással az LFA föld besorolással szembeni fellebbezések elbírálásához. Bár ezen eljárásrend felülvizsgálata jelenleg folyik, az akárhogy változna is, a termelőknek megmarad az LFA besorolással szemben a független fellebbezésre való lehetősége.

Fellebbezés a legeltetési kategória megállapítással szemben

13.3.1. A 9.2. pontban foglaltak írják le, hogyan állapítjuk meg legeltetési kategóriáját 2001-es jószág-sűrűsége alapján. Amennyiben elégedetlen az Ön által a 2001-es AAA nyomtatványon bejelentett földjéhez rendelt legeltetési kategóriával, fellebbezhet az azt megállapító döntés ellen, de csak a következő körülmények megléte esetén:

Nem jellemző állattartási szint 2001-ben

Kérdés: 2001-ben nem tipikus körülmények miatt az éves állattartási szintem jelentősen alacsonyabb volt a szokásosnál. Van lehetőség a legeltetési kategóriám újra-megállapítására?

Válasz: Csak abban az esetben fontoljuk meg a legeltetési kategóriához használt 2001-es jószág-sűrűség felülvizsgálatát, ha az igénylő dokumentumokkal világosan bizonyítani tudja, hogy az a szokásos állattartásra jellemzőtől eltérő volt. Fontos megjegyeznünk, hogy az LFASS jószág-sűrűség számítás nem feltétlenül vesz figyelembe minden egyes állatot a gazdaságban.

Fejlesztések

Kérdés: Új földet vettem birtokba, amelyen nem vagy csak kevés állatállomány volt a 2001-es referencia időszakban, és üzleti tervem szellemében most építem ki az állattartást. Kérhetem a föld legeltetési kategóriája újra-megállapítását az üzleti tervemben szereplő maximális állattartási szinteknek megfelelően?

Válasz: Nem feltétlenül. A modell alapgondolata e vonatkozásban az, hogy egy termelő 2001-es jószág-sűrűsége elfogadható jellemzője a föld általános minőségének. Ezért ilyen jellegű, az adott területhez rendelt jószág-sűrűséggel szembeni fellebbezést eseti alapon, minden vonatkozó bizonyíték figyelembe vételével bírálunk el.

Korábbi agrár-környezeti programok résztvevői

Kérdés: Részt vettem egy agrár-környezeti programban, mely az állatállomány csökkentésével járt. Ez a program befejeződött, de azóta ismét növekedett állataim száma. Megfontolja a SEERAD a legeltetési kategóriám újra-megállapítását újabb keletű állattartási szintem figyelembe vételével?

Válasz: Ez az állatállomány csökkentésének okától függ. Ha például a cél az volt, hogy a legelők magukhoz térjenek, nem lenne helyénvaló megnövelni a támogatást annak, aki a legelők kárára újra növeli állatállományát. Minden esetet egyedileg kezelünk, annak biztosítására, hogy minden, az agrár-környezeti programban szerzett előny vagy javulás fennmaradjon.

Járványos állatpusztulást (pl. száj- és körömfájás) követő különleges szabályok

Kérdés: Állataim ki lettek irtva a száj- és körömfájás járvány miatt. Hogyan veszik ezt figyelembe a legeltetési kategóriám megállapításánál?

Válasz: Megeshet, hogy ezt már figyelembe vettük az LFASS 2002 jogosultságának elbírálásánál. Ebben az esetben legeltetési kategóriájának megállapításához is az így módosított számait kellett használnunk. Amennyiben kétsége van, keresse meg a helyi SEERAD irodát. Ha még nem vettük ezt eddig figyelembe, és Ön folyamatosan visszatölti állatállományát, megfontoljuk a 2001-es jószág-sűrűsége újra-megállapítását az előző évek állattartási szintjei alapján.

13.3.2. A fenti esetek bármelyikében először is kifogással kell éljen a helyi SEERAD irodánál. Amennyiben elégedetlen ennek eredményével és szeretné a döntés megmásítását elérni, vegye fel a kapcsolatot a területi mezőgazdasági főtisztviselőjével (Principal Agricultural Officer). Ha még ezután sem elégedett, fellebbezhet a SEERAD EU mezőgazdasági támogatások fellebbezési szabályainak megfelelően. Ezen szabályok ismertetése a 14.1. pontban található.


