A témához kapcsolódó válogatott idegen nyelvű szakirodalom a Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtárában


  630 N 77
  1989 Illinois on-farm demonstration project : Results / a cooperative project of The American Farmland Trust, The Illinois Sustainable Agriculture Society, The Illinois Department of Energy and Natural Resources. - Chicago, IL : American Farmland Trust, 1990. - 22 p. : ill. ; 24 cm
  Címford.: Mezőgazdasági bemutató program, Illinois, 1989 : Eredmények
  Fűzött
  mezőgazdaság; biogazdálkodás; Amerikai Egyesült Államok

  630 A 28
  Agriculture in the twenty-first century / ed. by John W. Rosenblum. - New York [etc.] : Wiley, 1983. - xx, 415 p. : ill. ; 24 cm
  Címford.: Mezőgazdaság a huszonegyedik században. - Bibliogr.: p. 369-392.
  ISBN 0 471 88538 X kötött
  mezőgazdaság; trendek

  630 A 51
  Alternative agriculture / Committee on the Role of Alternative Farming Methods in Modern Production Agriculture, Board on Agriculture, National Research Council. - 3. print. - Washington : National Academy Press, 1991. - xiv, 448 p., 4 t.fol. : ill., részben színes ; 26 cm
  Címford.: Alternatív mezőgazdaság. - Bibliogr. a jegyzetekben
  ISBN 0 309 03985 1 fűzött
  agrárpolitika; mezőgazdaság; alternatívák; önfenntartás; környezetvédelem; rovarirtás; humánökológia - gyakorlat; Amerikai Egyesült Államok

  630 A 51
  Altieri, Miguel A.
  Agroecology : The scientific basic of alternative agriculture / Miguel A. Altieri ; with contributions by Richard B. Norgaard [et al.]. - Boulder, CO : Westview Press ; London : IT Publications, 1987. - xv, 227 p. ; 22 cm
  Címford.: Mezőgazdasági ökológia : Az alternatív mezőgazdaság ökológiai alapjai
  ISBN 0 8133 7284 4 fűzött
  biogazdálkodás; alternatívák; humánökológia – ökológia

  A mezőgazdasági ökológia az a tudományág, amely a mezőgazdaság tanulmányozásához egy olyan ökológiai perspektívából közelít, mely a mezőgazdasági rendszernek mint egésznek a stabilitásával és optimalizálásával foglalkozik. Az agroökológia fogalmi keretei nagy részét a hagyományos farmergazdálkodásnak az idő próbáját kiállt rendszereire alapozza, amelyek ugyan termelékenységi mutatóikat tekintve elmaradnak a modern kereskedelmi monokultúrák mögött, azonban fenntarthatóságuk jóval perspektivikusabb, és energiakímélőbbek is. Ebben a könyvben Dr. Altieri (a berkeley-i Kaliforniai Egyetem Biológiai Kontroll tanszékének adjunktusa) a hagyományos paraszti tudást ötvözi a korszerű agroökológiai alapelvekkel, ezáltal integrált megközelítésmódot kínálva egy olyan rendszer kialakításához, amely hatékonyan képes a föld termőképességének az átörökítésére, a tápérték helyreállítására, és amely a biológiai növényvédelemen alapul. A kötet ugyanakkor igényre szabott fejlesztési technológiákat is bemutat, valamint leírja azokat a környezeti és társadalmi-gazdasági feltételrendszereket, amelyek befolyással vannak a tőkeszegény harmadik világbeli, de adott esetben az egyesült államokbeli farmerekre is.
  Ez a munka hangsúlyosan foglalkozik a világszerte fellelhető mezőgazdasági rendszerek összehasonlító ökológiai elemzésével, kitér a fenntartható mezőgazdálkodás témájára is, és hangsúlyossá teszi az agroökológia hasznosíthatóságát a vidékfejlesztési programokban, különösen a kevésbé fejlett országok vonatkozásában.
  Malecz Attila ismertetése (Ökotáj 18/19. sz. 1998. 161. oldal)

  630 B 19
  Baldock, David
  Agriculture and habitat loss in Europe / by David Baldock with help from Anne Piantanida. - Gland : WWF International, 1990. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (WWF International cap discussion paper ; 3) Címford.: Mezőgazdasági termelés és az állatok élőhelyének pusztulása Európában. - Bibliogr.: p. 55-59.
  ISBN 2 88085 034 7 fűzött
  élővilág védelme; élőhely védelme; természetvédelem; mezőgazdaság; területhasználat; Európa

  502 B 46
  Bell, Simon
  Sustainability indicators : Measuring the immeasurable / by Simon Bell and Stephen Morse. - reprinted. - London ; Sterling, VA : Earthscan, 2000. - xv, 175 p. : ill. ; 24 cm
  Címford.: Fenntarthatósági mutatók : Megmérni a mérhetetlent.
  Bibliogr.: p. 160-170
  ISBN 1 85383 498 X fűzött
  fenntarthatóság

  A kötet a fenntarthatósági mutatókkal kapcsolatos eddigi tapasztalatokat foglalja össze, építve például a "fenntartható város" kezdeményezés tapasztalataira, illetve a továbbfejlesztés lehetőségeit kutatja a rendszerszemléletű, holisztikus, minőségi megközelítés elvét vallva.

  630 B 57
  Berry, Wendell
  The unsettling of America : Culture and agriculture / by Wendell Berry. - San Francisco, CA : Sierra Club Books, 1996. - ix, 234 p. ; 21 cm
  Címford.: Amerika otthontalanodása : Kultúra és agrikultúra
  ISBN 0-87156-877-2 fűzött
  mezőgazdaság; gazdaság; társadalom; ökológia; környezeti hatás

  630 B 64
  Biodiversity and land use : The role of organic farming : Proceedings of the First ENOF Workshop : Bonn, 8-9 December 1995 / ed. by J. Isart and J. J. Llerena. - [S.l.] : ENOF, 1995. - 155 p. : ill. ; 30 cm
  Címford.: Biológiai változatosság és területhasználat : A biogazdálkodás szerepe : Az 1995. december 8-9. között Bonnban megtartott ENOF találkozó előadásai
  Fűzött
  biogazdálkodás; biológiai változatosság; területhasználat; konferencia; Európa

  630 B 64
  Biotechnology: Implications for publicy policy / ed. by Sandra Panem. - Washington : The Brookings Inst., 1985. - x, 99 p. ; 26 cm. - (Brookings dialogues on public policy)
  Címford.: Biotechnológia : Közérdekű észrevételek. - Tanulmányok
  ISBN 0 8157 6903 fűzött
  biotechnológia; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - politikai ökológia

