www.foek.hu

Fenntartható közösségek

Vissza a nyitó oldalra...

www.foek.hu

Tartalom
*  A Dörögdi-medence organikus fejlesztése
*  LEAP - Városi közösségek környezetvédelmi programjai

A Dörögdi-medence organikus fejlesztése

1999-ben folytatódott a folyamatos közösségfejlesztés talaján álló program, melynek elemei gyakorta összekapcsolódnak. 6 ízben szervezett a FÖK polgármesteri kollégiumokat, elsősorban a fenntartható turizmus és az alternatív szennyvíztisztítás kérdéseit előmozdítandó (a tanulmányt lásd az AÖ fejezetnél). - A Dörögdi-medence Környezetvédelmi Népfőiskola is két tanulmányútja közül az egyiket e célra, a kacorlaki nádgyökérzónás szennyvíztisztító meglátogatására szánta, hogy a feltételeket megismertesse a képviselőtestületekkel. A felnőttoktatás keretében szervezett másik tanulmányút a gödöllői Nyitott Kert Alapítványhoz vezetett, a közösség által támogatott organikus mezőgazdasági kezdeményezések magyarországi megjelenésének megismerésére. - Az év elején a hagyományos időben a FÖK kiírta a zürichi Stiftung pro Dörögd Becken támogatásával a Dörögdi-medence tájának gazdagítására szánt pályázatot, amelyen 5 önkormányzat, több civil szervezet és gazda vett részt, ők összesen 935 ezer Ft támogatást élveztek.

A FÖK részt vett a Kapolcsi Kulturális Egylet által júliusban szervezett kulturális programokban a Vigántpetenden naponta megrendezett Ökológiai Játszóház programmal, Kapolcson a Magyarország öröm- és bánattérképe c. kiállítással, végül közreműködött a helyi biotermékek népszerűsítésében, a medence fásításának előmozdításában. A nyári programok vendégei közül többen már rendszeresen visszajárnak a medence tájának rehabilitációjában közvetlen fizikai munkát, faültetést végezni.

A környezeti nevelés új, szegény, de vonzó színtere a vigántpetendi egytantermes öregiskolából kialakított tájvédelmi oktatóközpont (programjának és működésének leírását ld. a KN fejezetben). Elsősorban idelátogató általános és középiskolás diákok tereptanulmányai színterének szántuk, de a kulturális program alatt ugyanott tartott foglalkozások bebizonyították, hogy a helyi gyermekeket is vonzza. Erre alapozható egy új, jövőbeni szerepe is, az európai előcsatlakozási programokhoz fűződően a fiatalság szocializálása a fenntartható vidékfejlesztésre, tájvédelemre, a helyi fenntarthatóság előmozdítására. A SAPARD program 1999. évi balatonfelvidéki munkálatai során e cél érdekében dolgozunk.

LEAP - Városi közösségek környezetvédelmi programjai

Az 1998-ban állami feladatok átvállalása keretében 4 városban (Ajka, Békés, Nagykanizsa és Pécs) közösségi környezetvédelmi akcióprogram kezdeményezésére, módszereinek elsajátítására tartott tréningek összefoglaló, kétnapos műhelymunkája 1999 tavaszán volt. A négy városban dolgozó önkéntesek mellett a FÖK korábbi FK programjainak résztvevői is megjelentek. Az egyes városok helyzetének és akcióinak bemutatásán túl a cél a közös tanulságok levonása, további városok számára használható ajánlások kidolgozása volt. Bemutatkoztak a magyarországi helyi környezetvédelmi akcióprogram (LEAP) iskolák. A hollandiai ECEAT posztgraduális környezetmenedzsment kurzus egy gyakornoka két hónapig dolgozott a FÖK-nél a fenti ajánlások kidolgozásán.


Vissza a nyitó oldalra...

Ha hibát talál oldalainkon, kérjük jelezze ezen az oldalon
vagy írjon levelet erre a címre: ******
Oldal utolsó módosítása: 2002.02.07