14. Fellebbezések és panaszok szabályai

Fellebbezés a döntésekkel szemben

14.1. Ha nem biztos benne, hogy miért büntették meg, vagy nem teljesen érti a SEERAD valamelyik, igényével kapcsolatos döntését, kérjen részletesebb magyarázatot a helyi SEERAD irodától. Amennyiben nem elégedett ezzel a magyarázattal és a döntés felülvizsgálatát akarja, fellebbezhet a SEERAD EU mezőgazdasági támogatások fellebbezési szabályainak megfelelően. A döntést közlő levél dátumától számított 60 naptári napon belül nyújthatja be fellebbezését. Az eljárás 3 fokozatú: egy belső felülvizsgálat, egy külső bizottsági felülvizsgálat és egy fellebbezés a Skót Föld Bírósághoz (Scottish Land Court). Egy tájékoztató brosúrát (AP June 2001) és egy folyamodvány nyomtatványt minden gazdálkodóhoz eljuttatunk. Ezek további példányait beszerezheti a területi irodáktól; a fellebbezési titkárságtól; és az Osztály internetes honlapjáról (www.sctoland.gov.uk). Bármely kérdése van, azt címezze a SEEARD fellebbezési titkárságának (Appeals Secretariat, SEERAD) a 47 Robb's Loan, Edinburgh, EH14 1TY címen. Felhívjuk figyelmét, hogy a fellebbezési eljárás nem foglalkozik a szolgáltatás színvonalával kapcsolatos panaszokkal.

A szolgáltatás színvonalával kapcsolatos panaszok

14.2. Amennyiben az általunk nyújtott szolgáltatások színvonalával problémája van, a következőképp járhat el:

- Vegye fel a kapcsolatot a SEERAD területi irodájával, ahova igényét benyújtotta, és keresse azt a személyt, aki az Ön ügyével foglalkozott. Panaszát benyújthatja levélben, telefonon vagy személyesen. Amennyiben azt kívánja, hogy panaszát magasabb szinten kezeljék, írjon a mezőgazdasági főtisztviselőnek a SEERAD területi irodájánál. Panaszának kivizsgálásában segítséget nyújt, ha a tényeket lehetőleg teljes körűen felsorolja, és fő gazdaságának kódját is közli. A SEERAD postafordultával visszaigazolja panaszát, megfelelően kivizsgálja azt, és igyekszik két héten belül választ is adni.

- Ha bármilyen okból továbbra is elégedetlen a kapott válasszal, írjon a legfőbb mezőgazdasági tisztviselőnek, a Pentland House, 47 Robb's Loan, Edinburgh, EH14 1TY címen, aki további vizsgálatot eszközöl.

- További lehetősége, hogy kérje skót parlamenti, vagy angol királysági parlamenti képviselőjét, hogy panaszát továbbítsa a Skót Végrehajtó Szervezet környezeti és vidékfejlesztési miniszteréhez, a Pentland House, 47 Robb's Loan, Edinburgh, EH14 1TY címen.

- Ön vagy képviselője fordulhat továbbá a skót közszolgálati ombudsmanhoz panasza kivizsgálása végett. Hivatalos képviselője lehet a skót parlament tagja (SMP), egy helyi ügyvéd vagy bárki, akitől érdekei képviseletét kéri. Panaszát a panaszolt ügyről szerzett tudomása napjától számított 12 hónapon belül nyújthatja be a következő címen: Skót közszolgálati ombudsman (Scottish Public Services Ombudsman), 23 Walker Street, Edinburgh, EH3 7HX.

- A skót közszolgálati ombudsman intézményéről további információt talál az Interneten a www.scottishombudsman.org.uk címen.

- Másrészről, amennyiben elégedett szolgáltatásainkkal, vagy valamely kivételes teljesítményre szeretné felhívni a figyelmünket, örömmel vennénk, ha felvenné velünk a kapcsolatot. Ha szolgáltatásaink továbbfejlesztésére vonatkozó javaslata lenne, ezeket szívesen fogadjuk.