  502 B 64
  Birkeland, Janis
  Design for sustainability : A sourcebook of integrated eco-logical solutions / Janis Birkeland. - London ; Sterling, VA : Earthscan, 2002. - xiv, 274 p. : ill. ; 27 cm
  Címford.: Tervezéssel a fenntarthatóságért : Integrált ökologikus megoldások forrásgyűjteménye.
  Bibliogr. a fejezetek végén. - Glossary: p. 252-259
  ISBN 1 85383 897 7 fűzött
  ökologikus tervezés; épített környezet; környezetbarát építészet; hulladékcsökkentés; ipar; városökológia; szennyezésmegelőzés; permakultúra; munkahely; közlekedés; bioregionalizmus; humánökológia

  Janis Birkeland építész, jogász, várostervező az ökologikus tervezésről szóló kézikönyvében összefoglalja a téma elméleti és gyakorlati tudnivalóit. A környezetbarát tervezésnek a teljes rendszert - társadalmi, politikai és gazdasági szempontokat - tekintve kell fenntartható alternatívát kínálnia az immár kudarcot vallott környezet- és társadalomromboló megoldások helyett. Amit ígérnek, jelentősen kisebb forrásfelhasználás, javuló életminőség és egészségügyi körülmények, társadalmi és környezeti egyenlőség.
  Az egyes fejezetek témái: épített környezet; növekedés és hulladék; ipari, városi, építőipari ökológia; permakultúra, tájtervezés, tájépítészet; lakóháztervezés; közlekedés; forrástakarékos, energiahatékony, szennyezéscsökkentő tervezés; környezetbarát építőanyagok; jogi szabályozás.
  A fejezetek végén alapos szakirodalomjegyzék segíti a további tájékozódást.
  Gyakorlati kézikönyvként és tankönyvként egyaránt hasznos kiadvány.

  502[33] B 69
  Blueprint 3 : Measuring sustainable development / David Pearce et al. - London : CSERGE : Earthscan, 1996. - xv, 224 p. : ill. ; 22 cm
  Címford.: A környezetbarát gazdaság 3. tervezete : A fenntartható fejlődés mérése.
  Bibliogr.: p. 203-219
  fűzött
  gazdaság; fenntarthatóság; fenntartható fejlődés; környezeti hatás; környezetgazdaságtan; környezeti állapot; mezőgazdaság; erdészet; biológiai változatosság; közlekedés

  502[33] B 69
  Blueprint 5 : The true costs of road transport. - reprinted / David Maddison et al. - London : CSERGE : Earthscan, 1997. - xv, 240 p. : ill. ; 22 cm
  Címford.: A környezetbarát gazdaság 5. számú tervezete : A közúti közlekedés valós költségei.
  Bibliogr.: p. 226-236
  ISBN 1 85383 268 5 fűzött
  környezetgazdaságtan; közlekedés; közúti közlekedés; közlekedéspolitika; egészségveszélyeztető tényezők; környezeti hatás; zajszennyezés; levegőszennyezés; esettanulmányok

  I-456
  Brinkerhoff, Merlin B.
  Quality of life in an alternative lifestyle : The smallholding movement / Merlin B. Brinkerhoff and Jeffrey c. Jacob = = Social Indicators Research. 18. vol. 2. no. 1986. p. 153-173.
  Címford.: Életminőség egy alternatív életstílusban : Kisgazdaság mozgalom. - Fmás. (11 fol.)
  Életminőség; Alternatívák; Önellátás

  502 C 15
  Chambers, Nicky
  Sharing nature's interest : Ecological footprints as an indicator of sustainability / Nicky Chambers, Craig Simmons, Mathis Wackernagel. - London ; Sterling, VA : Earthscan, 2002. - xiv, 185 p. : ill. ; 24 cm
  Címford.: Osztozni a természet javain : Ökológiai lábnyomok, mint a fenntarthatóság mutatói
  ISBN 1 85383 739 3 fűzött
  környezeti hatás; fenntartható fejlődés; természeti erőforrások megőrzése; életmód; szervezetek; szolgáltatások; termékek

  Minden élőlénynek, legyen az baktérium, bálna vagy emberi lény, hatása van a Földre. Valamennyien a természet "szolgáltatásaira" szorulunk, a nyersanyag szükséglettől a hulladék elbontásáig. Hatásunk attól függ, mekkora mennyiségű természeti érték szükséges fogyasztási szokásaink fenntartásához. Kérdés, hogy a természet rendelkezésre álló véges forrásai elviselik-e még ezt a nyomást.
  A kötet környezetre gyakorolt hatásunk felméréséhez és kezeléséhez nyújt gyakorlati segítséget. Az "ökológiai lábnyom" elemzésével megbecsülhető, mekkora földterület szükséges a jelenlegi fogyasztási színvonal "fenntartható" támogatásához.

  Tartalomjegyzék:

  1. A fejlődés újrafogalmazása
  2. A fejlődés mutatói
  3. Az "ökológia lábnyom" elemzés kezdetei
  4. Az "ökológia lábnyom" elemzés alapjai
  5. A tevékenységtől a hatásig
  6. Húsz kérdés az "ökológia lábnyomról"
  7. Világméretű és országos " lábnyomok"
  8. Regionális " lábnyomok"
  9. Szervezetek és szolgáltatások hatásának felmérése
  10. Termékek hatásbecslése
  11. Életmódok " lábnyomai" – mekkora az Ön ökológiai kertje?
  12. A következő lépések

  502 C 16
  Changes in land use and land cover : A global perspective / ed. by William B. Meyer and B. L. Turner ; [Office for Interdisciplinary Earth Studies, Global Change Institute]. - Repr. - Cambridge : Cambridge University Press, 1998. - xi, 537 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
  Címford.: A földhasználat változásai és a földtakaró : Globális nézőpont. - Bibliogr. a tanulmányok végén
  ISBN 0-521-47085-4 kötött
  földhasználat; földtakaró; talaj; humánökológia; mezőgazdaság; környezettudomány; környezeti hatás; levegőminőség; konferencia

  A föld használata és növényzettel borítottsága, az emberi tevékenység és a Föld felszínének változása közötti összefüggéssel foglalkozik. Leírja a jelenlegi változásokat világszerte a gazdaságokban, az erdőkben, füves sztyeppéken és településeken, valamint hatásukat a talajra, a víztartalékokra és az atmoszférára. Vizsgálja a Föld felszínén az emberi tevékenység nyomán kialakult változások okait: a népességnövekedést, a technológiaváltást, a politikai-gazdasági intézményeket, a politikai berendezkedéseket, az emberek hozzáállását és hiedelmeiket. Három munkacsoport körvonalazza a jövőbeni kutatások fő irányvonalát: Egy globális földhasználati modell szerkezete; A világ felosztása aszerint, hogy milyenek a föld átalakításának regionális adottságai; A kutatási területek felosztása és feltérképezése – ábrázolásuk hálózatdiagramon.

