A vidékfejlesztési program (VFP) és "kedvezőtlen adottságú területek" (LFA) összetevője, Spanyolország

 • Hivatkozás a VFP programra az ország/régió tekintetében
 • Gazdasági, környezeti és társadalmi célkitűzések a LFA politika számára – a meghatározónak tartott célkitűzések

A kedvezőtlen adottságú területek számára kiegyenlítő juttatások találhatók egy horizontális vidékfejlesztési programban, mely magába foglalja az egész spanyol területet, Navarra és Baszkföld kivételével. E két terület sajátos adó és jogi rendszerrel bír, mely lehetővé teszi e juttatások finanszírozását saját pénzügyi forrásaikból, saját VFP-jukba integráltan. E horizontális program foglalja magában a négy megfelelő intézkedést és az LFA kiegyenlítő juttatásait. Van még két "horizontális" VFP: egy a "Termelési struktúrák fejlesztésére" (beleértve a mezőgazdasági holdingokba való befektetést; továbbá a fiatal gazdák elindítását és intézkedéseket a vízi erőforrások kezelése érdekében) az 1-es célkitűzés területein, valamint egy másik ugyanezen lépéseket tartalmazó az 1-es célkitűzés területein kívül eső területeken. Ezeken túlmenően minden régiónak (Comunidad Autonoma) megvan a maga VFP-ja, a maradék lépésekkel.

A spanyol terület megoszlik: hegyvidéki területek (a gazdák 1986 óta kaptak kiegyenlítő támogatást), lélekszám csökkenéssel fenyegetett területek (1989 óta kapnak kiegyenlítő támogatást) és sajátos korlátokkal rendelkező területek (1993 óta kapnak kiegyenlítő támogatást). Jelen pillanatban ilyen sajátos korlátokkal rendelkező területnek csak a Nemzeti Parkok társadalmi-gazdasági hatáskörzetén belül eső területek vannak nyilvánítva. Azonban a spanyol gazdasági miniszter fontolgatja az összes, a Natura 2000 hálózathoz tartozó terület "környezeti korlátozással bíró területté" nyilvánítását.

A spanyol VFP értelmében a kiegyenlítő támogatások célkitűzései a következők:

 • Támogatni az adott területeken dolgozó gazdákat;
 • Javítani a gazdák életminőségét;
 • A természeti erőforrások megőrzéséhez hozzájárulni;
 • A vidék megtartása (életben tartása).

A spanyol VFP (2000-2006) keretén belül várhatóan kb. 150 ezer gazdálkodó fog hasznot húzni ezen intézkedésekből, összesen mintegy 12 millió hektár területet lefedve.

A katalán (Spanyolország) kutatási terület LFA-jainak jellemzői

Spanyolországban összesen 19.894.000 hektár hasznosított mezőgazdasági terület van LFA-nak minősítve. Ez Spanyolország összes hasznosított mezőgazdasági területének 80,4%-a. Katalóniában LFA-kon található 619.000 hektár hasznosított mezőgazdasági terület, amely a teljes katalán hasznosított mezőgazdasági terület 56%-a.

A katalán LFA terület demográfiai sűrűsége 20 lakos/km2 (Katalóniában 185 lakos/km2). Ezen területeket általában az elöregedés jellemzi. A lélekszám csökkenést sikerült megállítani a 90-es években egyes LFA-kon turizmusfejlesztési intézkedésekkel. A többi LFA-n azonban a lélekszám csökkenés tovább folytatódott.

A gazdaságok száma az egész Katalán régióban csökken, de a csökkenés mértéke a LFA-n nagyobb.

A legtöbb katalán LFA hegyvidéki terület. Ezen hegyvidéki területeken, különösen a Pireneusokban, a legfontosabb mezőgazdasági tevékenység az állattartás. Az agrárszektor mindössze a munkaerő 10%-ának ad munkát. Néhány LFA-n a turizmus jelentős. Míg a hegyvidéki területeken az állattartás a meghatározó, más LFA-kon a gabona, olaj és bortermelés az uralkodó.

2000-ben 6.807 gazdaság kapott kiegyenlítő támogatást Katalóniában, összesen 2.519.747 euró értékben. Ez átlagosan 414 eurót jelent gazdaságonként (a minimális összeg 212 euró volt). Spanyolországban 150.499 gazdaság kapott összesen 65.637.047 euró kiegyenlítő támogatást 2000-ben, átlag 436 eurót gazdaságonként. Az átlagos támogatás meglehetősen alacsony, a gazdaságok bevételeinek csupán 3-5%-a.