A FÜGGELÉK

Számosállat és jószág-sűrűség számítás

E függelékben szeretnénk segítséget nyújtani, hogy ki tudja számolni számosállat (LU) és jószág-sűrűség (SD) értékét, ahogy azok az LFASS 2003 szerint értelmezendők. E segédlet a 7. és 8. pontban foglaltakkal együtt használható.

Ez csak az Ön tájékoztatására szolgál – LFASS 2003 igénylése feldolgozásához számítógép rendszerünk végzi a számítást, a már nálunk lévő AAA, SAPS, SCPS 2002 adatok alapján, és bármely egyéb, Öntől kapott vonatkozó információ alapján.

SZÁMOSÁLLAT
A szopós borjak száma ________ x 1,0 = _______ LU
B 8 hónaposnál idősebb üszők száma, ahol vonatkozik ________ x 0,6 = _______ LU
C tej kvóta literek, ahol helyénvaló ________ / 5730 = _______ LU
D tenyész anyajuhok, kosok, és ahol helyénvaló, ürük száma ________ x 0,15 = _______ LU
E tenyész nőstény kecskék száma ________ x 0,15 = _______ LU
F tenyész nőstény alpakák száma ________ x 0,3 = _______ LU
G tenyész nőstény szarvasok száma:
G1: kifejlett, 27 hónaposnál idősebb szarvastehén ________ x 0,3 = _______ LU
G2: 8 és 27 hónap közötti fiatal állat ________ x 0,2 = _______ LU
H Összes LFASS számosállat (A+B+C+D+E+F+G) = _______ LU
I Teljes takarmány terület _________ ha
jószág-sűrűség (két tizedesre kerekítve*) H osztva I-vel __________

* (például 1,995 kerekítve 2,00 és 1,994 kerekítve 1,99)


B FÜGGELÉK

Kifizetési mintapéldák

A következő példák mutatják, mennyi lenne a kifizetés az adottal teljesen megegyező esetben:

1. példa: A föld összetétele nem változott 2001 és 2002 között

Egy termelő fő gazdaság kódja a szokásos, nem-érzékeny területre esik. A gazdálkodó a 2001-és és a 2002-es AAA-n ugyanazt a földterületet jelentette be. 2001-es állattartási szintje a D legeltetési kategóriába sorolja (l. 9.2.1. pont); jószág-sűrűsége a 2002-ben bejelentett földjei és állatai alapján 0,70 lu/ha; és számosállatai 100%-a szarvasmarha (l. 9.5. pont).

a 2002-es AAA szerinti összes jogosult hektár 500 ha
D kategóriájú szorzófaktor hektáronként x 0,80
= a legeltetési kategóriának megfelelően módosított hetárok = 400 ha
szopós borjak miatti szorzófaktor hektáronként x 1,70
= kifizetés alapjául szolgáló hektárok = 680 ha
beszorozva a szokásos kifizetési szinttel x GBP 36,50
kifizetendő: GBP 24 820,00

2. példa: 2001 és 2002 között más kategóriájú földet szerzett

Egy termelő fő gazdaság kódja a szokásos, nem-érzékeny területre esik. A gazdálkodó a 2001-es AAA-n 300 ha földet jelentett be és állattartási szintje az A kategóriába sorolja. (l. 9.2.1. pont). E földjét a 2002-es AAA-n továbbra is jelentette, egy 40 hektáros újonnan szerzett területtel együtt, mely a 2001-es állattartási szintek alapján B kategóriába esik. A 2002-es AAA-n szereplő összesen 340 ha alapján; és a 2002-ben jelentett állatállomány alapján a gazdálkodó jelenlegi jószág-sűrűsége 0,70 lu/ha. Számosállatai 20%-a szarvasmarha (l. 9.5.pont).