   FEJEZETEK
   I. Bevezetés
   II. Munkacsoportok beszámolói
   III. Változások a föld használatában és borítottságában ( Erdős és fás borítottság, füves területek, emberi települések)
   IV. Környezeti következmények ( Az atmoszféra és levegő kémiája, talajok, hidrológia és vízminőség)
   V. Az emberi mozgatóerő ( Népesség és bevétel, technológia, politikai és gazdasági intézmények, kultúra és kulturális változások)
   VI. Az adatok és a modellezés kérdése (A légkör és a föld kölcsönhatásának modellezése, globális változások modellezése összetett körülmények között, adatok a globális talajborítottságról)
   Függelék I, II

  Darvas Katalin ismertetése

  502 C 23
  Clement, Keith
  Economic development and environmental gain : European environmental integration and regional competitiveness / Keith Clement. - London : Earthscan, 2000. - xii, 194 p. ; 24 cm
  Címford.: Gazdasági fejlődés, környezeti nyereség : Európai környezetvédelmi integráció és regionális versenyképesség. Bibliogr.: p. 177-185
  ISBN 1 85383 300 2 fűzött
  gazdasági növekedés; környezetvédelem; fenntartható fejlődés; Európai Unió; strukturális alapok; regionális programok

  630.2 D 86
  Douglas, Sholto J.
  Forest farming : Towards a solution to problems of world hunger and conservation / J. Sholto Douglas and Robert A. de J. Hart. - [2.] new ed. repr . - London : IT Publications, 1984. - xxi, 207 p. ; 22 cm
  Címford.: Erdőgazdaság : Az éhezés és a természetvédelem világméretű problémáinak megoldása felé
  ISBN 0 946688 30 3 fűzött
  erdőművelés; erdőgazdálkodás; erdészet; élelmezés; mezőgazdaság; természetvédelem; globális problémák

  630 D 86
  Dover, Michael J.
  To feed the earth : Agro-ecology for sustainable development / Michael J. Dover and Lee M. Talbot. - Washington : World Resources Institute, 1987. - 88 p. : ill.
  Címford.: Földédesanyánk : Ökologikusan fejlődő mezőgazdaság
  ISBN 0 915825 19 8 fűzött
  mezőgazdaság; ökológia; biogazdálkodás; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - gyakorlat; humánökológia - ökológia

  630 A 28
  Esseks, J. Dixon
  Agriculture and the environment : A study of farmer's practices and perceptions / editor and co-author J. Dixon Esseks ; other authors Steven E. Kraft, Lucy K. Vinis ; report produced by The Center for Governmental Studies Norther Illinois University. - Washington, D.C. : The American Farmland Trust, 1990. - iii, 150 p. ; 28 cm
  Címford.: Mezőgazdaság és környezet : Felmérés a farmerek termelési gyakorlatáról
  Fűzött
  mezőgazdaság; peszticid; műtrágya; Amerikai Egyesült Államok

  636 F 12
  Factory farming : The experiment that failed / a compilation [...] with contributions by Rachel Carson [et al.]. - Washington, D.C. : Animal Welfare Institute, 1987. - 86 p. : ill. ; 28 cm
  Címford.: Üzemszerű állattenyésztés : Egy sikertelen kísérlet
  ISBN 0 938414 12 7 fűzött
  alternatívák; mezőgazdaság; állattenyésztés; állatvédelem; környezeti etika

  630 F 95
  Fukuoka, Masanobu
  The one-straw revolution : An introduction to natural farming / by Masanobu Fukuoka ; with a preface by Wendell Berry ; ed. by Larry Korn. - Emmaus, PA : Rodale, 1978. - xxviii, 181 p. : ill. ; 21 cm
  Címford.: Az egy szalmaszál forradalom : Bevezetés a természetes gazdálkodásba
  ISBN 0 87857 220 1 kötött
  biogazdálkodás

  635 G 66
  Groh, Trauger
  Farms of tomorrow revisited : Community supported farms - farm supported communities / Trauger Groh and Steven McFadden. - Kimberton, PA : Biodynamic Farming and Gardening Association, 1997. - xvi, 294 p. ; 23 cm
  Címford.: A jövő kertjei ismét
  ISBN 0-938250-13-2 fűzött
  biogazdálkodás

  630 G 68
  Growing diversity : Genetic resources and local food security / ed. by David Cooper, René Vellvé and Henk Hobbelink. - London : Intermediate Technology Publications, 1992. - viii, 166 p. : ill. ; 22 cm
  Címford.: Biológiai változatosság a növénytermesztésben : Genetikai források és a helyi élelmiszerellátás biztonsága
  ISBN 1 855339 119 0 fűzött
  biológiai változatosság; genetikai források megőrzése; mezőgazdaság; növénygenetika; növénytermesztés; élelmezés; kisgazdálkodás; fejlődő országok; nem-kormányzati szervezetek

  630 I 61
  Interaction between agriculture and environment in Hungary / I. Fésüs [et al.] ; IUCN East European Programme. - [Gland] : IUCN, 1992. - 113 p., 4 öh. t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Environmental research series ; 5)
  Címford.: Mezőgazdaság és környezet kölcsönhatása Magyarországon. - Bibliogr.: p. 110-113.
  Fűzött
  mezőgazdaság; környezetvédelem; humánökológia - Magyarország

  630 I 61
  Interaction between agriculture and environment in Poland / Z. Denisiuk [et al.] ; IUCN East European Programme. - [Gland] : IUCN, 1992. - 162 p., ill., részben színes ; 21 cm. - (Environmental research series ; 6)
  Címford.: Mezőgazdaság és környezet kölcsönhatása Lengyelországban. - Bibliogr.: p. 157-162.
  Fűzött
  mezőgazdaság; környezetvédelem; humánökológia - Lengyelország

  630 M 31
  Margolin, Malcolm
  The earth manual : How to work on wild land without taming it / by Malcolm Margolin. - Berkeley, CA : Heyday Books, 1985. - ix, 237 p. : ill. ; 21 cm
  Címford.: Kézikönyv a földről : Hogyan dolgozzunk a földön úgy, hogy közben megőrizze természetes állapotát
  ISBN 0 930588 18 5 fűzött
  földvédelem; természetvédelem; erdőművelés; állatvilág

  574 M 73
  Modeling in natural resource management : Development, interpretation, and application / ed. by Tanya M. Shenk, Alan B. Franklin. - Washington ; Covelo ; London : Island Press, 2001. - xv, 223 p. ; 23 cm
  Címford.: Modellezés a természeti erőforrások kezelése körében : Fejlesztés, értelmezés, alkalmazás. - Biblogr. a fejezetek végén
  ISBN 1 55963 740 4 fűzött
  természeti erőforrások megőrzése; természeti erőforrások kezelése; ökológia; kvantitatív ökológia; populáció; modellezés; módszertan