A kiegyenlítő támogatásban részesített gazdaságok száma az évek során csökkent. 1990-ben 219.226 spanyol gazdaság (10.279 Katalóniában) kapott támogatást, míg 1995-ben ez a szám 178.587-re csökkent Spanyolországban (8.457 Katalóniában).

A Mezőgazdasági Minisztérium szerint az új kiegyenlítő támogatási rendszer első évében (2001) 111.140 gazdálkodó kapott támogatást 6,9 millió hektár területet érintve Spanyolországban. Katalóniában az új támogatási rendszer némi javulást hozott: 2001-ben összesen 6.400, míg 2002-ben 6.390 gazdaság kapott támogatást.

A LFA-k számára jelenleg érvényes politikai mechanizmusok (tervek, rendszerek)

A mechanizmusok hatálya (gazdaságok és gazdálkodók jogosultsága föld/termelés jellege szerint, minimum földterület, stb.), a kiegyenlítő támogatások mértékét meghatározó feltételek (föld besorolás, gazdasági struktúra, adott környezeti problémák, stb.)

A LFA segítség kedvezményezettjeinek a következő követelményeknek kell megfelelniük:

 • A gazdaság részben vagy egészben a LFA területén fekszik.
 • A gazdálkodó fő tevékenysége a mezőgazdaság, azaz a gazdálkodó bevételeinek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik, e munka időráfordítása nagyobb 50%-nál.
 • A kedvezményezett vagy természetes személy, vagy SAT (Sociedad Agraria de Transformación), vagy szövetkezet. A SAT-nak és szövetkezetnek legalább egy főállású mezőgazdász tagja van. A "Comunidad de Bienes 'Áruközösség'" jogi forma nem lehet kedvezményezett. Ez a forma az utóbbi tíz évben jelentősen elszaporodott, a kapcsolódó pénzügyi előnyöknek köszönhetően.
 • A gazdálkodó a gazdasággal azonos vagy szomszédos községben lakik.
 • A gazdálkodó mezőgazdasági tevékenységét a támogatást követő 5 évig fenntartja.
 • A gazdaságban legalább 1 számosállat van takarmány hektáronként, 2 számosállat ahol a csapadék mennyisége meghaladja a 800 mm/év-et, és legalább 0,2 számosállat hektáronként.
 • A gazdaság területe legalább 2 hektár (1 hektár a Kanári szigeteken)

A kiegyenlítő támogatások szerkezetének összefoglalása

A kifizetések a következőképp történnek:

 • 75 euró/ha hegyvidéki területeken,
 • 45 euró/ha elnéptelenedő területeken,
 • 120 euró/ha sajátos korlátokkal rendelkező területeken.

A támogatás továbbá szintenként is változik 5 hektárnál nagyobb gazdaságok esetében:

 • 75% 5 és 25 ha közötti gazdaságoknál,
 • 50% 25 és 50 ha közötti gazdaságoknál,
 • 25% 50 és 100 ha közötti gazdaságoknál,
 • 100 ha feletti gazdaságok nem kapnak támogatást.

Az előzőek alapján kalkulált támogatás mértéke szorzófaktorokkal módosul:

 • Az összeg 1,2 szerese jár, ha a gazdálkodó bevallott jövedelme a Mezőgazdasági Minisztérium által megállapított referencia jövedelem 50%-a alatt marad.
 • A takarmány terület 1,0-val szorzódik állandó legelők esetében, 0,5-el szorzódik 2-6 hónapos használatú legelők esetében, és 0,15-el szorzódik ugar vagy műveletlen terület esetében.
 • A művelt terület 1,0-val szorzódik öntözött területek esetében, 0,5-el szorzódik öntözés nélküli extenzív művelés esetében, és 0,3-al szorzódik nem erdőnek besorolt termények esetében

A LFA-k rendszeréhez kapcsolható VFP kiadások aránya (benne az EAGGF - European Agricultural Guidance and Guarantee Fund - és a tagállam hozzájárulása)

Az 1996-2000 közötti időszakban a kiegyenlítő támogatások összege 326 millió euró volt (65,2 millió évente). Ez a vidékfejlesztésre fordított kiadások 8,8%-a Spanyolországban.

