www.foek.hu

Autonóm Kistérség Műhelynapok

Az MTA Regionális Tudományos Bizottsága és a FÖK szervezésében

Autonóm Kisrégió | Vissza a nyitó oldalra...

www.foek.hu

Az alább közzétett pályázat nyertesei a következő pályázók és kistérségek:

Pályázó Kistérség
Bugac-Majsai Homokhátság Kistérségfejlesztési Társulás Bugac-Majsai Homokhátság
GAIA Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány Galgamente Kistérség
Hazai Térségfejlesztő Rt. Répcemente-Kavicstakaró Kistérség
Mecsekalja Térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Mecsekalja Kistérség

Budapest, 2003. 02. 17.


Tisztelt Hölgyem, Uram!

Szíves figyelmébe ajánljuk alábbi pályázati felhívásunkat!

Rövid programismertető

Az 1999-ben született "Autonóm kisrégió - országos ajánlás" tanulmány olyan stratégiai modell felállítását vázolja, mely szerint a vidéki térségek az energetika és a vízgazdálkodás területén egyen-rangú partnerként kapcsolódnak a szűkebb és tágabb környezethez, legnagyobb mértékben saját erő-forrásaikra támaszkodva. A modell Magyarország eddig kellően ki nem használt megújuló energiapotenciáljára, vízgazdálkodás szempontjából a decentralizált vízgazdálkodásban rejlő felhasználatlan lehetőségeire épít.

A lezárult projekt alapján megalapozottnak tartjuk azt az igényt, hogy az autonóm kisrégió modell a jövő területfejlesztési elképzelései között valós alternatívaként jelenjen meg. Valós alternatívaként viszont csakis akkor képes megállni a helyét, ha az érintett döntéshozók meggyőződhetnek a modell gyakorlati megvalósíthatóságáról és társadalmi, gazdasági, környezeti konzekvenciáinak pozitív egyenlegéről.

Az "Autonóm kisrégió" koncepció kidolgozásában részt vett szakértőinkkel, illetve a konferencia megrendezésébe bevont partnereinkkel programsorozatot szervezünk, amelynek harmadik rendezvé-nye a cca. 5 helyszínen helyi műhelynap sorozat melynek célja az EU felé majdan pályázatot be-nyújtani akaró és képes kistérségi társulások, önkormányzatok részére az Autonóm kisrégió koncep-cióba illő pályázatok előkészítése.
 

A műhelymunka rendezvények a következő módszertant követve kívánnak lezajlani.
1. nap:  A helyi potenciál és a táj értékeinek áttekintése, technikai lehetőségek bemutatása.
(3 konzultáns, 2 facilitátor, 1 segítő)
2. nap:  EU-s és hazai pályázat várható rendszerének áttekintése, a pályázathoz, koncepció készítés-hez szükséges dokumentumok, tennivalók áttekintése.
(3 konzultáns, 2 facilitátor, 1 segítő)

A Független Ökológiai Központ a KvVM KAC keretének támogatásával finanszírozza a képzés költségeit. A pályázó szervezetnek a terembiztosítást és a rendezvény résztvevőinek szervezését kell önerőből megoldania.

A műhelymunkákra a pályázaton lehet jelentkezni.

Jelentkezés

A jelentkezés levélben lehetséges. Töltse le ezt a Word dokumentumot: autkr_muhely.doc, és a 2. oldalán található ürlapunkat kinyomtatva és kitöltve küldje el nekünk:

Független Ökológia Központ Alapítvány
Budapest 1035
Miklós tér 1.

Beadási határidő 2003. 01. 31.

 

Budapest, 2003. 01. 15.

Tisztelettel, a Szervező Bizottság nevében,
Medgyasszay Péter
ügyvezető igazgató
Független Ökológiai Központ


Vissza a nyitó oldalra...

Ha hibát talál oldalainkon, kérjük jelezze ezen az oldalon
vagy írjon levelet erre a címre: ******
Oldal utolsó módosítása: 2003.01.17.