  630 M 76
  Mollison, Bill
  Introduction to permaculture / Bill Mollison ; with Reny Mia Slay. - New ed . - Tyalgum : Tagari Publications, 1997. - 213 p. : ill. ; 28 cm
  Címford.: Bevezetés a permakultúrába
  ISBN 0-908228-08-2 fűzött
  biogazdálkodás; permakultúra

  630 M 78
  Mollison, Bill
  Permaculture : A designer's manual / by Bill Mollison ; ill. by Andrew Jeeves ; manuscript and ed. Reny Mia Slay. - [7.] repr. - Tyalgum : Tagari Publications, 1999. - xi, 576 p. : ill. ; 28 cm
  Címford.: Permakultúra : Tervezői kézikönyv
  ISBN 0-908228-01-5 kötött
  biogazdálkodás; permakultúra; fenntartható település

  630 M 76
  Mollison, Bill
  Permaculture 1., A perennial agricultura for human settlements / Bill Mollison and David Holmgren. - Stanley, Tasmania : Tagari, 1981. - 127 p. : ill. ; 28 cm
  Címford.: "Évelő" kultúra. - 1., Folytonos gazdálkodás emberi települések számára
  ISBN 0 938240 00 5 fűzött
  mezőgazdaság; alternatívák

  630 M 76
  Mollison, Bill
  Permaculture 2., Practical design for town and country in permanent agriculture / by Bill Mollison. - Stanley, Tasmania : Tagari, 1979. - ix, 150 p. : ill. ; 28 cm
  Címford.: "Évelő" kultúra. - 2., Gyakorlati tervezés a folytonos gazdálkodásban város és vidék számára
  ISBN 0 908228 00 7 fűzött
  mezőgazdaság; alternatívák

  630 M 91
  Morrow, Rosemary
  Earth user's guide to permaculture / Rosemary Morrow ; ill. by Rob Allsop. - Repr. - East Roseville : Kangaroo Press, 1999. - 152 p., [4] t. : ill., részben színes ; 28 cm
  Címford.: Permakultúra : Gyakorlati kézikönyv. - Bibliogr.: p. 143-148.
  ISBN 0-86417-514-0 fűzött
  környezetbarát gazdálkodás; permakultúra; talaj; biorégiók; vízművelés; erdő

  630 N 62
  National Agri-environment Programme for the support of environmentally friendly agricultural production methods ensuring the protection of the nature and the preservation of the landscape : Vol. 1. / [eds. József Ángyán et al.] ; [English transl. Endre Fáklya, Ferenc Tar] ; [publ. by Ministry of Agriculture and Rural Development]. - Bp. : Ministry of Agriculture and Rural Development, 1999. - 174 p. : ill., főként színes, főként térk. ; 24 cm. - ( Agri-environmental studies)
  Társszerkesztők: Fésüs István, Podmaniczky László, Tar Ferenc, Vajnáné Madarassy Anikó
  Fűzött
  természetvédelem; mezőgazdaság; környezeti állapot; környezetgazdálkodás; Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program; Magyarország

  630 N 38
  Nearing, Helen
  Continuing the good life : Half a century of homesteading / Helen and Scott Nearing. - New York : Schocken Books, 1979. - 10, 194 p. : ill. ; 21 cm
  Címford.: A hasznos élet folytatása : Gazdaságunk fél évszázada
  Kötött
  kisgazdaság; önellátás; kertészet; Amerikai Egyesült Államok

  630 N 81
  Norberg-Hodge, Helena
  From the ground up : Rethinking industrial agriculture / Helena Norberg-Hodge, Peter Goering, John Page. - 2. rev. ed. - London : Zed Books ; Devon ; Berkeley, CA : ISEC, 2000. - xxxiii, 120 p. ; 22 cm
  Címford.: Feje tetejéről a talpára : Az iparosított mezőgazdaság újragondolása. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 104-118.
  ISBN 1-85649-994-4 fűzött
  mezőgazdaság; fenntarthatóság; biogazdálkodás; környezeti hatás; társadalmi hatás

  A könyv második, javított kiadása előző, 1993-as megjelenése óta csak időszerűbbé vált. Ezt bizonyítja az 1999-es seattle-i tüntetés is, melyen a világ legkülönbözőbb országából érkezett tiltakozók adtak hangot elkeseredettségüknek. Nem csoda, hogy a könyv előszava személyes seattle-i élménybeszámoló.
  A fejlett országok mezőgazdasági gyakorlata, melyet a harmadik világ országaira is rákényszerít, növekvő mértékben veszélyezteti az élő rendszerek stabilitását, pazarlóan és rossz hatásfokkal bánik az erőforrásokkal, visszafordíthatatlan károkat okoz a természetben és az emberi egészségben. A nagyipari termelési módszerek miatt csökken a termények változatossága, elvesznek a helyi jellegzetességek. Jobban "megéri" a tengeren túlról behozni a terméket, mintsem a helyi termelőtől megvásárolni, az étel, mielőtt a tányérunkig ér, esetleg sok ezer kilométert is utazik. Az ún. szabadkereskedelem letöri az árakat és kiszolgáltatottá teszi a termelőket. A termények egységesítése a nagybani, gépesített művelés, betakarítás, csomagolás, szállítás érdekében történik. A monokultúrák azonban nagyon távol esnek a természetes társulásoktól, ezért csak rendkívül nagy energiabefektetéssel tarthatók fenn. Sérülékenyek, könnyebben áldozatul esnek a kártevőknek. A nagyipari termelés ezt egyre több műtrágya és növényvédő szer alkalmazásával igyekszik kivédeni, ami azonban elszennyezi a talajvizet, kizsigereli a termőföldet, pusztítja az élővilágot, és nem utolsósorban az emberi szervezetben is fölhalmozódik. A DDT-t ugyan betiltották már a fejlett világban, de számtalan rákkeltő és egyéb betegségeket okozó vegyi anyagot ma is használ a mezőgazdaság. Nem is beszélve arról, hogy a DDT-t továbbra is exportálják a harmadik világba, ahol is azokon a kakaó- és banánültetvényeken alkalmazzák azt, melyet majd északra exportálnak.