A 2000-2006 közötti periódusra kiegyenlítő támogatásokra 699,61 millió eurós keretet biztosítottak (átlagban 99,9 millió euró évente). Ez a spanyol VFP kiadások 5,3%-át képviseli. Hozzá kell tenni, hogy először 2001-ben történt a kiegyenlítő támogatások szétosztása az új szabályozás szerint. E szerint 2000-ben (amikor összesen 65,6 millió eurót fizettek ki), nem növekedett az összeg.

A 2001-2006 között évente kifizetni tervezett összeg (99,9 millió euró) 50%-os emelkedést jelent az 1996-1999 közötti éves kiadásokhoz (65,2 millió euró) képest.

További környezetfejlesztési támogatások – a további támogatások elnyerése feltételeinek részletei és a kifizetések szintje

Az átmeneti mechanizmusok részletei, melyek a LFA támogatások változásának a gazdálkodók jövedelmére való hatását hivatottak csökkenteni (pl. minimum vagy maximum összegek a VFP szabályozás előtt kapott kifizetések arányában)

Nincsenek ilyen átmeneti mechanizmusok.

A spanyol törvénykezés hibájából adódóan (Real Decreto 3482/2000) 2001-ben a kifizetések jelentősen megemelkedtek. E szabályozás bevezetett egy gazdaságonként 300 eurós minimum összeget, de nem határozott meg maximum összeget. Közvetetten a kifizetési jogosultság 100 hektáros maximuma és a bevezetett szintenkénti felosztás korlátot jelentett. Azonban a gyakorlatban e maximum nem volt elégséges a Földművelésügyi Minisztérium várakozásainak megfelelő korlátozásra. 2001-ben rendkívüli kifizetések történtek. A következő évben, 2002-ben 2000 eurós felső korlátot vezettek be.

Katalóniában 2001-ben a kifizetések összege 90%-al több volt, mint 2000-ben. Hivatali eljárások

A támogatásért folyamodás hivatali folyamata egyszerű. A termény-bejelentő nyomtatvány része.

A jó mezőgazdasági gyakorlat feltételeinek való megfelelés (good practice cross-compliance)

A spanyol szabályozás (Real Decreto 3482/2000) bevezette a jó mezőgazdasági gyakorlatnak való megfelelést a LFA támogatás elnyeréséhez. A következők a kötelező feltételek:

 1. A talaj, mint alapvető mezőgazdasági erőforrás megőrzése és az erózió megakadályozása érdekében:
   - "A hagyományos szántás tilalma, a teraszos művelés előnyére". Egy olyan országban, mint Spanyolország, ahol a talaj erózió az egyik legnagyobb mezőgazdasági-környezeti probléma, ez a jó gazdálkodási gyakorlat kötelező érvényű bármely területen, melyre kiegyenlítő támogatást igényelnek.

 2. Az energia használatának optimalizálása érdekében:
   - Mezőgazdasági gépeket a jelenlegi szabályozásnak megfelelően be kell vizsgálni, hogy az utakon és munka közben biztonságosak legyenek, továbbá energiatakarékosak legyenek.

 3. A víz felhasználásának hatékonysága érdekében:
   - Kötelező a vízfelhasználási rendeletek betartása, melyeket a Vízügyi Szövetségek hoznak. A megfelelő hatóság által kiállított tanúsítvány szükséges.
   - Az öntöző rendszereket karban kell tartani, a vízszivárgás megakadályozására.

 4. A biodiverzitás megőrzése érdekében, betakarítási és betakarítás utáni teendők.
   - Védett fajok nehezen megtalálható fészkeinek védelme jó gyakorlatnak számít bármely támogatásra pályázó részéről. A betakarítás tevékenységei által okozott károk megelőzésére minden esetben lépéseket kell tenni.
   - Tarlók vagy legelők égetése szigorúan tilos.
   - Tűzveszélyes területeket - akár mert olyan terület mellett fekszenek, ahol magas a tűz keletkezésének valószínűsége (pl. forgalmas utak, vasút, stb.), akár mert gyúlékony betakarítási maradványok vannak rajtuk - továbbá kiemelt látvány-értékű területeket legalább 3 méter széles földsávval izolálni kell.

