A Kormány 2253/1999. (X.7.) határozata a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekrőlA Kormány megtárgyalta és elfogadta a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről szóló előterjesztést és elrendeli a mellékelt kormányhatározatnak a Határozatok tárában történő kihirdetését.

A Kormány

 1. elfogadja az e határozat mellékletét képező Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programot, és elrendeli 2000. január elsejei hatállyal történő bevezetését. A Program elfogadását követő 90 napon belül el kell készíteni a Program támogatási rendszerét meghatározó jogszabályokat;

  határidő : a NAKP elfogadását követő 90 napon belül;
  felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, környezetvédelmi miniszter, pénzügyminiszter;

 2. indokoltnak tartja a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 2000. évi bevezetéséhez szükséges (agrár-környezetvédelmi alapprogram, integrált gazdálkodás, ökológiai gazdálkodás, gyephasznosítási program, vizes élőhely program valamint az Érzékeny Természeti Területek programjáról szóló) jogi szabályozás megteremtését;

  határidő: 1999. december 31.;
  felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, környezetvédelmi miniszter;

 3. elrendeli, hogy a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program támogatási forrásainak megteremtése érdekében és tekintettel az EU előcsatlakozási támogatás (SAPARD) társfinanszírozási igényére, a 2000. évi központi költségvetési tervezés során az agrárköltségvetés keretei között agrár-környezetvédelmi támogatási célelőirányzat 6,5 milliárd forint forrásösszeggel elkülönítésre kerüljön;

  határidő: azonnal.;
  felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, pénzügyminiszter;

 4. felhívja a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program támogatási forrásainak bővítése és a 3. pontban hivatkozott társfinanszírozás érdekében a 2001. és a 2002. évi központi költségvetés tervezése során intézkedjék a szükséges támogatási források biztosításáról;

  határidő: az éves költségvetési tervezéshez igazodóan;
  felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, pénzügyminiszter;

 5. felkéri a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, valamint a környezetvédelmi minisztert a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program működtetéséhez szükséges intézményi háttér kialakítására vonatkozó intézményfejlesztési javaslat és jogalkotási feladatterv elkészítésére;

  határidő: 1999. december 20.;
  felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, környezetvédelmi miniszter.

  Budapest, 1999. október 7.

  Dr. Orbán Viktor
  miniszterelnök

  1 sz. melléklet: Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program

 


<< vissza