  A biotechnológia szintén beláthatatlan károkat képes okozni: a módosított génállományú, rendszeridegen tulajdonságokkal rendelkező élőlények szabadföldi elterjedése egész ökoszisztémákat tehet tönkre.
  A nagyüzemi állattartás embertelensége közismert (mégis szemet hunyunk felette), az azonban már kevésbé, hogy a rutinszerűen alkalmazott hormonkészítmények és antibiotikumok az emberi szervezetbe is átjutnak.
  A mezőgazdaság mai válságából az ökológiai gazdálkodás jelentheti a kiutat. Az állandó növekedés dogmájának követése helyett a fenntarthatóságot kell célként kitűznünk. Csak ez biztosíthatja ember és termőföld megbomlott kapcsolatának helyreállítását. A növénytermesztést a helyi természeti feltételekhez kell igazítanunk, és meg kell találnunk azokat a terményeket és termelési módokat, amelyek legjobban megfelelnek a körülményeknek. Az emberléptékű gazdaságok több munkahelyet biztosítanak. Nemcsak a harmónia és a szépség igénye, de a gazdasági számítások is a biogazdálkodás mellett szólnak: a családi méretű gazdaságok akkor hoznak nagyobb hasznot, ha biogazdálkodást folytatnak. Végtelenül sok egyszerű módszer kínálkozik a vegyszerek kiváltására: a műtrágyák használatát pillangós virágú növények ültetésével lehet kiváltani, mivel ezek megkötik a talajban a nitrogént; a termények gondos megválogatásával, ültetési rendjével, vetésforgóval, növényi preparátumok használatával féken tarthatók a gyomok és minimálisra csökkenthető a rovarkár.

  A hagyományos kultúrák többezer éves tapasztalata a hasonló eszközök kincsestára! Egyes helyeken például vízenergiával meghajtott dobok hangja tartja távol a rovarokat, másutt homokszórással védekeznek ellenük.
  A fejlett országokban ma már a lakosság egyre nagyobb része válik fogékonnyá a fent tárgyalt problémákra, s nő az igény a biogazdaságból származó termékekre. A gazdák egyre nagyobb területeket vonnak ki az intenzív művelésből, s kezdenek ökológiai gazdálkodásba. Sok helyütt a termelő és a fogyasztó közötti távolságot is igyekeznek csökkenteni, Nyugat-Európában és Amerikában reneszánszukat élik a termelői piacok. Egyre több ún. közösség által támogatott mezőgazdasági rendszer alakul, ahol a helyi vásárlók előre fizetnek, ily módon kiszámítható piacot biztosítanak a személyesen ismert és támogatott biotermelőnek.

  A kiválóan szerkesztett könyv valósággal tengelyesen szimmetrikus: a második fele megoldást kínál az első felében tárgyalt valamennyi aggasztó problémára. A helyzet tehát nem reménytelen -- csak minél hamarabb kellene tudnunk váltani.
  Bezdán Györgyi ismertetése (Ökotáj. 27/28. sz. 2001. 127. p.)

  502 P 49
  Pearce, David
  Blueprint for a green economy / a report by David Pearce, Anil Markandya, Edward B. Barbier of The London Environmental Economics Centre for The UK Department of the Environment. - London : Earthscan, 1989. - xvi, 192 p. ; 20 cm
  Címford.: Egy környezetvédő gazdaság tervezete
  ISBN 1 85383 066 6 fűzött
  Gazdaság; Környezet; Fejlődés; Növekedés; humánökológia - politikai ökológia; humánökológia - gyakorlat; Nagy-Britannia

  502 P 49
  Pearce, David
  Blueprint 2 : Greening the world economy / David Pearce [et al.]. - London : Earthscan, 1991. - ix, 232 p. ; 20 cm
  Címford.: Egy környezetvédő világgazdaság tervezete 2.
  ISBN 1 85383 076 3 fűzött
  gazdaság; környezet; fejlődés; növekedés; szennyezésellenőrzés

  502 P 49
  Pearce, David
  Blueprint 4 : Capturing global environmental value / David Pearce. - London : Earthscan Publications, 1995. - xiii, 212 p. ; 22 cm
  Címford.: A negyedik tervezet : A világ környezeti értékeinek megőrzése. - Bibliogr.: p. 197-206.
  ISBN 1-85383-184-0 fűzött
  globális problémák; ózonréteg; éghajlati változás; biológiai változatosság; gazdaság; szabadkereskedelem; környezetvédelmi jog; nemzetközi egyezmények; népesség; szegénység; United Nations Conference on Environment and Development (1992.) (Rio de Janeiro); Global Environment Facility

  502 P 49
  Pearce, David
  Blueprint for a sustainable economy / a report by David Pearce, Edward B. Barbier. - London : Earthscan, 2000. - xiv, 273 p. ; 20 cm
  Címford.: Egy fenntartahtó gazdaság tervezete
  ISBN 1 85383 066 6 fűzött
  gazdaság; környezet; fenntartható fejlődés; növekedés; környezetgazdaságtan

  502[33] P 49
  Pearce, David
  The economic value of biodiversity. / by David Pearce and Dominic Moran. - reprinted. - London : Earthscan ; Cambridge : IUCN, 1997. - xii, 172 p. : ill. ; 22 cm
  Címford.: A biológiai változatosság gazdasági értéke.
  Bibliogr.: p. 149-166
  ISBN 1 85383 195 6 fűzött
  környezetgazdaságtan; biológiai változatosság

  630 P 52
  Peeters, Alain
  Agriculture and biodiversity / [Alain Peeters]. - Strasbourg : Council of Europe, 1997. - 36 p. : ill., színes ; 15 cm. - ( Questions and answers ; 2.)
  Címford.: Mezőgazdaság és biológiai változatosság
  Fűzött
  mezőgazdaság; biológiai változatosság

  630 P 90
  Pretty, Jules
  Agri-Culture : Reconnecting people, land and nature. - London ; Sterling, VA : Earthscan, 2002. - xvi, 261 p. ; 22 cm
  Címford.: Agrikultúra : Az emberek, a föld és a természet újraegyesítése.
  Bibliogr.: p. 221-253
  fűzött
  mezőgazdaság; fenntartható mezőgazdaság; élelmiszer; mezőgazdasági termelékenység; társadalmi hatás; biotechnológia

  A mezőgazdákodás, agrikultúra kialakulása óta a helyi kultúrában, társadalomban gyökerezett. Az élemiszer az azt előállító helyi közösség életében létfontosságú volt, különleges jelentése és jelentősége volt, mint a szántóknak, mezőknek, erdőknek, tavaknak és tengereknek.
  A XX. század második felében a mezőgazdaság iparosításával a termelés elszakad a helyi kultúrától, az élemiszer lefokozódik árucikké. Sokkal több élelmiszert állítunk elő hektáronként mint valaha, de ez a termelési mód csak akkor nevezhető hatékonynak, ha figyelmen kívül hagyjuk káros hatásait, a talaj- és vízszennyezést, a kipusztuló állat- és növényfajtákat, és az emberi egészséget veszélyeztető tényezőket.
  Az agrikultúra tizenkétezer éves történetében új forradalom küszöbéhez érkezett, a modernizált iparosított mezőgazdaságot a "fenntartható" agrárgazdálkodásnak kell felváltania.