 5. A trágyázás ésszerűsítése érdekében:
   - Műtrágya: a nitrát irányelveknek megfelelően nem szükséges a nitrogén műtrágyák használatának felső korlátot szabni, kivéve azokat a területeket, ahol intenzív disznótartást folytatnak
   - Trágya: nem használható elöntött vagy havas földeken. Ahol a gazdaság a nitrát irányelvek szerinti sérülékeny területen fekszik, a megfelelő környezetvédelmi eljárások a kilúgozódás (zárt trágyadomb) megelőzése érdekében, illetve a terméktárolás, mennyiség és szétosztás függvényében határozhatók meg.

 6. A növényvédő szerek használatának ésszerűsítése érdekében:
   - Rovarirtó és növényvédő szerek használatakor – a rendeletek által megszabott keretek között – a gyártó utasításainak megfelelően kell eljárni, mindig engedélyezett terméket használva, és a maradékokat eltávolítva a megfelelő alkalmazás után.
   - Az üvegek, tárolóedények és a hulladékok kezelésére az érintett hatóságok rendeleteit be kell tartani.

 7. A mezőgazdasági eredetű szennyezés csökkentése érdekében:
   - Olyan nyesedékek eltávolítása, melyeket kártevők és betegségek szempontjából nem célszerű a földön hagyni.
   - Fás kultúrák, mint pl. szőlő, olajfa, gyümölcsfák nyesedékeit megfelelően kell kezelni.
   - A használt műanyagokat és más maradékokat a földről el kell távolítani, és megfelelően kell kezelni.

 8. Egyéb lépések:
   - Utolsó termelt termény: a termelés nem szabad elhanyagolni, ha gazdasági hasznossága kimerült. Minden esetben rovaroktól, kártevőktől, betegségektől mentesen kell tartani.
   - Állategészség: azon gazdaságok, melyek nem követik a kötelező hivatalos egészségügyi akciókat, nem jogosultak támogatásra. Jóvátételt kapó gazdaságoknak be kell tartani a tiltott élelmiszerek és anabolikus szteroidok használatának tilalmára vonatkozó rendelkezéseket.
   - Jószágterhelés: takarmány területeken a jószágterhelés nem haladhatja meg a következő határokat:
    - 600 mm/év maximum csapadékmennyiségű területeken 1 számosállat hektáronként.
    - 600 és 800 mm/év közötti csapadék mennyiségű területeken 1,5 számosállat hektáronként.
    - Legalább 800 mm/év csapadékmennyiségű területeken 2 számosállat hektáronként.
 9. Minimális környezetvédelmi szabályok:
   - A jó gazdálkodás fenti feltételeinek betartásán túl a támogatottnak a következő rendeletek környezetvédelmi utasításait be kell tartania:
    - 4/1989 Tv., március 27, a természet megőrzéséről.
    - 1997/1995 rendelet, december 7, a biodiverzitásról.
    - 261/1996 rendelet, február 16, a nitrát szennyezésről.
    - 10/1998 Tv., április 2, maradványokról, üledékekről.
A spanyol törvények szerint a regionális önkormányzatok (Comunidades Autonomas) rendelkezhetnek további jó gazdálkodási feltételekről. Jelen pillanatban még nincs ilyen további, önkormányzat szabta feltétel.

Kettős ellenőrző rendszer van:

 • Egyrészt a hivatal a támogatási kérelem kézhezvételekor ellenőrzi, hogy a kérelmező (a gazdaság) betartja-e a jó gazdálkodás szabályait,
 • Másrészt – mint minden EU mezőgazdasági programnál – a támogatott gazdaságok 5%-ánál ellenőrzést tartanak.

A jó mezőgazdasági gyakorlatnak való megfelelés kényszere nem hat elbátortalanítóan a kiegyenlítő támogatásokra pályázókra, főleg mert:

 • A legtöbb gazdaság már megfelel a feltételeknek.
 • A büntetés a nem-megfelelésért a nyújtott támogatás visszafizetésére korlátozódik.

Katalóniában a fő mezőgazdasági szakszervezet, az Unió de Pagesos képviselője szerint a jó mezőgazdasági gyakorlat elemei közül a trágyára vonatkozóak a legproblémásabbak.