a 2002-es AAA szerint A kategóriájú jogosult föld 300 ha
A kategóriájú szorzófaktor hektáronként x 0,167 = 50,1 ha
a 2002-es AAA szerint B kategóriájú jogosult föld 40 ha
B kategóriájú szorzófaktor hektáronként x 0,333 = 13,32 ha
= összes, a legeltetési kategóriának megfelelően módosított hektár 63,42 ha
szopós borjak miatti szorzófaktor hektáronként x 1,35
= kifizetés alapjául szolgáló hektárok = 85,62 ha
beszorozva a szokásos kifizetési szinttel x GBP 36,50
kifizetendő: GBP 3 125,13

3. példa: Minimum jószág-sűrűség (Min SD) korlátozás

Egy termelő fő gazdaság kódja a nagyon érzékeny (szigetek) területre esik. A gazdálkodó a 2001-és és a 2002-es AAA-n ugyanazt a földterületet jelentette be. 2001-es állattartási szintje az A legeltetési kategóriába sorolja (l. 9.2.1. pont); jószág-sűrűsége a 2002-ben bejelentett földjei és állatai alapján 0,10 lu/ha (a minimum alatt – l. 9.4.1. pont); és 6 számosállata van, amelyben nincs szarvasmarha, 60 ha területen.

minimum jószág-sűrűség korlátozás: 6 lu / 0,12 lu/ha (Min SD) = 50 ha
a 2002-es AAA szerinti korlátozott hektárok 50 ha
A kategóriájú szorzófaktor hektáronként x 0,167
= a legeltetési kategóriának megfelelően módosított hetárok = 8,35 ha
beszorozva a nagyon törékeny kifizetési szinttel x GBP 44,50
kifizetendő: GBP 371,58

4. példa: Maximum jószág-sűrűség (Max SD) korlátozás

Egy termelő fő gazdaság kódja a érzékeny (szárazföld) területre esik. A gazdálkodó a 2001-és és a 2002-es AAA-n ugyanazt a földterületet jelentette be. 2001-es állattartási szintje a D legeltetési kategóriába sorolja (l. 9.2.1. pont); jószág-sűrűsége a 2002-ben bejelentett földjei és állatai alapján 2,1 lu/ha (a maximum fölött – l. 9.4.2. pont); és 63 számosállata van, amelynek 39,68%-a szarvasmarha, 30 ha területen.

maximum jószág-sűrűség korlátozás: 30ha x 2,00 lu/ha (Max SD)
2,10 lu/ha (tényleges SD)
= 28,57 ha
a 2002-es AAA szerinti korlátozott hektárok 28,57 ha
D kategóriájú szorzófaktor hektáronként x 0,800
= a legeltetési kategóriának megfelelően módosított hetárok = 22,86 ha
szopós borjak miatti szorzófaktor hektáronként x 1,35
= kifizetés alapjául szolgáló hektárok = 30,86 ha
beszorozva a törékeny kifizetési szinttel x GBP 42,50
kifizetendő: GBP 1 311,55

5. példa: 2001 és 2002 között más kategóriájú földet szerzett, minimum jószág-sűrűség korlátozással

Egy termelő fő gazdaság kódja a szokásos, nem-érzékeny területre esik. A gazdálkodó a 2001-es AAA-n 300 ha földet jelentett be és állattartási szintje az A kategóriába sorolja. (l. 9.2.1. pont). E földjét a 2002-es AAA-n továbbra is jelentette, egy 40 hektáros újonnan szerzett területtel együtt, mely a 2001-es állattartási szintek alapján B kategóriába esik. A 2002-es AAA-n szereplő összes földje és a 2002-ben jelentett állatállomány alapján a gazdálkodó jelenlegi jószág-sűrűsége 0,10 lu/ha (a minimum alatt – l. 9.4.1. pont). 34 juh számosállata van 340 ha földön.

a 2002-es AAA szerint A kategóriájú jogosult föld 300 ha
A kategóriájú szorzófaktor hektáronként x 0,167 = 50,1 ha
a 2002-es AAA szerint B kategóriájú jogosult föld 40 ha
B kategóriájú szorzófaktor hektáronként x 0,333 = 13,32 ha
= összes, a legeltetési kategóriának megfelelően módosított hektár 63,42 ha
összes, a legeltetési kategóriának és a min SD-nek megfelelően módosított hektár
(34 juh lu / ,012 lu/ha (Min SD)) x 63,42 ha
340 ha
= 52,85 ha
beszorozva a szokásos kifizetési szinttel x GBP 36,50
kifizetendő: GBP 1 929,03