  Tartalomjegyzék:

   Előszó egy forradalomhoz
  1. Elveszett és megtalált tájak
  2. Egyhangú tájak
  3. Nézzünk szembe a tényekkel
  4. Élelmiszert mindenkinek
  5. A megszakadt kapcsolatok újraépítése
  6. Vita a genetikáról
  7. Ökológiai műveltség
  8. A belső határok áttörése (esettanulmányok)
   A további tájékozódást alapos szakirodalomjegyzék segíti.

  630 P 90
  Pretty, Jules
  The living land : Agriculture, food and community regeneration in rural Europe. - reprinted. - London ; Sterling, VA : Earthscan, 2001. - x, 324 p. ; 24 cm
  Címford.: Az élő föld : Mezőgazdaság, élelmiszer és a helyi közösségek újraélesztése a vidéki Európában.
  Bibliogr.: p. 305-318
  ISBN 1-85383-516-1 fűzött
  mezőgazdaság; fenntartható mezőgazdaság; élelmiszer; helyi közösségek; vidékfejlesztés

  A XX. század közepén az európai kormányok legtöbbje az éhezés rémétől fenyegetve nagyobb élelmiszertermelésre ösztönözte a gazdákat. A mezőgazdasági termelés sosem látott mértékben növekedett, ám a megugró terméshozamnak igen nagy lett az ára.
  Megfogyatkoztak a tavak, az erdők, a ligetek és más élőhelyek, eltünedeztek a madarak és más élőlények. A gazdaságok nagysága nőtt, számuk csökkent, a munkahelyek megszűntek és a gazdálkodás elszigetelődött mind a helyi közösségtől, mind a fogyasztóktól. A hatékony, tömeges élelmiszertermelés egészségre ártalmas termékeket is nagy mennyiségben állított elő. Megjelent a Creutzfeld-Jakob kór, a salmonella a tojásokban, a listeria a lágy sajtokban, az E-coli a húsokban, vegyszermaradványok az élelmiszerben és az ivóvízben, genetikailag módosított szervezetek a táplálékláncban. A mezőgazdaság válaszúthoz érkezett.
  A kötet azokat a változtatásokat veszi sorra a gazdálkodásban, az élelmiszer termelés rendszerében és a vidék gazdaságfejlesztésében, amelyek nélkülözhetetlenek a "fenntartható" mezőgazdaság eléréséhez.
  Bőséges irodalomjegyzék teszi teljessé a könyvet.

  Tartalomjegyzék:

   1. Élő föld a vidéki Európa számára
   I. rész Fenntartható mezőgazdaság
   2. Haldokló föld: a modern mezőgazdaság öröksége
   3. Fenntartható mezőgazdaság Európában
   II. rész Fenntartható élelmiszertermelés
   4. Élelmiszertermelés: éhség és bőség
   5. Legyen értéke az élelmiszernek a gazdák és a helyi közösségek számára
   III. rész Fenntarható vidéki közösségek
   6. Haldokló vidéki közösségek: a vidék modernizálásának társadalmi ára
   7. Részvétel és együttműködés a közösségek újraélesztéséért
   IV. rész Változtatás
   8. Pénzügyi támogatás és új intézkedések az élő földért

  630 P 90
  Pretty, Jules N.
  Regenerating agriculture : Policies and practice for sustainability and self-reliance / by Jules N. Pretty. - Washington, D.C. : Joseph Henry Press, 1995. - viii, 320 p. ; 24 cm
  Címford.: A mezőgazdaság megújítása : Politika és gyakorlat a fenntarthatóság és az önellátás érdekében. - Bibliogr.: p. 280-310
  ISBN 0-309-05248-3 fűzött
  fenntartható mezőgazdaság; természeti erőforrások megőrzése; esettanulmányok

  A könyv arról szól, hogyan tehető a mezőgazdaság hatékonnyá, környezetbaráttá és képessé a helyi közösségek társadalmi szerkezetének megőrzésére.
  Ma már bizonyított, hogy a helyreállító, forrástakarékos technológiák és gyakorlat környezeti és gazdasági hasznot egyaránt hoznak a gazdáknak, a közösségeknek és a nemzeteknek.
  A legjobb példák Afrika, Ázsia és Latin-Amerika országaiból hozhatók, ahol egyre növekszik az igény az élelmiszertermelésre olyan területeken, ahol a gazdálkodás eddig érintetlenül maradt olyan külsőleg támogatott, modern technikáktól, mint a peszticidek és műtrágyák használata, a gépesítés, új állat- és növényfajták meghonosítása. Fejlett, iparosított országokban is találni példát a sikeres fenntartható mezőgazdálkodásra, ahol jóval kisebb befektetéssel azonos terméshozamot lehetett elérni a kártevőirtás új módszereivel, talaj rehabilitációval, zöldtrágyázással, víztakarékossággal. A belső forrásokra támaszkodó "fenntartható" megoldások indirekt társadalmi és gazdasági előnyökkel is járnak. Kisebb az igény az addig nem mezőgazdasági területek termelésbe vonására, így nem vesznek el értékes vadnövény- és állatfajták. Csökken a természet szennyezése, így csökkennek a háztartások, a fogyasztók és egészében a társadalom kiadásai. Feléled a vidéki társadalom, alábbhagy az elvándorlás, hiszen a közösségeken belül növekszik a munkaerőigény, és erősödik a jövőbe vetett hit.

  Húsz részletes esettanulmány, és huszonnyolc ország ötven programjának adatai alapján mutatja be a szerző a fenntartható mezőgazdasági gyakorlattal elérhető siker közös elemeit.
  Bőséges irodalomjegyzék segíti a téma elmélyült tanulmányozását.

  630 R 16
  Radical agriculture / ed. by Richard Merrill. - New York [etc.] : Harper and Row, 1976. - xix, 459 p. : ill. ; 21 cm. - (Harper colophon books)
  Címford.: Radikális mezőgazdaság. - Tanulmányok. - Bibliogr. a tanulmányok végén
  ISBN 0 06 090337 6 fűzött
  mezőgazdaság; alternatívák

