www.foek.hu

Fenntartható építés

Vissza a nyitó oldalra...

www.foek.hu

Tartalom
*  KÖRKÉP - Környezetkímélőbb építés adatbázisa
*  Autonóm Kisrégió
*  Natureplus® bevezethetőségének vizsgálata

KÖRKÉP - Környezetkímélőbb építés adatbázisa

Az interneten a http://www.foek.hu/korkep/ címen elérhető adatbázis célja a környezetkímélőbb építés elméleti alapjainak és magyarországi lehetőségeinek összegyűjtése, rendszerezése és terjesztése. Az eddig elkészült kilenc fejezetben ( Energiahatékony épületgépészetMegújuló energiaforrást hasznosító berendezések;  Vízgazdálkodás;   Hulladékgazdálkodás;  Építési anyagok;  Kurzusok, internetes források, könyvbemutatók, sajtószemle;  Beruházásokhoz nyerhető források;  Termékkereső;  Épületrekonstrukció  ) megtalálható közel kétszáz, ma Magyarországon beszerezhető környezetkímélő termék és technológia fényképes bemutatása, leírása, ára, elérhetősége is.

Autonóm Kisrégió

1999-ben elkészült a Dörögdi-medence példáján értelmezett "Esettanulmány", valamint ezen tapasztalatok összefoglalásaként az "Országos ajánlás" kiadvány a nem hagyományos energiaforrások helyben történő alkalmazási potenciáljáról, lehetőségeiről. A tanulmányok summájaként létrejött egy olyan munkamódszer, melynek segítségével egyes "autonóm" régiók definiálhatók, a térség megújuló energiapotenciálja meghatározható. A tanulmányok bemutatják a közeljövőben Magyarországon potenciálisan alkalmazható technológiákat. A tanulmányok eredményeként megállapítható, hogy a vizsgált térség (és az ország legtöbb kistérsége) szükségletein felüli energiapotenciállal rendelkezik.

Az autonóm kisrégió koncepciót, a intézményi elnevezésekhez harmonizálva, immáron autonóm kistérség címmel ismertetjük. Az ismertetés a 2002-ben megrendezett szakmai nappal, és 2003-ban megrendezett konferenciával és műhelymunkákkal tervezzük megvalósítani. Javaslatot dolgoztunk ki a Nemzeti Fejlesztési Terv által támogatásra javasolt projektekre és a támogatás formáira: Az NFT-be építendő projekt javaslatok

autonóm kisrégió
Az "autonóm kisrégió" víziója az esettanulmányként vizsgált Dörögdi-medencében
(Klikkeljen a képre a nagyításhoz vagy ide a még nagyobb nagyításhoz)

Az Autonóm Kistérség koncepció megvalósíthatóságát az Alpokalja kistérségben 2005-2006 évben a műszaki és gazdasági lehetőségek változásával újra megvizsgáltuk. A tanulmányok elkészítését a PHARE 2003/004-02-02-0035 számú projektje támogatta. Az elkészült Esettanulmány és Országos ajánlás kötetek letölthetőek: Esettanulmány (PDF), Országos ajánlás (PDF)

Natureplus® bevezethetőségének vizsgálata

A projekt keretében a natureplus® nemzetközi építőanyag minősítő rendszer hazai bevezethetőségét vizsgáltuk 2004 szeptember és 2005 májusa között.

A programban partnereink voltak: Épített Környezetért Alapítvány, Építészet-Biológiai Egyesület, Levegő Munkacsoport. A projektet az NCA támogatta.

A natureplus hazai, építés alatt lévő portáljának folyamatosan bővülő anyagai a natureplus.hu oldalon érhetők el.


Vissza a nyitó oldalra...

Ha hibát talál oldalainkon, kérjük jelezze ezen az oldalon
vagy írjon levelet erre a címre: ******
Oldal utolsó módosítása: 2008.10.07.