6. példa: jogosulatlan föld tejtermelésre használata az LFASS körbekerített tej kvóta területen kívül

Egy termelőnek tejtermelő gazdasága van, ahol juhokat is tart. Fő gazdaság kódja a szokásos, nem-törékeny területre esik. A gazdálkodó a 2001-es AAA-n 200 ha földet jelentett be és állattartási szintje a C kategóriába sorolja. (l. 9.2.1. pont). Összes földje és a 2002-ben jelentett állatállománya alapján a gazdálkodó jószág-sűrűsége 0,50 lu/ha. 92 juh számosállata, és 114 600 liter tej kvótája van (l. 9.3. pont és A függelék).

a 2002-es AAA szerint A kategóriájú jogosult föld 200 ha
Levonva a jogosulatlan tejtermelésre használt terület 114 600 liter x 0,8
5730 liter
= 16 ha - 16 ha
a 2002-es AAA szerinti, korlátozott földterület = 184 ha
C kategóriájú szorzófaktor hektáronként x 0,667
= összes, a legeltetési kategóriának megfelelően módosított hektár = 122,73 ha
beszorozva a szokásos kifizetési szinttel x GBP 36,50
kifizetendő: GBP 4 479,65

7. példa: biztonsági háló és minimum kifizetési kiegészítés

Egy termelő fő gazdaság kódja a nagyon törékeny (szigetek) területre esik. A gazdálkodó kapott GBP 400 HLCA 200 kifizetést és a 2001-es és 2002-es AAA-n ugyanazt a földterületet jelentette be. 2001-es állattartási szintje az A legeltetési kategóriába sorolja (l. 9.2.1. pont); jószág-sűrűsége 25 ha földje és 2002-ben bejelentett állatai alapján 0,12 lu/ha.

HLCA biztonsági háló alapérték GBP 400
x 50% (LFASS 2003 biztonsági háló szorzófaktor) GBP 200
a 2002-es AAA szerinti összes jogosult hektár 25 ha
A kategóriájú szorzófaktor hektáronként x 0,167
= a legeltetési kategóriának megfelelően módosított hetárok = 4,18 ha
beszorozva a nagyon törékeny kifizetési szinttel x GBP 44,50
terület alapú kifizetés = GBP 186,01
plusz a biztonsági háló kifizetés (GBP 200 – GBP 186,01) + GBP 13,99
jogosultság a biztonsági háló figyelembe vételével = GBP 200
plusz LFASS 2003 minimum kifizetés miatti kiegészítés + GBP 150
kifizetendő: GBP 350,00


C FÜGGELÉK

Jó mezőgazdasági gyakorlat útmutatásai - Skócia

Az 1750/1999 rendelet (paragrafus 19) előírja, hogy amennyiben egy gazda vagy kisgazda gazdasága egy részére agrár-környezeti kötelezettséget vállal, gazdasága egészén be kell tartsa legalább a jó mezőgazdasági gyakorlat útmutatásait. Továbbá az EC 1257/1999 (kedvezőtlen adottságú területek és környezeti korlátozással bíró területek) rendelet 14.2. bekezdése rögzíti, hogy kiegyenlítő támogatást a mezőgazdasági célra használt terület hektárjai után azon gazdálkodók kapnak, akik a környezet védelme és a vidék fenntartása érdekeivel összhangban lévő szokásos jó mezőgazdasági gyakorlatot megtartják, különös tekintettel a fenntartható gazdálkodásra.

Igénye jóváhagyásának feltétele, hogy kövesse a jó mezőgazdasági gyakorlat szabványt, és annak bármely későbbi változatát. A jó mezőgazdasági gyakorlat igazolt előírásainak listája a következő, a kiegészítő környezeti rendelkezések részleteivel a fejezet végén.