  Radikális mezőgazdaságon Merill azt érti, hogy "napjaink vidéki demokráciájának igazi ereje az olyan gazdaságilag életképes családi farmgazdaságok megteremtésében rejlik, amelyek a nagy agrárbiznisz mindenhatósága ellenére képesek fennmaradni. A következő lépcső az lesz, amikor az ökológiailag is stabil falusi közösségeket is meg tudjuk teremteni, melyek fenntartahatóak is lesznek." A könyv létrehozásában közreműködők egészen különböző pontokról kiindulva járulnak hozzá ahhoz a küzdelemhez, amelyből felsejlik a posztindusztriális mezőgazdaság képe. A kötet 20 tanulmánya összegzését adja egy radikális mezőgazdaság ökológiai, gazdasági, fizikai és társadalmi jellemzőinek. Nyilvánvaló, hogy azok számára, akik a nagyüzemi mezőgazdaságban érdekeltek, ezek a gondolatok tényleg radikálisnak fognak tűnni. A többség számára azonban mindez a józan ész megnyilvánulásaként, ékes bizonyítékaként hat.
  A könyv az egyik legjobb bevezetés - a régiek legjobb értékeinek megtartása mellett - az új mezőgazdasági szemléletbe. A szerzők listája szinte a pragmatikus élelmezés-futurológusok almanachjának is csenghet: Jerry Goldstein, Helga Olkowski, John Todd, Paul Relis, Bill McLarney, Michael Perelman, Murray Bookchin, Wendell Berry és Peter Barnes; olyan területeket taglalva, mint a földreform, a profitorientált, iparszerű mezőgazdaság, az energiatakarékosság, az élelmiszer-szövetkezetek, a városi mezőgazdálkodás, a szerves farmgazdaság, a vízkultúra, a biológiai növényvédelem.

  Ha sokan el is olvasnák, a Radikális mezőgazdaság nagyon fontos, messzeható következményekkel járó könyv lehetne annak révén, hogy igen erőteljes összegzését tudja nyújtani igen szerteágazó területek elgondolásainak, mint például a talajtudomány, a filozófia és a napenergia-hasznosítás. "Tulajdonképpen ott kellene feküdnie a szupermarketek bejáratainak figyelemfelkeltő reklámstandjain, elérhetővé válva mindenki számára" -- írta Sam Love a Washington Postban.
  Malecz Attila ismertetése (Ökotáj. 18/19. sz. 1998. 164. p.)

  630 R 39
  Ratgeber für den biologischen Landbau / hrsg. von Georg E. Siebeneicher. - München : Südwest, 1985. - 576 p. : ill., részben színes ; 22 cm
  Címford.: A biológiai mezőgazdaság útmutatója. - Bibliogr.: p. 564-566.
  ISBN 3 517 00807 9 kötött
  biogazdálkodás

  630 R 59
  Resource use in organic farming : Proceedings of the Third ENOF Workshop : Ancona, 5-6 June 1997 / ed. by J. Isart and J. J. Llerena. - [S.l.] : ENOF, 1998. - 359 p. : ill. ; 30 cm
  Címford.: A biogazdálkodás forráshasználata : Az 1997. június 5-6. között Anconában megtartott harmadik ENOF találkozó előadásai
  Fűzött
  biogazdálkodás; környezeti hatás; konferencia; Európa

  630 S 23
  Sattler, Friedrich
  Der landwirtschaftliche Betrieb : Biologisch-dynamisch / Friedrich Sattler, Eckard von Wistinghausen. - Stuttgart : Ulmer, 1985. - 333 p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Ökologie im Landbau)
  Címford.: A biodinamikus mezőgazdasági üzem
  ISBN 3 8001 4055 1 kötött
  biogazdálkodás; kézikönyv

  630 S 23
  Saving the farm : A handbook for conserving agricultural land / prepared by American Farmland Trust Western Office. - Davis, CA : American Farmland Trust Western Office, 1990. - [186] fol. ; 29 cm
  Címford.: A farm megőrzése : Kézikönyv a mezőgazdasági földterület megőrzéséről Kötött
  mezőgazdaság; mezőgazdasági terület; területhasználat; területhasználat tervezés; környezetvédelmi jog; környezetvédelmi szervezetek; Amerikai Egyesült Államok; kézikönyv

  630 S 43
  Scientific Conference on New Strategies for Sustainable Rural Development : Gödöllő (Hungary), 22-25 March 1993 : Abstracts / organized by the Gödöllő University of Agricultural Sciences [...] ; [eds. József Ángyán, József Kiss, László Podmaniczky]. - Gödöllő : GATE, 1993. - 237 p. ; 21 cm
  Címford.: Új stratégiák a fenntartható mezőgazdasági fejlesztés számára. - Konferenciaanyag
  Fűzött
  fenntartható fejlesztés; mezőgazdaság; konferencia; humánökológia - gyakorlat

  630 S 50
  Selincourt, Kate de
  Local harvest : Delicious ways to save the planet / Kate de Selincourt. - London : Lawrence and Wishart, 1997. - 229 p. : ill. ; 22 cm
  Címford.: Helyi szüretelés : A Föld megmentésének pompás lehetőségei. - Bibliogr.: p. 221-223.
  ISBN 0-85315-853-3 Fűzött
  mezőgazdaság; fentarthatóság; fogyasztói magatartás; vásárlói szokások; biogazdálkodás; bioélelmiszer; helyi gazdaság; kisgazdaság; élelmiszer-áruház

  A könyvet az a meggyőződés szülte, hogy nem jó állandóan keseregni a környezet romlásának láttán, és nem lehet eredményeket elérni, ha mindig csak önkorlátozásra igyekszünk szorítani magunkat és másokat. Sok örömmel és élvezettel kecsegető út lehet a friss, helyben termesztett zöldségek és gyümölcsök fogyasztása. A helyi gabonából sült kenyér ízletesebb, az ismerős gazdaságból származó hús porhanyósabb. De vajon miért?

  Ahol a lakosok megszervezik a kistermelőtől közvetlenül vásárlók hálózatát, ott a gazda már nincs kiszolgáltatva a nagy áruházláncok önkényének, és megengedheti magának, hogy biogazdálkodásba fogjon. Nem kell agyon műtrágyáznia a talajt és vegyszerekkel mérgeznie a termést, mert vásárlói nem szabványméretű, egységes, kozmetikázott árut várnak tőle, hanem a valódi tápértéket részesítik előnyben. Ez az áru nem utazik át hét határon, nem kell agyon tartósítani, fagyasztani, csomagolni. Tisztességesebb árat is kap érte, mint a monopolhelyzetükkel visszaélő áruházláncoktól. A biztos piac szárnyakat ad a termelőnek, a fogyasztók pedig egészséges élelmiszerhez jutnak, előnyös áron. Sok hasonló hálózat működik világszerte a fejlett országokban.

  Étkezési kultúránk a rohanó életmód miatt rendkívül eltorzult az utóbbi évtizedekben. Sok háziasszony valójában nem is tud főzni, ezért rá van utalva a félkész, előre gyártott ételekre. Az evésben nem leljük örömünket, minél gyorsabban és egyszerűbben igyekszünk lebonyolítani. A családok nem ülik körbe az étkezőasztalt, mindenki fal egy kicsit, amikor ráér. Sokan legszívesebben csak cukron és koffeinen élnének. A gyermekeknek fogalmuk sincs, hogy néz ki a természetben az, amiből az ételük készült. Csábítanak a reklámok, amelyek a műanyag élelmiszereket magasztalják.