A jelenlegi LFA eszközök hatásainak elemzése

  Benne:
 • A LFA-ként jelölt területek, illetve a LFA támogatást kapó területek változásai,
 • A társadalmi, gazdasági és környezeti tényezők, melyek az új lépések tervezésekor fontosak voltak,
 • Az új szisztéma elosztási jellegzetességei, mely gazdaságok "nyertesek", melyek "vesztesek" a területi kifizetések során, a korábbi fejpénzekhez képest.

Mostanáig kiegyenlítő támogatásokból származó változások még nem valósultak meg a LFA-kon.

Vesztesek: Az új szisztéma vesztesei a föld nélküli állattartók. A spanyol juhtenyésztésben a pásztorok gyakran tulajdonosai az állatállománynak, de nincs saját földjük. Vagy közösségi földeket használnak, vagy legeltetési jogot kérnek a föld tulajdonosától. Ez általános gyakorlat Kasztíliában. Hasonló a helyezet Galíciában, Asztúriában és Kantabriában (a Cornisa Cantibrica nevű régióban) a szarvasmarhatartással. A szisztéma változása azt jelenti, hogy ezen föld nélküli állattartók nem tudnak hozzáférni a meglevő támogatásokhoz. Ezen régiókban (CC.AA.) a kiegyenlítő támogatást kapó gazdálkodók száma csökkent.
Katalóniában az intenzív állattartást megvalósító gazdaságok (nagy számú jószággal hektáronként) most kevesebb támogatást kapnak, mint azelőtt.

Nyertesek: A fő nyertesek azok a gazdálkodók, akik nagy területeket birtokolnak. A kisebb – támogatásra jogosult – gazdaságoknak történt kifizetések 262 euróról 300 euróra emelkedtek. 2001-ben a nagyobb gazdaságok több támogatásban részesültek, mint a korábbi rendszerben. 2002-ben szintén többet kaptak, noha az emelkedés nem volt olyan jelentős (nincsenek adatok a spanyolországi kifizetésekről 2001-ben és 2002-ben)

 • Hogyan fogják várhatóan érinteni a földgazdálkodást a LFA támogatási rendszer változásai rövid és hosszú távon (pl. készletezési arány)
 • Az új rendszer esetleges kihatásai környezeti kérdésekre a LFA-eken

A hatás elemzésekor a következőket kell figyelembe vennünk:

 • A LFA a spanyol hasznosított mezőgazdasági terület fontos részét lefedi,
 • A gazdaságonkénti kiegyenlítő támogatás alacsony. Az Unio de Pagesos szerint a reformot megelőzően a kiegyenlítő támogatás mértéke átlagosan csak mintegy 26%-a volt az EU-s átlagnak. A reformot követően ez 31-32%-ra növekedett. Következésképpen Spanyolországban a kiegyenlítő támogatások visszafogottak és csak korlátozott hatással bírnak az összes jövedelemre. Katalóniában néhány szakértő szerint ez mindössze kb. 3-5%-a a gazdaságok összjövedelmének.

A terület alapú LFA támogatás bevezetésének kihatásai az irányelvek fejlődésére

A LFA támogatásoknál bevezetett szabályzó rendszer tájékozódó próbának is volt szánva jövő szabályzó rendszerek kialakításához. Nem világos azonban, milyen tanulságok vonhatóak le e próbálkozásból.

Összegzés

Mostanáig kevés változás történt a szisztémában, és azok is csak kötelezőek. Nem módosult a spanyol LFA. Az összes hegyvidéki terület, elnéptelenedő terület és különleges korlátozással bíró terület kapott támogatást az új rendszerben. A Mezőgazdasági Minisztérium és a helyi önkormányzatok terveznek további változtatásokat. A kiegyenlítő támogatások keretén belül szétosztott összegek különböznek mind a három területen (hegyvidéki terület, elnéptelenedő terület és sajátos korlátozással bíró terület) és a szabályozás bevezetett egy szintenkénti eltérést földterület nagysága, a gazdálkodó jövedelemszintje és a föld használatának jellege szerint. Az egyes környezeti problémákra, azok súlyosságára nincsenek tekintettel a változások. Az új rendszer vesztesei a kis földterületet birtokló állattartók, nyertesei a nagy birtokkal rendelkező gazdálkodók. A kiegyenlítő támogatások kerete 40%-al növekedett a következő periódusra (2000-2006).

<< vissza