Amennyiben Önnel szemben a SEPA vagy más végrehajtó szervezet vizsgálatot folytat bármely környezeti rendelkezés megszegése miatt, támogatása kifizetésének késleltetésére kényszerülhetünk, amíg a vizsgálat eredménye meg nem születik.

A jó mezőgazdasági gyakorlat igazolt előírásai az érvényes környezeti szabályozással párhuzamosan léteznek, és a SEERAD munkatársai által az EU revízió szabályai szerint kimutathatóan az általunk az agrár-környezeti modell résztvevőinél ténylegesen folytatott ellenőrzés részét képezik.

1.1. Biztosítania kell, hogy állatait úgy tartja, hogy elkerülje a túl- vagy alul-legeltetést: a elhanyagolt legelőkön (rough grazings), a felnyítatlan füves területeken (unimproved grassland), a visszaeső javított füves területen (reverted improved grassland), a partvidéki és dűnés füves területeken (machair and dune grassland), a lápokon (wetlands) és az őshonos, a részben vagy egészben telepített erdőségekben.

Az állatállomány nagy sűrűsége gyakran okozza a föld felszaggatását, rendszerint a kiegészítő táplálás eredményeképp, nyilvánvaló kárt okozva a növényzetnek. Ha táp-tömböket (feed blocks) használ, gyakran előnyösebb az etetési helyszíneket felváltva használni, de ha szénát ad az állatoknak, érdemes lehet egy területet feláldozni, mivel a felváltott használatú területek révén a behozott fűmagvak nagy területen szóródhatnak, a természetes fűfélék kárára.

A túllegeltetés meghatározása: "a föld olyan nagy számú állat általi legeltetése, amely jelentős mértékben hátrányosan hat azon a földterületen a növényzet növekedésére, minőségére, vagy fajösszetételére (nem beleértve a szokásosan teljesen lelegelt növényzetet)". A túllegeltetés-gyanús eseteket kivizsgáljuk. Ahol túllegeltetést állapítunk meg, kezelési szabályokat írunk elő, beleértve maximum (és ahol helyénvaló, minimum) állattartási szint betartását.

Helytelen kiegészítő táplálás

Helytelen kiegészítő táplálásról beszélünk akkor, ha (a szokatlan időjárási körülmények miatt az állatállomány fenntartásához szükséges táplálást nem beleértve) az állatoknak olyan módon adnak kiegészítő táplálékot, hogy az a növényzet kárára válik a földnek az állatok általi letaposása vagy felszaggatása, vagy járművek általi túlzott bemaródása által. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben arra hivatkozik, hogy az időjárás a szokásostól eltérő volt, képesnek kell lennie kimutatni, hogy a szokásos etetési gyakorlata nem volt elégséges az állatai fenntartására. A helytelen kiegészítő táplálási eseteket kivizsgáljuk, és ha nem követi a vizsgálatot követően adott tanácsokat, az a feltételek megszegésének minősül.

Az alullegeltetés vagy alul-használat meghatározása: "olyan mértékű legeltetés, aminek során kimutatható, hogy az éves termés (növekmény) nincs teljesen felhasználva, vagy bozótos vagy durva növényzet terjed el, és ezen változások hátrányosak a hely környezeti érdekeire nézve".

1.2. Rakott kő vagy kockakő árkok vagy falak, kordonok és élő sövények a földjén fontos elemei a tájnak, és értékes lakóhelyei növények és állatok széles körének. Ilyen jellegzetességek eltávolítása vagy megtisztítása nem engedélyezett, csak a SEERAD vagy más megfelelő hatóság előzetes írásos engedélyével.

A fentiek betartását ellenőrizzük, az esetleges felülvizsgálatok során a friss károk jeleinek észlelése révén.

1.3. Földjén az élő sövények nyírása március 1. és július 31. között károsíthatja az élőhelyek megőrzésének érdekeit. Nem engedélyezett az élő sövények nyírása ezen időszakban.

A fentiek betartását ellenőrizzük, az esetleges felülvizsgálatok során a friss károk jeleinek észlelése révén.