  A nagyüzemi gazdaság a végsőkig leépítette a sokféleséget, mert a gazdasági racionalitás csak a legjövedelmezőbb növényfajtákat engedte meghagyni. Hol vannak már a viktoriánus Anglia almakóstolásai, ahol úgy latolgatták az egyes fajták értékét, akárcsak a legjobb borokét? Sajnos ez a folyamat Kelet-Európa felé is közelít, kiveszőben vannak az őshonos, egyedi fajták.

  A kis gazdaságok akkor teszik jól, ha sok lábon állnak, azaz sokféle növényt termesztenek. A helyi vásárlók is ezt igénylik tőlük. Vásárló és termelő érdekei a legteljesebb mértékben összetalálkoznak a helyi vásárlói hálózatok rendszerében!

  Nagy lelkesedéssel írt könyv ez, személyes, mély meggyőződés hatja át. A szerző több helyi vásárlói csoporttal tart kapcsolatot, s megszólaltatja a biotermékek elkötelezett fogyasztóit. Ezek a vásárlók érzelmi kötődésekről is beszámolnak, ami legalább olyan fontos szerepet játszik az életükben, mint az egészséges életre való törekvés. Egész más érzéssel fogyasztjuk a terméket, ha tudjuk, honnan származik, ki ültette, esetleg magunk is jártunk a veteményesben, tán dolgoztunk is benne. Mert a hálózatok mindezt lehetővé teszik.

  A könyv az ISEC támogatásával készült, Helena Norberg-Hodge előszava vezeti be. Biztosít róla, hogy a világszerte elterjedt igazságtalan, kizsákmányoló gazdasági gyakorlattal szemben hatékony lehet a tudatos vásárlók környezetérzékenységről és egészséges önvédelemről tanúskodó fellépése. Ráadásul nem is kell mást tenniük, mint hogy elhatározzák, helyben termesztett, friss bioélelmiszert fognak fogyasztani.
  Bezdán Györgyi ismertetése (Ökotáj. 27/28. sz. 2001. 129. p.)

  630 S 52
  Seymour, John
  Selbstversorgung auf dem Lande und aus dem Garten / John Seymour ; [neu geordnet und überarbeitet von Angelika Feilhauer]. - Ravensburg : Maier, 1981. - 5 db : ill., részben színes ; 18 cm
  Címford.: Az önellátás vidéken és a kertből. - Az átdolgozás alapjául szolgáló eredeti művek címei: The complete book of self-sufficiency ; The self-sufficient gardener
  Fűzött
  Mezőgazdaság; Önellátás; Zöldségtermesztés; Gyümölcstermesztés; Fűszernövények; Gabona; Élelmiszertartósítás; Kézművesség; Állattenyésztés

  [1. Bd.], Landwirtschaft alternativ. - 238 p. - (Ravensburger Freizeit-Taschenbücher ; 85.)
  Címfordítás: Alternatív mezőgazdaság
  ISBN 3 473 43085 4
  [2. Bd.], Im Nutzgarten arbeiten. - 223 p. - (Ravensburger Freizeit-Taschenbücher ; 86.)
  Címfordítás: Haszonkertben dolgozni
  ISBN 3 473 43086 2
  [3. Bd.], Gemüse anhauen. - 207 p. - (Ravensburger Freizeit-Taschenbücher ; 87.)
  Címford.: Zöldségtermesztés
  ISBN 3 473 43087 0
  [4. Bd.], Obst und Kräuter aus dem Garten. - 159 p. - (Ravensburger Freizeit-Taschenbücher ; 88.) Címfordítás: Kerti gyümölcsök és fűszernövények
  ISBN 3 473 43088 9
  [5. Bd.], Vorräte anlagen, handwerklich arbeiten. - 189 p. - (Ravensburger Freizeit-Taschenbücher ; 89.) Címfordítás: Tartósítás, feldolgozás, háziipari munkák
  ISBN 3 473 43089 7

  630 S 98
  Sustainable farming: possibilities 1990-2020 : A discussion paper / Science Council of Canada. - Ottawa : Science Council of Canada, 1991. - 97 p. ; 28 cm
  Címford.: Fenntartható gazdálkodás: lehetőségek 1990-2020 : Vitairat
  ISBN 0-662-18984-1 fűzött
  mezőgazdaság; biogazdálkodás; környezetbarát termék; környezetbarát eljárás; mezőgazdasági politika; trendek; Kanada

  502[33] T 12
  Tacconi, Luca
  Biodiversity and ecological economics : Participation, values and resource management./ Luca Tacconi. - London ; Sterling, VA : Earthscan, 2000. - xiii, 254 p. ; 24 cm
  Címford.: Biológiai változatosság és ökológiai gazdaságtan : Részvétel, értékek és erőforrás gazdálkodás. - Bibliogr.: p. 221-246
  ISBN 1 85383 676 1 fűzött
  biológiai változatosság; környezetgazdaságtan; természeti erőforrások megőrzése; esettanulmányok

  A kötet első részében a környezetgazdaságtan elméleti alapvetését adja, második részében a biológiai változatosság megőrzése körében, változatos ökoszisztémák uralta, különböző kontinensekről hozott esettanulmányokkal illusztrálja a korábban előadottakat.
  Ideális tankönyv a környezetgazdaságtannal ismerkedő diákoknak, de jó hasznát vehetik mindazok, legyenek bár tudósok vagy környezetvédők, akik meg akarják érteni a közgazdaságtan szerepét az ökológia és a természetvédelem területén.
  Kiadós irodalomjegyzék segíti a további tájékozódást.

  502 W 10
  Wackernagel, Mathis
  Our ecological footprint : Reducing human impact on the earth / Mathis Wackernagel and William E. Rees. - 6. pr. - Gabriola Island, BC : New Society Publishers, 1998. - xi, 160 p. : ill. ; 23 cm. - (The new catalyst bioregional series ; 9)
  Címford.: Ökológiai "lábnyomunk" : Az ember Földre gyakorolt hatásának csökkentése. - Bibliogr. a jegyzetekben
  ISBN 0-86571-312-X fűzött
  környezeti hatás; fenntartható fejlődés; természeti erőforrások megőrzése; gazdasági fejlődés; humánökológia

  630 W 87
  Wolf, Edward C.
  Beyond the green revolution : New approaches for third World agriculture / Edward C. Wolf. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1986. - 46 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 73)
  Címford.: Túl a zöld forradalmon : Új megközelítések a harmadik világ mezőgazdasága számára. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 41-46.
  ISBN 0 916468 74 7 fűzött
  mezőgazdaság; biotechnológia; biogazdálkodás; megfelelő technológia; fenntartható fejlődés; fejlődő országok 


<< vissza