1.4. Bármely olyan tervezett tevékenységéről, amely feltehetően károsít valamely kiemelt tudományos jelentőségű helyet (SSSI) a földén, szükséges a Skót Természeti Örökség Hivatalát (Scottish Natural Heritage - SNH) értesítenie. Az LFASS feltétele, hogy a résztvevők az SNH előzetes engedélye nélkül nem hajtják végre az ilyen tevékenységeket. Ellenőrizni fogjuk, hogy bármely észlelt, végrehajtott károsító jellegű tevékenység rendelkezett előzetes SNH engedéllyel.

1.5. Ha új siló vagy zagytároló építésébe kezd a földjén, értesítenie kell a Skót Környezetvédelmi Ügynökséget (Scottish Environment Protection Agency - SEPA) az építés megkezdése előtt.

Ellenőrizni fogjuk, hogy az előzetes értesítés megtörtént minden új tároló esetében.

1.6. Előzetes SEPA engedélyre van szüksége a földjén található birka fürösztő megszüntetéséhez.

Ellenőrizni fogjuk, hogy vagy rendelkezik a megfelelő engedéllyel, vagy védhető indoka van, amiért a adott esetben az engedély nem szükséges.

1.7. Fák kivágásához előzetes kivágási engedélyt vagy valamely Erdészeti Bizottság (Forestry Commission) támogatási modell alá eső jóváhagyást kell szereznie.

Megjegyzés: A SEERAD ezen útmutatót karban tartja, és változások lehetségesek a törvényi háttér módosításával párhuzamosan. Amennyiben kétsége van, hogy ezen útmutatások hogyan alkalmazhatóak az Ön esetére, javasoljuk, vegye fel a kapcsolatot a SEERAD helyi irodájával, és kérje az érvényben lévő útmutatások megerősítését.

KÖRNYEZETVÉDELMI TÖRVÉNYI HÁTTÉR:
MINIMUM BETARTANDÓ KÖRNYEZETI SZABVÁNYOK (SKÓCIA)

vonatkozó törvény/rendelet téma végrehajtó ügynökség
A szennyezés ellenőrzése Tv. 1974 a vizek szennyezése SEPA
Talajvíz rendeletek 1998 szemételhelyezés SEPA
A szennyezés ellenőrzése (silózott takarmány, zagy és mezőgazdasági üzemanyag) (Skócia) rendeletek 2001 ezen anyagok tárolása és kezelése SEPA
Nitrát-érzékeny zónák akció program rendelet 2003 nitrát szivárgás csökkentése Skót Végrehajtó Szervezet
Az állatvilág és a vidék Tv. 1981 kiemelt tudományos jelentőségű helyek (SSSI) károsítása; az állatvilág elleni vétségek SNH
Természetes élőhelyek, … megőrzése rendeletek 1994 SSSI-k további védelme a különleges védett területeken (SPA) és a különleges természetvédelmi területeken (SAC) SNH
Az élelmiszerügyi és környezetvédelmi Tv 1985 III része és a rovarirtószerek ellenőrzése rendeletek 1986 rovarirtószerek hibás felhasználása Egészségügyi és Biztonsági Végrehajtó Szervezet és a Skót Végrehajtó Szervezet
Növényvédő szerek rendeletek 1995 rovarirtószerek hibás felhasználása Egészségügyi és Biztonsági Végrehajtó Szervezet és a Skót Végrehajtó Szervezet
Tiszta levegő Tv 1993 sötét füst kibocsátás helyi hatóságok
Hegyvidéki gazdálkodás Tv 1946 tarlóégetés (muirburn) Skót Végrehajtó Szervezet és helyi hatóságok
Régi emlékművek és archeológiai területek Tv 1979 régi műemlékek károsítása Történelmi Skócia (Historic Scotland)
A víz (szennyezés megelőzése) (gyakorlati szabálykönyv) (Skócia) 1997 jó gyakorlatok gyűjteménye (PEPFAA) Skót Végrehajtó Szervezet
Erdészeti Tv 1967 fák kivágása Erdészeti Bizottság

<< vissza